Arkiv

Admin

Åslandtoppen – Bjørndals høyeste

Åslandtoppen 204 m er første topp ut i 10 på topp-serien som passer for alle som bor på Bjørndal. Åslandtoppen ligger lengst sør på Slimeåsen er det stedet vi bruker som topp selv om det høyeste punktet ligger ca. 100 meter lenger nord. Målet er selvfølgelig å nå toppen, men like viktig på denne turen er det å bli kjent både med området rundt Bjørndals knutepunkt, klubbhuset, og stier og veier ut av boligområdet og inn i Sørmarka. Hvis man ikke er kjent, så kan det av og til være vanskelig å finne utgangene som ikke alltid er skiltet og ofte ligger mellom husene.

Fakta om turen

Lengde:

Høyeste punkt: 207 moh

Tilgjengelighet: Barn, sykkel

 

Slimetoppen

Slimetoppen

Åslandtoppen

Åslandtoppen

 

 

Vi har valgt å ha Åslandtoppen 204 m som toppen som er med i 10 på topp, men gjør oppmerksom på at det høyeste punktet på Bjørndal er Slimeåsen hvor toppen ligger innerst inne i en avstikker til høyre før man begynner turen ned Åslandveien. Toppunktet ligger i en liten lomme mellom husene og det er her et lite «utkikkstårn» med sklie. Slimeåsen er 207 m.o.h. og bør tas med i samme slengen.

 

 

 

 

 

Ved klubbhuset er det parkeringsmuligheter og hvis man ikke velger andre løsninger, kan «toppturene» begynne herfra. Turbeskrivelsen er veldig detaljert på denne runden da det er fint å få vist de forskjellige alternativer. Løypekrysset sør ved kommunegrensa vil videre være utgangspunkt for de fleste turer sørover slik at veien hit fra klubbhuset kun er nevnt i denne første beskrivelsen. Turbeskrivelsene er selvfølgelig bare anbefalinger og tenkt som en inspirasjon for å komme til nye steder, og forhåpentligvis enda mer ut i skog og mark.

Fra toppunktet på Slimeåsen ser vi bl.a. Holmenkollen. Til venstre i bildet ser vi Krokskogen med kløften i enden av Lommedalen som går over mot Kongens utsikt ved Tyrifjorden og Gyrihaugen 682 m.

Klubbhuset og Meklenborg idrettspark er hjertet i boområdet. Her samles alle Bjørndalboere gjennom hele året enten det er skoleavslutninger, idrettsarrangementer, kulturfestival, fotballcuper, skøytebane, skileik, skikarusell, hoppbakke, tennisbane, basketbane, lysløype…… Om vinteren er det spesielt populært med skøytebane og på klubbhuset er det muligheter for å låne ski og skøyter.

Rutebeskrivelse: Turen er lagt opp som en rundtur med tanke om å få vist flest mulig av Bjørndals fine steder. Å finne sin egen rute til toppen kan være vel så morsomt og man kan da bestemme lengden selv. Vårt forslag starter ved klubbhuset og går sørover fra bommen og langs med fotballbanene på østsiden. Alternativt Meklenborgveien hvis man sykler. (Rett til venstre for bommen lå Meklenborg gård og hit gikk veien fra Bjørndal Gård i gamle dager omtrent der sykkelstien fra Bjørndal Gård går i dag.) Etter å ha passert siste fotballbane kommer man ned til skileikanlegget med akebakkene og hoppbakken. Her vender turløypa som går rundt hele anlegget, og på motsatt side sees begynnelsen på lysløypa som går inn i Grønliåsen. Lysløypa er hovedutgang vest på Bjørndal og en flott rundtur i Grønliåsen.

Bekken i dalbunnen begynner her ved Meklenborg og går sørover i retning Vinterbro og ut i Gjersjøen. Bildet er fra skileikanlegget og om vinteren går skiløypa nede i dalbunnen. Den er veldig fuktig sommerstid og litt før første løypekryss har vi kommunekrysset hvor Oslo, Oppegård og Ski møtes.

Toppturen svinger til venstre opp den bratte akebakken, videre opp en liten avstikker før man kommer til en ballplass. Etter hvert flott utsyn mot Grønliåsen og sørover mot Fløysbonn/Sofiemyr når man kommer opp mot Snipemyrlia. Videre Snipemyrliveien innover inntil man kommer til hovedutgangen fra Bjørndal sørover. Her holdt en dugnadsgjeng dugnad i 2011 og fikk knyttet Bjørndal til det nye veinettet som ligger i Ski kommune.

