Arkiv

Admin

Høringsuttalelser fra BBS om Gjersrud-Stensrud og Åsland-kryss E6

Gjersrud-Stensrud høringsutkast 2Bjørndal boligsammenslutning (BBS) har skrevet høringsuttalelse til både høringsrunde 2 for områdereguleringen Gjersrud-Stensrud og til planene for nytt kryss E6 ved Åsland.

Områdereguleringen Gjersrud-Stensrud

BBS ber om at det blir lagt inn rekkefølgekrav om utbygging av baneløsning før utbygging kan starte i alle deler av planområdet. Det pekes på at infrastrukturen allerede er sprengt i rushtiden. Det foreslås å utrede en baneløsning til Hauketo og/eller Kolbotn med begrunnelse av at T-bane-tilknytning til Østensjøbanen blir uakseptabel lang reisetid til byen.

BBS sier at de ikke aksepterer ny aktivitet i marka og at markagrensa må holdes intakt. Eksisterende stier og løypetraseer må opprettholdes. Biologisk mangfold og kulturlandskap må ivaretas. Det vises spesielt til områdene rundt Myrertjern, Gjeddetjern, Gjersrudtjern, Stensrudtjern og områdene ved gamle Myrer gård.

BBS ber om at deponiområdet begrenses til det området som allerede er omregulert til Follobanen. Det pekes på at inngrepene rundt Åsland allerede nå er så omfattende at nærmiljøet er negativt påvirket.

Les hele høringsuttalelsen her og følg saken hos Plan- og bygningsetaten (PBE) her.

Nytt kryss E6 ved Åsland

BBS peker på at det er viktig at de 8000 innbyggerne på Bjørndal får en alternativ beredskapsvei som alternativ til Slimeveien dersom denne skulle bli sperret av snø/is eller trafikale årsaker. Tilførselsveien til Bjørndal må imidlertid sperres fysisk for å hindre gjennomgangstrafikk. Skoleveier og infrastruktur på Bjørndal tåler ikke økt trafikk.

Tilgangen til marka må sikres for befolkningen i Bjørndal, Oppegård og Ski. Det pekes på at eksisterende turveibro over E6 benyttes både til sykkel og fotturer og til skiløype om vinteren. BBS kan ikke akseptere at en slik innfallsport til marka blir urbanisert og blir del av en «trafikkmaskin».

BBS er bekymret for støy og ber om at støyskjerming innarbeides som en integrert del av kryssløsningen. Det foreslås å etablere et lokk over E6 i tilknytning til krysset slik at både støy blir håndtert bedre og at utfordringene til skiløype/turvei på denne måten kan løses.

Les hele høringsuttalelsen fra BBS her. Denne reguleringssaken behandles i Ski kommune.

Jernbaneverket vil holde informasjonsmøte om reguleringsplan for det nye E6-krysset ved Åsland 29. juni kl 19:00 på rådhuset i Ski (Idrettsveien 8). Frist for å sende inn innspill er forlenget til 3. juli 2015.

Redigert 03.07.2015:

Her er presentasjonene fra informasjonsmøtet:

[wpfilebase tag=list id=22 tpl=data-table-bjorndal pagenav=1 /]

 

 

 

 

 

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.