Arkiv

Admin

Økt aktivitet på helikopterplassen og flere flygninger ved beredskapssenteret må avvises, sier BBS i en høringsuttalelse

Helikopterstøy
Helikopterstøy

Politidirektoratet har søkt om utvidelse av konsesjonen for Oslo helikopterplass på beredskapssentret på Taraldrud. De har foreløpig bedt om en økning på 33% flere flybevegelser. BBS konkluderer med at en utvidelse av virksomheten på helikopterplassen og økt flyaktivitet vil være i strid med forutsetningene for etableringen av beredskapssentret, og derfor må avvises.

I forbindelse med etablering av politiets beredskapssenter ble det gjort mye for å redusere støy og påvirkning på nabolaget. Beredskapssentret ble pålagt en rekke tiltak og bestemmelser om utformingen av sentret. Tilsvarende ble det i konsesjonen for helikopterplassen gitt begrensninger på virksomheten. Blant annet setter konsesjonen grenser for antall flybevegelser og for hvilke inn- og utflygningstraseer som skal benyttes. Det er disse begrensningene som Politidirektoratet nå søker om få endret og utvidet.

Luftfartsverket har, som en del av saksbehandlingen av søknaden fra Politidirektoratet, iverksatt en høring for å innhente uttalelser fra berørte. Høringsfristen var opprinnelig satt til 1. november 2022, men høringen er satt «på vent» etter søknad fra Politidirektoratet. Forhåpentlig vil de fleste institusjoner og beboerforeninger på Bjørndal og Sofiemyr sende inn sine uttalelser til høringen, når den blir utlyst på nytt.

Årsaken til utsettelsen er at Politidirektoratet vil få SINTEF til å utarbeide en ny støyrapport, etter at denne mangelen ble påpekt i noen av de tidlige høringsuttalelsene.

Bjørndal boligsammenslutning (BBS) har sendt inn en høringsuttalelse hvor en tar utgangspunkt i at lokaliseringen av beredskapssentret på Taraldrud ble muliggjort nettopp gjennom strenge begrensninger på aktiviteten på sentret. Kommunaldepartementet gjorde i sitt konsesjonsvedtak et stort og viktig poeng av at det ble pålagt støydemping av skytebaner og begrensninger i helikoptertrafikken. En lemping av disse begrensningene vil innebære et brudd på forutsetningene for å legge beredskapssentret til Taraldrud.

Gjennomgangen av konsesjonsvedtaket og konsesjonsbestemmelsene viser en rekke ulike tiltak og begrensninger på virksomheten på Taraldrud med hensikt å redusere belastningen på nærmiljøet. Beredskapssentret og helikopterbasen ligger nær store boligområder både på Bjørndal (i Oslo kommune) og på Sofiemyr og Tårnåsen (i Nordre Follo kommune). Støy er i stadig større grad trukket fram som en utfordring for folkehelsen og bør begrenses der folk bor, i barn og unges oppvekstområder, ved barnehager og skoler.

Politidirektoratet skriver i sin begrunnelse at de har fått få klager på støy fra helikoptertrafikken. Til det skriver BBS at terskelen for å klage på politiets virksomhet er høy. I den perioden som Politiet sier de har mottatt to klager på støy fra helikopter, har Bjorndal.no mottatt 20 av de 50 klagene de har mottatt på støy fra helikoptertrafikk. Politiet har  ikke vært tilrettelagt løsninger for å klage, og klagebehandlingen på helikopterstøy sidestilles med f.eks. klager på politivold. Den som skal legge inn en klage i dette regimet må ha relativt høy teknisk og ikke minst forvaltningsmessig kunnskap for å klage. Klagene er heller ikke synlig i noen offentlig postjournal hos Politiet. Det påpekes også at om lag halvparten av befolkningen på Bjørndal har annen etnisk bakgrunn enn norsk som en årsak til at det er få registrerte klager hos politiet.

BBS konkluderer med at en utvidelse av virksomheten på helikopterplassen og økt flyaktivitet vil være i strid med forutsetningene for etableringen av beredskapssentret, og derfor må avvises.

Les mer om søknaden om endring av konsesjonsvilkårene på Taraldrud.info, med de brudd på konsesjon og reguleringsbestemmelser som er påvist med hensyn til virksomheten til Politiets helikoptertjeneste.

https://taraldrud.info/taraldrud-helikopterplass/endringer-av-konsesjon-2022/

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.