Arkiv

Admin

Kollektivtilbudet på Bjørndal, og møte med Ruter

Som mange på Bjørndal alt vet, så er det tre (fire) muligheter til å komme seg fra Bjørndal til sentrum med kollektivtransport. Alle starter med buss. Man kan ta 71 A-bussen direkte fra Bjørndal, via Mortensrud T-bane og videre til sentrum. Buss 71A og 71B går til Mortensrud og der går det T-bane videre. 77/77 X -bussen går til Hauketo. Fra Hauketo kan man ta toget videre, ta buss 81 A/81 B (om 77-bussen ikke rekker toget) eller dra videre til Ljabru via buss 79 (eller gå ti minutter) og ta 19-trikken inn til byen.

Hvis man må bytte transportmidler, er det minst tre mulige problemer; bussen rekker ikke korresponderende transportmiddel, korresponderende transportmiddel er forsinket eller det er innstilt.

Buss og tog er et av de raskeste alternativene (omtrent like raskt som 71 A -bussen når det ikke er kø), men flere av 77/77 X -avgangene rekker ikke toget pga bilkø ned Oredalen til krysset ved Hauketo. 71-bussen til Mortensrud og T-banen videre er det mest pålitelige valget, men tar lang tid. Direktebussen står også i kø og er sårbar for trafikkulykker (som heldigvis er ganske sjeldent på vår side av byen). For noen måneder siden åpnet kollektivfelt på deler av E6 som gjør reisen raskere.

Kampen for ekspressbuss 71E

Desember 2015, samtidig som T-banen ble stanset pga oppgraderinger, bestemte Ruter at ekspressbussen (71 E) skulle legges ned med den begrunnelsen at svært få tok den fra Ryenkrysset og videre ned til byen. Argumentet var at det ikke skulle gå busser parallelt med andre transportmidler. I stedet ble det satt inn en matebuss til T-banen på Ryen. Flere beboere på Bjørndal og Mortensrud protesterte, det ble dannet en aksjonsgruppe som presset på både overfor politikere og Ruter og til slutt lyktes vi med å få direktebussen tilbake. Hurra!!!

Nordstrands blad skrev en reportasje om dette.

Aksjonsgruppen laget sin egen Facebookside, Oppretthold bussruten 71 E Bjørndal-Tollboden.

Møte med Ruter 12. mai

Som en videreføring av dette har noen engasjerte beboere fra Bjørndal og Mortensrud holdt kontakten med Ruter. Fredag 12. mai var det et møte mellom noen beboere og et par representanter fra Ruter om kollektivtilbudet på Bjørndal og på Mortensrud. Fagsjefen i Ruter deltok på møtet og det viste seg at han bor på Holmlia og kjenner til bydelen.

Det var en rekke muligheter og begrensinger som ble diskutert under møtet, og her nevnes noen av dem.

Det ble tatt opp at det er svært få arbeidsplasser på Bjørndal, at det ikke er så mange fritidstilbud (med unntak av idrett) og at det er få butikker. Dermed er beboerne nødt til å dra ut fra Bjørndal for å dra på jobb, handle og for fritidstilbud til seg og barna. Det er heller ikke alle på Bjørndal som disponerer bil.
Bjørnholt skole med til sammen 113 lærere og 1 200 elever (hvorav 800 på videregående), er den eneste videregående skolen i Oslo uten direkteforbindelse til byen. Direktebussene kjører i rute kun i retningen det er rush-trafikk og kjører dermed tomme fra skolen i rushtiden om morgenen og tomme til skolen om ettermiddagen. (Ekspressbussen til sentrum om morgenen går tomme tilbake til Bjørndal, i stedet for å ta opp elever fra sentrum som skal til Bjørnholt. Ekspressbussen fra sentrum om ettermiddagen går tomme tilbake, og tar ikke med elever fra Bjørnholt som skal til sentrum.)
Det har betydning for rekruttering av både elever og lærere. Videre er kollektivtilbudet en viktig del av det grønne skiftet som mange politikere er opptatt av.

