Arkiv

Admin

Politiets beredskapssenter på Taraldrud

Regjeringen har besluttet at Politiets nasjonale beredskapssenter skal planlegges på Taraldrud i Ski kommune.

Planprogrammet og innspill er lagt ut på regjeringens nettsider.

Onsdag 18. januar var det et samarbeidsmøte om politiets beredskapssenter som det er bestemt at skal legges til Taraldrud, rett sør for Bjørndal. Formålet med møtet var å få innspill fra brukergrupper om deres opplevelse og bruk av området knyttet til nærmiljø og friluftsliv i forbindelse med en konsekvensutredning.

Senteret skal huse følgende aktiviteter:

  • Trening
  • Gissel- og forhandlertjenesten
  • Bombegruppen med hunder
  • Politiets helikoptertjeneste med tre operative helikoptre
  • Utendørs og innendørs skytebane

I tillegg vil det være administrasjon, hundestall, treningshus (sibolandsby) og parkering.

Politiet skal trene i Taraldrudåsen hvor det blir hinderløype, men området skal etter planen være åpent for publikum. Taraldruåsen, som enkelte på Bjørndal kaller Blåbærtoppen, kommer man til hvis man tar gangbroen fra Bjørndal (ikke så langt fra Trollskogen barnehage) over E6 og går til høyre.

En ulempe for oss på Bjørndal, vil være støy fra helikoptrene, og ved trening med skytevåpen og sprengstoff. Det er ikke bestemt hvilke helikoptre som skal kjøpes, men de vil være større enn dagens politihelikopter. Helikoptrene vil ta av mot vindretningen, dvs at de sannsynligvis ofte tar av mot Bjørndal og flyr over Grønliåsen når de skal nordover. Det er anslått at det i snitt blir tre flyvninger inn og ut hver dag. Hvor sjenerende støyen blir, er svært vanskelig å si noe om siden det er vanskelig å beregne hvordan lyden reflekteres og den kan endre seg etter f.eks. årstidene. For øvrig vil det være individuelt hvor plaget folk blir av støyen.

En annen ulempe er eventuelle restriksjoner på bruk av friområdene. Taraldrud gård vil bli inngjerdet og broen fra gården over E6 vil bli stengt. For øvrig er det ikke flere planer om restriksjoner.

Det har vært møter med skoleelever på skolene, organisasjoner som skiforeningen, historielaget mm. i nabokommunene, og de er blitt lovet kompenserende tiltak. Det har kommet ønske om lysløype, branntårn, gapahuk og basseng, for å nevne noe.

Vi på Bjørndal blitt litt glemt i denne sammenheng, til tross for at vi ligger svært nært området og kommer til å berøres. Vi er ikke nevnt i planprogrammet og representanter fra Bjørndal har ikke vært invitert til møtene som har vært. Bjørndal boligsammenslutning fanget opp planene og sendte en [wpfilebase tag=fileurl id=161 linktext=’høringsuttalelse i desember 2016′ /] der de argumenterer med at Taraldrud er uegnet som lokalisasjon for beredskapssenteret. Dette grunnes i støy, inngrep i marka og ingen muligheter til videre utvikling på Taraldrud.

Bilde Bjørndøler på møtet

Hanne Sofie Logstein, Ole Søberg og Erik Logstein i diskusjon med representanten fra Asplan Viak

Det som skal skje videre i saken, er at reguleringsplan med konsekvensutredning blir sendt på høring i april/mai.

Vi har bedt om at det blir et åpent møte også på Bjørndal om beredskapssenteret.

1 comment to Politiets beredskapssenter på Taraldrud

  • Arrogant å utelate beboerne på Bjørndal i prosessen. Bjørndal ligger tett intil Tharaldrud Gård og stier med gangvei en over brua benyttes ofte av beboerne. Å stenge denne broen og områder rundt, samt påføre støy til friområdet tett på bebyggelsen er et overgrep. Å ikke ta med beboerne på planene før planen er på papiret er uhørt. Hvordan skal dere klare å kompensere denne urørte naturperlen for flere tusen beboere? Kompensasjon er en ting men det tar ikke bort helikopterstøy, skyting og sprenging. Her bør det utarbeides restriksjoner på trase for flyving som svinger vekk fra bebyggelsen og dempende/tidsbestemte tiltak på skyting og sprenging. På Bjøndal er det mange beboere som kommer fra krigsherjede land og dette må det også taes hensyn til før beslutninger gjøres.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.