Arkiv

Admin

Steder og veier på Bjørndal

Det er Siri Undall fra tidligere Bjørndal historielag som har laget denne oversikten med hjelp fra Oslo byleksikon.

Beverkollen, blindvei sørover fra Slimeveien. Oppkalt i 1998 etter speiderpatruljen Beverpatruljen. Veien het tidligere Beveråsen (1995) og
Brunsåsveien (1997).

Beveråsen, Området lengst sydøst på Bjørndal. Omfatter veiene Åslandveien og Åslandkroken. Oppkalt i 1986 etter speiderpatruljen Beverpatruljen.

Bjørn Magnussons vei, gangvei sørover fra Ljabruveien forbi Bjørndal gård mot Seterbråten. Oppkalt etter Bjørn Magnusson fra Klemetsrud, som døde i fangenskap i Tyskland 1943, bare 18 år gammel.

Bjørndal gård, gnr. 187,  tilhørte i middelalderen Clemenskirken i Oslo. Gården lå senere under sogneprestembedet i Christiania, og ble frasolgt 1825.

Bjørndal skole, Granbergstubben 7, tatt i bruk i august 1987, offisiell åpning 1988. Bjørndal Skoles Musikkorps stiftet 1989.

Bjørnefaret, Bjørnåsen, sidevei nordover fra Bjørnåsveien til Elgtråkket.

Bjørnerud, g.nr. 187/3, den eldste plassen under Bjørndal, nevnt allerede i 1711. Bjørnerudmordene i 1876. Nå industriområde mellom Hauketo og Bjørndal

Bjørnholt,  gnr. 187/4, plass under Bjørndal gård, ved Ljabruveien, der steinbruddet ved innkjøringen til Bjørndal ligger nå. Beboere laget faskiner, skytematter, av kvist og ståltråd.

Bjørnåsveien, Bjørnåsen, sidevei vestover fra Slimeveien. Veien går opp til Bjørnåsen, som den fikk navn etter i 1985.

Brunsåsveien, tidligere navn på Beverkollen.

Brunåsen, Det gamle navnet på åsen, som omfatter det nåværende Beveråsen og Beverkollen.

Brunåsen borettslag, Oppført i 2000 i Ødegårdsveien ved Trollåsen barnehage.

Elgtråkket, Bjørnåsen, sidevei nordover fra Bjørnåsveien, langsmed kanten av steinbruddet.

Geviret, Bjørnåsen, mellom Bjørnåsveien og Elgtråkket.

Granberg, blokkbebyggelse og butikksenteret på Bjørndal. Navn etter plassen Granberg under Slime gård.

Granbergstubben, blindvei østover fra Slimeveien. Navnet vedtatt i 1985.

Grantunet, sidevei nordover fra enden av Åslandshellinga, tidligere Åslandshellinga 222-292. Oppkalt etter navnet til huseierforeningen i området.

Grevlinglia, Bjørnåsen, sidevei nordover fra Bjørnåsveien.

Grønliåsen 228 m.o.h.

Hans Steinpukkers vei, sidevei sørover fra Meklenborgveien. Oppkalt 1987 etter steinpukkeren Hans Andersen, en original som var bosatt i området ved begynnelsen av 1900-tallet.

Langteigåsen, blindvei nordover fra Trollstien, siste buss-stoppested, ved Trollskogen barnehage.

Løvli eller Lia, tidligere plass under Slime gård, nå rekkehusområde ved Nyjordet bussholdeplass.

Lunhvileveien, bussvei mellom Lofsrud og Bjørndal   Fra Lofsrudveien i bro over Ljabruveien til Slimeveien. Oppkalt 1985 etter plassen Lunhvile, som lå ved Ljabru-veien, tidligere husmannsplass under Klemetsrud gård, også kalt Slora.

Mina Beiteplukksvei, sidevei sørover fra Bjørnåsveien. Oppkalt i 2003 etter Mina, som var husholderske for Løken på Meklenborg, og senere på Slimebråten. Mina var veldig glad i å spille kortspillet beiteplukk.

Meklenborg, gnr. 187/5, Meklenborgveien, tidligere plass under Bjørndal, utskilt 1907. Gårdsnavnet er et kallenavn etter landskaper Mecklenburg i Tyskland, at det har blitt gårdsnavn har sannsynligvis sammenheng med at dansk-norske soldater deltok i krigshandlinger i Mecklenburg-området. Hovedhuset ble dessverre revet i 2002

Meklenborglia, blindvei sørøstover fra Snipemyrveien. Oppkalt 1987 etter gården Meklenborg.

Meklenborgveien, sidevei vestover fra Slimeveien. Navnet vedtatt i 1987. Tidligere uoffisielt navn på gårdsveien fra Ljabruveien sørover gjennom tunet på Bjørndal gård, gjennom Budalen til Meklenborg gård.