Det er ønske om kollektivfelt fra Slimeveiens slutt, ned Oredalen og til Hauketo. Dette er det ikke Ruter som styrer, men bydelen, og vi ble oppfordret om å ta det opp med dem. Det er ikke så lett å få utvidet veien siden det er et våtmarksområde langs elva som er vernet, og det hvite huset ved krysset er et gammelt landhandleri som også er vernet.

Innspill gitt til Ruter

Det ble gått gjennom en del spørsmål og tilbakemeldinger vedrørende kollektivtrafikksituasjonen, bl.a. på bakgrunn fra innspill på Facebooksiden og ved direkte tilbakemeldinger til gruppens medlemmer:

 • Størst betydning er at kollektivtilbudet innebærer at man raskt kommer seg til jobb
 • Det er viktig at kollektivtilbudene holder rutene slik at det er mulig å stole på dem
 • Det er ønske om at det normalt skal være sitteplass på strekningen tur/retur Bjørndal – Jernbanetorget
 • Det er 6 – 9 minutters ventetid på T-banen når man kommer til Mortensrud
 • Når T-banen kommer, er det en del som ikke får plass på første buss til Bjørndal. Dette vil forverres når 71B begynner å gå til Seterbråten og antall busser til Bjørndal halveres
 • På Hauketo er det ganger bussen ikke venter på toget, og til og med 77 X som kun er matebuss mellom Bjørndal og togene. Dette har vært tatt opp flere ganger med Ruter
 • 77 -bussen burde gå hvert kvarter også etter kl 18:00
 • 74 -bussen er viktig for elever ved Lambertseter vg. skole, kino og Lambertseter senter
 • Det er ønske om WiFi på ekspress-bussen
 • T-banen på Mortensrud kunne hatt bedre tavler. Det er kommet en ny tavle ved trappene fra senteret som snart settes i drift. Det skulle i tillegg vært en tavle ved buss-stoppet og på toppen av trappene på andre siden slik at det var mulig å se hvilken T-bane som går først og hvor lenge det er til den går
 • Holdeplassene endres hyppig og den på Jernbanetorget er for dårlig merket.
 • 71 A sliter i tillegg med å komme seg ut i Dronning Eufemias gate siden mange biler på veien sperrer utkjøringen. Det har vært større forsinkelser med bussen, og det kan skyldes dette
 • Etter nyåpningen tar T-banen lengre tid enn den gjorde før. Der skal det komme nytt signalsystem om et par år til 4 milliarder. Det kommer ny sentrumstunell etter hvert (etter Fornebubanen)
 • Trafikken er blitt verre siden Brynstunellen har åpnet igjen. Dette skyldes at flere har begynt å kjøre igjen og køene forplanter seg til andre steder, og fører til at ekspress-bussen nå bruker opp mot dobbelt så lang tid som tidligere

Det kom forslag om å legge ned siste holdeplass før Mortensrud T-banestasjon for 71 A (ikke 71 B) siden det er kort vei til T-banen, og denne bussen skal raskt til byen. Dette forslaget synes Ruter var positivt, og det virket som de ville se på det.

Det er GPS i bussene, og ble spurt om statistikk for hvor mange som rekker togene, men det hadde Ruter ikke oversikt over.

Redegjørelse fra Ruter

Når det gjelder bussrutene, ønsker Ruter prinsipielt å gå fra direkteforbindelser til gode forbindelser med økt frekvens og effektive overganger, dvs at man bytter transportmiddel underveis. Det skal ideelt sett gå så hyppig at det uansett ikke blir særlig ventetid og slik at reisende slipper å planlegge reisen. Bussene tetter hovedårene.

Lønn til sjåførene er største utgift slik at man i liten grad vil etterkomme ønsker om direkteforbindelser. Kostnadene er like store uansett om det er liten eller stor buss, og inntektsøkningene med flere ruter og dermed flere reisende, er marginale ift kostnadsøkningene.

Hvis sentrum stenges for biler, vil det bli bedre forhold for bussene.

