Arkiv

Admin

Natursti på nett

Det var ikke alle som hadde mulighet til å forsøke seg på naturstien påsken 2020.

Nå har vi lagt ut alle spørsmålene fra naturstien her, slik at du kan forsøke deg på spørsmålene i fred og ro.


Svar på spørsmål 1

Riktig svar er:  P  (Mår)


Svar på spørsmål 2

Riktig svar er:  Å  («Slime» betyr «liten elv» eller «bekk»)


Svar på spørsmål 3

Riktig svar er:  –  (Det brant ned)


Svar på spørsmål 4

Riktig svar er:  B  (Søppelfylling)


Svar på spørsmål 5

Riktig svar er:  J  (Vepsevåk)


Svar på spørsmål 6

Riktig svar er:  Ø  (Bjørnholt skole)


Svar på spørsmål 7

Riktig svar er:  R  (Minecraft)


Svar på spørsmål 8

Riktig svar er:  N  (ca 9000)


Svar på spørsmål 9

Riktig svar er:  D  (Hvit fluesopp)


Svar på spørsmål 10

Riktig svar er:  A  (Bjørndal barne- og ungdomsteater)

Svar på spørsmål 11

Riktig svar er:  L  (Gaupe)


Svar på spørsmål 12

Riktig svar er:  –  (forbud mot å gjøre opp ild)


Svar på spørsmål 13

Riktig svar er:  S  (Kenai)


Svar på spørsmål 14

Riktig svar er:  T  (Vaske hendene)


Svar på spørsmål 15

Riktig svar er:  Å  (Grevling)


Svar på spørsmål 16

Riktig svar er:  R  (Av smeltevann og grus, i siste istid)


Svar på spørsmål 17

Riktig svar er:  –  (Manga)


Svar på spørsmål 18

Riktig svar er:  V  (Hare)


Svar på spørsmål 19

Riktig svar er:  I  (Verne om nyfødte dyre- og fugleunger)


Svar på spørsmål 20

Riktig svar er:  –  (Gravrøyser fra jernalderen)


Svar på spørsmål 21

Riktig svar er:  S  (Saksofon)


Svar på spørsmål 22

Riktig svar er:  A  (Gran)


Svar på spørsmål 23

Riktig svar er:  M  (Jordbær)


Svar på spørsmål 24

Riktig svar er:  M  (Westeros)


Svar på spørsmål 25

Riktig svar er:  E  (Ekorn)


Svar på spørsmål 26

Riktig svar er:  N  (Tussilago farfara)


Hvis du har svart riktig på alle spørsmålene, kan du lage en setning av de svaralternativene som er valgt.

Riktig svar på løsningsordene

Løsningsordene er:  På-bjørndal-står-vi-sammen