Løypekrysset nedenfor trillestia fra Snipemyrlia vil bli omtalt som Bjørndal sør. Krysset er hoved-utgangspunkt for mange av turene sørover og ligger i Ski kommune. Østover fører veien oss til broen over europaveien (Bro1) og evt. videre sørover ned Assurdalen eller nordover over Åsland pukkverk og videre til Klemetsrud kirke. Sørvestover fra løypekrysset fører veien til Sofiemyr i Oppegård. Trillestien finner man i enden av Snipemyrlia eller ved å følge stien ned fra bussendeholdeplassen.

Vi følger veien østover helt til man kommer til broen over europaveien. Rett før broen går det sti inn i skogen til venstre hvor man etter få meter svinger av sti til høyre for å begynne siste stigning mot toppen. Rett fram fører stien til Trollskogen barnehage og bussholdeplassen Langteigåsen. Nå begynner stigningen opp til Slimeåsen hvor Åslandtoppen på 204 m.o.h. ligger.

Hvis man går litt ut mot kantene på østsiden vil man få et godt overblikk over Åsland pukkverk og området Gjersrud/Stensrud hvor det vil bli store endringer de nærmeste årene. I tillegg store grave- og sprengningsarbeider med Follobanen. Alt dette vil påvirke markaområdene og toppene Gjersrudhøgda og Stensrudåsen er ikke med i denne 10 på topp-serien grunnet uvissheten rundt hva som skjer her. Stensrudåsen er høyeste topp i Bjørndals nærområde. En flott ås, men også spesiell da hele åsen har vært brukt som hytteområde og i dag står med mange tomme og falleferdige hytter. Bjørndal hadde også mange lignende hytter vest for klubbhuset der Thorn Dønhaugs vei nå ligger.

Bakken opp fra bro1 til Åslandtoppen er ganske bratt. Hele turen er også flott med sykkel, så lenge man innstiller seg på å trille sykkelen opp denne bakken til man igjen kommer ut på vei.

Etter ganske sterk stigning i flott skogsterreng kommer man til en passasje mellom to hager (se bildet under t.v.) og plutselig er man i Åslandveien hvor en tar til venstre og går bort til kollen som ligger inngjerdet. Fra toppen kan man mellom trærne se flere av toppene som er med i 10 på topp-serien. I vest Grønliåsen, sørøst Taraldrudåsen og Teigenåsen og Stensrudåsen rett øst.

Vi har valgt å ha Åslandtoppen 204 m som toppen som er med i 10 på topp, men gjør oppmerksom på at det høyeste punktet på Bjørndal er Slimeåsen hvor toppen ligger innerst inne i en avstikker til høyre før man begynner turen ned Åslandveien. Toppunktet ligger i en liten lomme mellom husene og det er her et lite «utkikkstårn» med sklie. Slimeåsen er 207 m.o.h. og bør tas med i samme slengen.

På vei tilbake til klubbhuset kan man følge Åslandveien ned til bussholdeplassen på Bjørndal for så å gå opp på brua over Slimeveien. Beverkollen og Langteigåsen er også åser, men kommer ikke med i 10 på topp da primærfaktoren for toppene er satt til 30 meter. Primærfaktoren viser til hvor mye man må ned og opp igjen for at det skal betraktes som egen topp. Over broen på vei til Grendehuset følger vi gangveien på Preståsen som lider samme skjebne i denne samling av topper.

Grendehuset er i dag benyttet som frivillighetssentral og har mange tilbud for lokalbefolkningen. Det er også utleie av huset som benyttes til generalforsamlinger, borettslagsfester, konfirmasjoner og ikke minst meget hyggelige visekvelder. På skoleområdet står i dag et attraktivt klatreapparat hvor barna kan gjøre seg klare for resten av 10 på topp som vil bli noe mer krevende etter hvert.

Siste del av turen går gjennom Granberg senter hvor man kan feire sin første topp med Kebab eller Pizza før turen over brua. Etter brua til venstre og ned til klubbhuset. Ha en fin tur og lykke til med fortsettelsen.

Broa ved Granberg senter forbinder Granberg med Bjørnåsen. Broen ble behørig feiret den gang den ble åpnet med fyrverkeri og fest etter at bropilarene hadde stått ensomme i over ti år. Broen bærer også en av Bjørndals få utsmykninger. Etter b