Det ble spurt om det var andre større områder i Oslo uten direkteforbindelser til sentrum, og Ammerud/Grorud har det visst ikke (Ruter sikter antagelig til Ammerudgrenda som ligger på nordsiden av Ammerud T-banestasjon og trafikknutepunktet på Grorud med T-bane og en rekke busser.).

Bydelspolitikerne i Bydel Søndre Nordstrand er opptatt av at det er gode tverrforbindelser i bydelen, og dette vil bli prioritert. Et ønske om at trikken forlenges fra Ljabru til Bjørndal (og senere Gjersrud-Stensrud) via Hauketo, hadde de i Ruter ingen tro på siden det vil bli for dyrt. Når Gjersrud-Stensrud skal bygges ut, må det imidlertid komme flere kollektivløsninger siden veien ikke er dimensjonert for flere busser/biler. Det er tidligere laget en egen rapport for å vurdere [wpfilebase tag=fileurl id=119 linktext=’banebetjening til Bjørndal’ /].

Ruter skal komme opp med en revidert trafikkplan for Søndre Nordstrand/Oslo Sør.

[wpfilebase tag=fileurl id=101 linktext=’Bydel Søndre Nordstrand har laget en egen trafikkplan i 2014′ /].

og Ruter har laget en [wpfilebase tag=fileurl id=120 linktext=’kollektivtrafikkplan for 2012-2060 (K2012)’ /] og en [wpfilebase tag=fileurl id=172 linktext=’handligsplan for 2016-2019 (H2016)’ /].

Andre rapporter fra Ruter finner dere her: https://ruter.no/om-ruter/rapporter/alle-ruter-rapporter/

Noen endringer som er bestemt

 • 6. juni begynner 71 B å gå opp til Seterbråten skole
 • I juni skal Ekeberg- og Svartdals-tunellen stenges og 71E -bussen må kjøre en annen trase
 • I sommer skal det skje oppgraderinger på Jernbanen slik at togene ikke går fra Hauketo og inn til Oslo
 • Omfattende anleggsvirksomhet rundt Oslo S i sommer
 • Når Follobanen åpner, blir det kvartersruter med toget, som dobles i rush-tiden

Sannsynligvis kommer bussen til å gå ned Enebakkveien når tunellen stenges (der 71E kjørte før tunellen ble åpnet). Jernbanen blir oppgradert samtidig, og toget kommer ikke til å gå. Det ble kommentert at stenging av tuneller og oppgraderinger på toglinjen med fordel kunne vært bedre koordinert. Det ble spilt inn at det er det mulig å kjøre buss fra Mortensrud, via Hauketo og rett ned på Mosseveien der det er kollektivfelt helt inn når togene slutter å gå.

Videre planer – og mulighet til å gi innspill

Det ble spurt om det er fare for at vi mister sentrumsbussen igjen, men de rutene som blir startet opp, går i utgangspunktet i to år før det eventuelt blir gjort endringer. Dermed beholder vi 71 A i alle fall enda en stund. Fra Ruter ble det ytret ønske om fortsatt samarbeid om kollektivtilbudet.

Ruter fikk overlevert kapitlet om kommunikasjon/kollektivtrafikk i [wpfilebase tag=fileurl id=174 linktext=’BBS (Bjørndal Boligsammenslutning) sin handlingsplan for 2017′ /].

Som sagt vil Ruter komme med en revidert trafikkplan for Søndre Nordstrand/Oslo Sør.

I ettertid er det kommet frem at kollektivfelt ned Oredalen ligger inne i planverket for utbygging på Gjersrud- Stensrud som et rekkefølgekrav (skal være på plass før utbygging) og ligger også inne i bydelens strategi for veier og transport. Det er sendt brev fra bydelen med ønske om et slikt kollektivfelt.

Om noen ønsker å gi innspill om kollektivfeltet, er riktig instans bymiljøetaten i Oslo kommune.

Ildsjeler på vei inn til møtet med Ruter. Fra venstre, Leah Johnston, Marianne Hagen, Wenche Helleren Reichelt og Ragnhild Skjold

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.