Arkiv

Admin

Filarkiv

Kategorier


01-Årsmøte 2013 – BBS-Handlingsplan for Bjørndal versjon 4 15. januar 2024 Last ned View Details
01-Årsmøte 2014 – Agenda 26.03.2014 13. januar 2024 Last ned View Details
01-Årsmøte 2015 – Agenda 22.04.2015 12. januar 2024 Last ned View Details
01-Årsmøte 2016 – Agenda 13.04.2016 13. januar 2024 Last ned View Details
01-Årsmøte 2017 – Agenda 05.04.2017 13. januar 2024 Last ned View Details
01) Offentliggjøring av høring på søknad om konsesjon 2. januar 2024 Last ned View Details
01) Offentliggjøring av høring på søknad om konsesjon 25. juli 2021 Last ned View Details
01b-Årsmøte 2017 – Vedtekter for BBS (versjon 2012) 13. januar 2024 Last ned View Details
02-Årsmøte 2014 – Årsberetning 2013 13. januar 2024 Last ned View Details
02-Årsmøte 2015 – Årsberetning 2014 12. januar 2024 Last ned View Details

[xwpdm_category orderby=»title» order=»asc» template=»0_link_list_default» toolbar=»0″ items_per_page=»30″ paging=»1″ cols=1 colspad=1 colsphone=1]

Filer


Tittel
2010 – Handlingsplan BBS, versjon 1
BBS - Årsmøter 2011 og tidligere, Handlingsplaner Bjørndal 15. januar 2024
2011 – Handlingsplan BBS, versjon 2
BBS - Årsmøter 2011 og tidligere, Handlingsplaner Bjørndal 15. januar 2024
03-Årsmøte 2012 – BBS-handlingsplan for Bjørndal versjon 3
BBS - Årsmøte 2012, Handlingsplaner Bjørndal 15. januar 2024
01-Årsmøte 2013 – BBS-Handlingsplan for Bjørndal versjon 4
BBS - Årsmøte 2013, Handlingsplaner Bjørndal 15. januar 2024
06-Årsmøte 2014 – BBS handlingsplan versjon 5
BBS - Årsmøte 2014, Handlingsplaner Bjørndal 15. januar 2024
06-Årsmøte 2015 – BBS handlingsplan versjon 6
BBS - Årsmøte 2015, Handlingsplaner Bjørndal 15. januar 2024
2015-08-26 BBS-Handlingsplan – versjon 6
Handlingsplaner Bjørndal 15. januar 2024
07-Årsmøte 2016 – BBS handlingsplan versjon 7
BBS - Årsmøte 2016, Handlingsplaner Bjørndal 15. januar 2024
Svar på spørsmål om kollektivtilbudet på Bjørndal ved snøfall
Innlegg 25. juli 2021
2012 – Årsberetning BBS 2011
BBS - Årsmøter 2011 og tidligere 9. januar 2024
2011 – Vedtekter for BBS fra 2011 (erstattet av ny versjon)
BBS - Årsmøter 2011 og tidligere 10. januar 2024
2010 – Årsberetning BBS 2010
BBS - Årsmøter 2011 og tidligere 9. januar 2024
2011 – Referat årsmøte 11.04.2011
BBS - Årsmøter 2011 og tidligere 9. januar 2024
2007 – Årsberetning BBS 2007
BBS - Årsmøter 2011 og tidligere 9. januar 2024
NIBR-rapport 2010:19
25. juli 2021
NIBR-rapport 2011:19
25. juli 2021
2013-01-30 Beveråsen Huseierforening
25. juli 2021
FOLLOBANEN – NYTT DOBBELTSPOR OSLO-SKI
12. mai 2019
2010-03-02 BBS-Merknader til planprogrammet for ny Follobane
12. mai 2019
2012-09-16 BBS-Follobanen – fremlagt planforslag med detaljregulering
12. mai 2019
2013-02-17 BBS-Innsigelser Åsland transformatorstasjon
12. mai 2019
2013-04-19 Klage på bruk av Åsland som riggområde for Follobanen
25. juli 2021
Bjørndal boligsammenslutning
25. juli 2021
Folkemengden etter delbydel og alder per 01.01.2013 per 01.01.2013-Tabell 02.04
25. juli 2021
Møte med styret i Bjørndalen Boligsammenslutning
12. mai 2019
2013-04-10 BBS-Søppelplukking langs Slimeveien-skriv til organisasjoner
12. mai 2019
Hensyn og respekt
12. mai 2019
Follobanen
12. mai 2019
2013-04-16 Utkast til områderegulering av Gjersrud-Stensrud
12. mai 2019
Møte med styret i Bjørndalen Boligsammenslutning
12. mai 2019