Arkiv

Admin

Jernbaneverket – uke 4-5: borer på Bjørndal

JBV-150Borer for å overvåke grunnvannet

Follobanen har som mål at alt anleggsarbeid skal være til minst mulig sjenanse for beboere og gjøre minimal skade på naturen. I den anledning utvider vi stadig overvåkningen av grunnvannet, og skal nå bore to nye inspeksjonsbrønner på Åsland og reetablere en brønn på Bjørndal.

Når og hvor vil arbeidet pågå?

I slutten av denne uken og ut i neste uke skal Østfold Brønnboring på vegne av Jernbaneverket gjennomføre arbeidet med å bore disse brønnene. Se vedlagte kart for hvor arbeidene skal gjennomføres.

Reetabling av et tidligere brønn sør for idrettshallen på Bjørndal  (Illustrasjon: Jernbaneverket)

Reetabling av et tidligere brønn sør for idrettshallen på Bjørndal
(Illustrasjon: Jernbaneverket)

Hva slags arbeid skal gjennomføres?

Den mobile boremaskinen skal kun være i drift på dagtid og støyen skal bli minimal for beboerne i nærheten. Maskinen må imidlertid kjøre litt inn på skiløypen i området på Åsland i forbindelse med flytting, men selve boringen skjer godt utenfor etablert skispor eller sti.

Jernbaneverket vil i størst mulig grad forsøke å holde skadene på skisporet så små som mulig. JBV har også informert Skiforeningen om vår aktivitet.

Det skal bores to nye hull på Åsland for å overvåke grunnvannet.  (Illustrasjon: Jernbaneverket)

Det skal bores to nye hull på Åsland for å overvåke grunnvannet.
(Illustrasjon: Jernbaneverket)

Kontakt:
Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt: Jon Amtrup, epost: jon.amtrup@jbv.no, telefon 932 28 926.

Hvis du vil ha informasjon om arbeidene på Åsland med Follobanen, vennligst send en mail til follobanen@jbv.no merket “Åsland”.

Fakta om Follobanen:
Follobaneprosjektet blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski, er Norges største landbaserte prosjekt. Prosjektet omfatter bl.a. bygging av landets lengste jernbanetunnel og ny, moderne stasjon og kollektivknutepunkt på Ski. www.jernbaneverket.no/follobanen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.