Meklenborgåsen, Prestsletta, sidevei østover fra Slimeveien, het tidligere Slimeåsen.

Nordre Slime, se Slime,  gnr. 176/1.

Nyjordet, tidligere plass under Slime gård, sør for byggefeltet Nyjordet.

Nyjordeveien, Nyjordet, sidevei østover fra Slimeveien til rekkehusfeltet Nyjordet. Navnet vedtatt i 1985.

Nyjordstubben, Nyjordet, sidevei til Nyjordeveien i rekkehusfeltet Nyjordet. Navn 1985 etter plassen Nyjordet sør for byggefeltet.

Prestlia, Meklenborg, sidevei sørøstover fra Snipemyrveien. Navn vedtatt i 1987 etter gammelt lokalnavn på området veien går gjennom.

Rønning, gnr 176/14, Slimeveien, tidligere plass under Slime gård, plass rett nord for der Orring ligger nå. Revet rundt 1990.

Rådyrlia, Bjørnåsen, lengst nord på Bjørnåsen, fra Grevlinglia til Elgtråkket.

Seterbråten skole, Bjørnåsveien 126. Barneskole 1-7.

Seterbråten, gnr. 187/7, Thorn Dønhaugs vei. Tidligere plass under Bjørndal, utskilt i 1909. Seterbråten er også kalt Braaten eller Skomagerhytten. Ligger rett sør for Sommerro.

Seterbråtveien, sidevei vestover fra Slimeveien. Oppkalt 1985 etter den tidligere husmannsplassen Seterbråten.

Sisikveien, Preståsen/Bjørntun, sidevei nordover fra Slimeveien.

Slime gård,  gnr. 176/1, var krongods i 1570-årene. Navnet kommer sannsynligvis av nørrønt Slima, navn på en større bekk ved gården. Ble i 1620-årene drevet under Li, gnr. 170. Først i 1660-årene er den i selvstendig bruk. Kronen solgte gården i 1665, gården har siden hatt flere eiere. Den hadde husmannsplassene Søndre Slime, gnr. 176/6 i Slimeveien og Slimebråten, gnr. 176/9 i Meklenborgveien.

Slimebråten, gnr 176/9, plass under Slime gård, lå mellom Bjørndal aktivitetshus/ helsestasjonens parkeringsplass og Slimeveien.  Slimebråten ble revet ca. 1990.

Slimetangen, plass under Slime gård,  øst for hovedbølet Nordre Slime.

Slimeveien, Bjørndals hovedvei, sørover fra Ljabruveien til rundkjøringen ved Taranrød barnehage. Gammel gårdsvei for Slime gård, navnet vedtatt i 1955. Den nedre del av veien ble lagt om i 1984 i forbindelse med boligutbyggingen i området.

Slimeåsen 207 m.o.h.

Snipemyrlia, Meklenborg, blindvei sørover fra Snipemyrveien.

Snipemyrveien, Meklenborg, sidevei sørover fra Slimeveien i retning Snipemyra. Navnet vedtatt 1985.

Sommerro,  tidligere plass under Bjørndal gård, nå buddistsenteret Karma Tashi Ling  (dharmasenter) i Bjørnåsveien 124.

Taranrød barnehage, ved rundkjøringen i enden av Slimeveien, navn etter familien på Slime gård. Barnehagen ble stengt i desember 2003, gjenåpnet i april 2005 under navnet «Åsland gul».

Thorn Dønhaugs vei, Bjørnåsen, blindvei sørover fra Bjørnåsveien til Seterbråten gård. Oppkalt 1990 etter lokalpolitiker i Prinsdal, Thorn Dønhaug (1926–89).

Trollstien, sidevei sørover fra enden av Slimeveien til Trollskogen barnehage.

Tørtberg, gnr. 187/2,  plass under Slime, fra 1811 under Bjørndal, fra 1864 fraskilt som egen eiendom. Lå mellom Slimebråten og Meklenborg, der Tørtbergveien ligger nå. Navnet kommer visstnok av adjektivet tørr.

Tørtbergveien, sidevei nordover  fra Meklenborgveien.

Ødegårdsveien,  blindvei sørover fra Trollstien, siste buss-stoppested, ved Trollskogen barnehage.

Åsland, tidligere plass under Slime gård, lengst sør mot grensen til Ski, rett sørøst for høyeste punkt på Slimeåsen. Ble revet pga byggingen av E6. Nå brukes tomten til Åsland pukkverk.

Åsland barnehage, ved Slimeveien, Snipemyrveien 2, fra april 2005, «Åsland rød».

Åslandhellinga, Åslandsrabben, sidevei nordover fra enden av Slimeveien.

Åslandkroken, Beveråsen, blindvei nordover fra Åslandveien.

Åslandveien, Beveråsen, sidevei sørover fra Trollstien.