Arkiv

Admin

Registrer ubehagelig støy på Bjørndal

Bjørndal boligsammenslutning (BBS) har tatt initiativ til dette elektroniske registreringsskjemaet. Dersom mange benytter dette til å registrere støy, vil BBS på vegne av befolkningen på Bjørdal, kunne dokumentere problemene med støy med myndighetene. BBS er bl.a. representert på dialogmøter mellom bydelen og representanter for befolkningen, og bydelen har møter med Justisdepartementet. I tillegg er det kontakt mellom BBS og Støyforeningen som også jobber med tiltak mot støy.

I høst åpnet politiets beredskapssenter på Taraldrud, 7-800 meter fra bebyggelsen lengst sør på Bjørndal. Det har vært et stort engasjement, spesielt gjennom «Stopp støyen», for å få redusert støybelastningen fra senteret så mye som mulig. Flere tiltak mot støyen har blitt gjennomført, som innbygging av standplass på skytebanene.

Noen av oss som bor på Bjørndal vil likevel bli forstyrret av lyden fra skyting og sprengning og fra helikoptrene. Ingen vet ikke hvor mange som vil bli plaget for det kommer ikke bare an på når og hvor mye det støyer, men også på hvordan den enkelte reagerer, noe som vil være individuelt. Det som vi har fått mer kunnskap om i de senere år, er at plagsom støy ikke bare er ubehagelig, men har også en negativ innvirkning på helsen. 

Det som er sikkert, er at dersom dem av oss som blir plaget ikke gir tilbakemelding, så vil myndighetene oppfatte det som at ingen har noen problemer med støyen fra beredskapssenteret.

Det er derfor viktig at alle som blir plaget av støy fra skyting, sprengning eller helikoptre sier ifra om det. Likeledes bør man si ifra på vegne av barn som blir vekket om natten, når de skal sove i barnehagen på dagtid eller blir forstyrret på annet vis.

Det er selvsagt også mulig å gi tilbakemelding direkte til myndighetene, og dette kan være:

 

Uansett hvordan og til hvem det gis tilbakemelding, så er lurt å oppgi tidspunkt for når man har opplevd støy slik at myndighetene kan undersøke om det f.eks. var et politihelikopter eller et annet helikopter som fløy over husene, hvilke skytebaner det ble skutt fra mv. Man bør også gi tilbakemelding for hver gang man blir forstyrret, eventuelt samle opp tidspunktene. Selv om man kan sende inn opplysninger anonymt, er det greit å skrive navnet, for ellers kan myndighetene tro at klagene som kommer, ikke er ekte. BBS vil ikke bringe videre navnet på dem av oss som bruker undersøkelsen til å sende inn meldinger om støy.

Et tips for å huske klokkeslettet, er å ta bilde/screenshot av mobilen der tidspunktet er med.

Undersøkelsen er i første rekke laget for beboere på Bjørndal, men dersom det er noen i omegn som også plages med støyen, er det ikke noe i veien for at også de svarer på undersøkelsen.

Det viktigste er at dem av oss som blir plaget av støy som kan stamme fra beredskapssenteret, gir tilbakemelding om det slik at det kanskje er mulig å gjøre noe med det.