Arkiv

Admin

2017-11-02 Luftfartstilsynet-Ber Politidirektoratet om uttalelse

i løpet høringen har det kommet høringsuttalelser som delvis tilsier en annen løsning enn det
Politidirektoratet søker konsesjon for. For å ivareta utredningsplikten i forvaltningsloven § 17
tredje ledd, ønsker Luftfartstilsynet Politidirektoratets eventuelle kommentarer til uttalelsene. Av
hensyn til effektivitet sender jeg dette i en e-post direkte til deg, som avtalt på telefon nettopp.
Luftfartstilsynet oversender høringsuttalelsene hvor det gis uttrykk for andre løsninger enn det
søkes om, for kommentar. I tillegg oversender vi Statnetts bemerkninger. Uttalelsene vi har fått
stammer fra både offentlige instanser og privatpersoner som uttaler seg som sådan eller på
vegne av en gruppe i lokalsamfunnet. Uttalelsen fra Bjørndal boligsammenslutning er utvalgt
som representativ for vurderingen i høringsinnspillene vi har mottatt fra privatpersoner.
Tema som behandles i uttalelsene er bl.a. lokalisering av beredskapssenteret, navnet til
landingsplassen, mulige miljø- og støyrelaterte konsesjonsvilkår, og miljøoppfølgingsplanen.
Dette er tema som inngår i den grunnleggende vurderingen av allmenne hensyn og påkrevde
vilkår, jf. luftfartsloven §§ 7-6 og 7-7, som bl.a. innebærer en vurdering av støy opp mot andre
samfunnshensyn. Vi viser til konsesjonsforskriften § 1 bokstav b, som det også vises til i
høringsbrevet. Som del av en eventuell kommentar er Luftfartstilsynet interessert i hvordan
Politidirektoratet vurderer uttalelsene i lys av politifaglige, operative og andre hensyn knyttet til
lokalisering og drift av landingsplassen ved beredskapssenteret, så langt dette er offentlig
informasjon.


  • Filstørrelse 0
  • Dato/version 1.0.0
  • Ikon Last ned

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.