Arkiv

Admin

Follobanen – uke 18 – ekstra

Setningsmåling

4. mai starter etterkontroller av setningsboltene på boliger ved Bjørndal (foto: Sven Brun)

Mulig arbeid etter kl. 23 onsdag 29. april

Onsdag 29. april skal AF støpe en betongplate over et rør på veien inn til riggområdet på Åsland. Flytende betong helles ut på det avsatte området, og dette vil stivne til en plate. Dette er et omfattende arbeid, og entreprenøren er nødt til å holde på til de blir ferdig. Betongarbeidene starter onsdag morgen, og avsluttes når all betongen er på plass. Det er en mulighet for at entreprenøren må holde på til etter kl. 23 på kvelden. Arbeidene er ikke støyende, og vil derfor ikke være til sjenanse for beboere i området. Men vi vil gjerne si fra i forkant, slik at ikke noen reagerer på at det er aktivitet rett utenfor riggområdet på Åsland sent på kvelden. Området er forsvarlig sikret med anleggsgjerder.

Ingen arbeider 1. mai

1. mai er en offentlig høytidsdag, og det vil ikke bli utført arbeider på området, verken ute på riggområdet (dagsonen) eller i tunnelen.

Setningsmålinger i mai på Bjørndal og Åsland

På mandag 4. mai starter etterkontroller av setningsboltene på utsiden av boligene på Bjørndal og Åsland. Dette utføres av Nerdrums Opmaaling AS, på vegne av Jernbaneverket, som tidligere orientert om i egne nabovarsler. Personellet fra Nerdrums Opmaaling AS skal ringe på og legitimere seg når de kommer til din eiendom. Hvis ingen svarer, blir det lagt informasjon i postkassen slik at du som grunneier/beboer vet hvem som har vært inne på eiendommen. Det er ikke nødvendig for å være tilstede ved etterkontrollen. Nerdrums starter med boligene på toppen av Beveråsen og jobber seg nedover. De regner med å bruke hele mai til dette arbeidet.

Dersom du ønsker å bli oppringt før etterkontroller, vennligst ta kontakt med Nerdrum Opmaaling AS ved landmåler Atle Gotschalksen på telefon 908 33 528 (mandag til fredag kl. 9-15) eller e-post atle@nerdrums.no.

Minner om nabomøtet 6. mai kl. 18.30

Vi minner om tidligere annonserte nabomøte onsdag 6. mai 2015 kl. 18.30 på Bjørnholt skole, Slimeveien 15-17, i auditorium Oceania. Alle interesserte er velkomne!

Bruk vakttelefonen

Skulle du være plaget av støy, rystelser eller annet fra vårt anleggsområde på Åsland, benytt vakttelefonen vår. Den er opprettet for din trygghet. Ved å ringe tlf. 479 74 571 komme du i direkte kontakt med Jernbaneverkets ansatte på Åsland, som er tilgjengelige så lenge det foregår arbeider på området.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, kan du kontakte Jernbaneverket ved kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen, på e-post Helen Karlsen, e-post eller telefon 900 12 715.

Fakta om Follobanen

Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på Jernbaneverkets internettsider Jernbaneverket, Follobanen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.