Arkiv

Admin

Follobanen – uke 21

Arbeid med pigging og annen impulsiv støy har nå startet på Åsland. (foto: Sven Brun)

Arbeid med pigging og annen impulsiv støy har nå startet på Åsland.
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 19. mai til 26. mai:

Forberedende arbeider tunnel

AF Gruppen Norge AS (AF) starter opp arbeidene med skjæringen til tunnelen. Fjell og steiner skal pigges løs av en hydraulisk hammer festet til en gravemaskin. Dette vil gi impulsiv støy i form av kraftig hamring. Det kan også bli nødvendig med sprengningsarbeider.  De første fire ukene vil arbeidene være på sitt mest intense, men arbeidene vil pågå i hele sommer. Arbeidstiden er mellom klokka 7 og 19 på hverdager og klokka 8 til 16 på lørdager. Bydelsoverlegen har gitt oss dispensasjon for denne type arbeider. Vi forholder oss til anbefalte grenseverdier for støy ved anleggsarbeider etter forskrift T-1442 om begrensning av støy i Oslo. Vi beklager støyen arbeidene vil medføre, og satser på å bli raskt ferdig.

Kontakt oss gjerne ved spørsmål, kontaktinformasjon finner du under. Det er også mulig å kontakte Bydelsadministrasjonen i Bydel Søndre Nordstrand på adresse Postboks 180 Holmlia, 1203 Oslo, telefon 02 180 eller e-post postmottak@bsn.oslo.kommune.no.

Arbeider for transformatorstasjonen

Sprengningsarbeider for transformatorstasjonen starter også opp i disse dager. Av hensyn til egen sikkerhet, ber vi om at anleggssperringer respekteres og at adkomsten til anleggsområdet ikke blokkeres.

Støytiltak for enkelte beboere

Anbudene Jernbaneverket har fått inn angående støytiltakene er nå under gjennomgang. Vi venter at arbeidene på den enkelte bolig kan starte opp i begynnelsen av juni og ser frem til det.

Stenging av turvei

Den tverrgående turveien i nordre del av området, ved Holstad, vil bli stengt. Den vil være stengt i hele anleggsperioden frem til 2021, og muligens blir stengingen permanent. Det kuperte terrenget i området gjør det vanskelig å lage en alternativ rute.

Hafslund – mer strøm

Etableringen av kabeltrasé til den fremtidige transformatorstasjonen på Åsland fortsetter med normal anleggsaktivitet på dagtid. Det er Hafslund som legger strømkabel til Follobanen og den fremtidige nye bydelen Gjersrud–Stensrud.

Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune – forsterker vannforsyningen

Vann- og avløpsetaten fortsetter å forsterke vannforsyningen til Ski inne på anleggsområdet på Åsland, mellom påkjørselen til E6 og brakkeriggen til Implenia.

Kontaktpersoner Jernbaneverket

– Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen:
e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
– Byggeleder støytiltak Åsland, Bente Pladsen Gussiås:
e-post bente.pladsen.gussias@jbv.no, telefon 976 46 669.

Informasjonsbrev

Du/dere som får dette informasjonsbrevet, har meldt dere på ved å gi oss deres e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som også kan ha interesse av denne informasjonen. De kan melde seg på ved å sende e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis enkelte ikke har e-post, kan de ringe oss og få tilsendt informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen

Follobaneprosjektet blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski er Norges største landbaserte prosjekt. Prosjektet omfatter blant annet bygging av landets lengste jernbanetunnel og ny, moderne stasjon og kollektivknutepunkt på Ski.

Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.