Arkiv

Admin

2017-06-13 Bydelsoverlege Bydel Søndre Nordstrand – Uttalelse

Uttalelse fra Bydelsoverlege Bydel Søndre Nordstrand angående forslag til statlig reguleringsplan med konsekvensutredning for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud.
Planforslaget vil føre til at mange av bydelens nåværende og fremtidige innbyggere blir utsatt for støy som kan gi negative helseeffekter, og at nærfriluftsområder blir forringet. Det er mangelfulle vurderinger av konsekvenser av støyplager fra skyte- og sprengningsstøy over lang tid, og av sumvirkning av ulike støykilder. En støyfaglig utredning med klare forutsetninger og forpliktende støyreduserende og avbøtende tiltak bør utarbeides og forankres i reguleringsbestemmelsene før planforslaget kan behandles. Tiltakets konsekvenser for helsetilstand og de samfunnsmessige konsekvenser av etablering i dette området er i for liten grad belys i plangrunnlaget, og bør utredes nærmere.


  • Filstørrelse 0
  • Dato/version 1.0.0
  • Ikon Last ned

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.