Arkiv

Admin

Follobanen – uke 24

Sprengningsarbeid for transformatorstasjonen på Åsland (foto: Sven Brun)

Sprengningsarbeid for transformatorstasjonen på Åsland
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra tirsdag 10. til mandag 16. juni 2014:

Arbeider onsdag kveld

Onsdag kveld 11. juni blir det arbeider på kveldstid ved påhugget til tunnelen. Dette er arbeider som ikke anses å være støyende, og ligger altså innenfor kravene i støyforskriften til Oslo kommune. Arbeidene vil være ferdige til kl. 23.00.

Forberedende arbeider tunnel

AF Gruppen Norge AS (AF) fortsetter pigging og fjellrensk for å sikre påhugget til tunnelen. Nå begynner boringen til første salve. Det blir en del gravearbeider, da løsmasser skal flyttes og planeres ut for verksted og vaskeplass. Bortkjøringen av tømmer fortsetter. Den omlagte turstien på vestre side av anleggsområdet begynner å ta form. Alle anleggsgjerder skal være komplette i løpet av uka. Oppsettingen av kontorriggen på Vefald-området går sin gang.

Sikkerhet på anleggsområdet

Sikkerheten er av høyeste prioritet for Jernbaneverket. Det er forbudt for uvedkommende å gå inn på anleggsområdet, og vi ber om at innførte sikkerhetsregler blir respektert. Det er ingen unntak fra skiltingen, den skal følges. Ingen skal bevege seg innenfor anleggsgjerder uten i forkant å være registrert og klarert. Det er videre pålagt å bære reglementert vernetøy, dette gjelder alle. Overholdes ikke dette, har anleggsarbeiderne rett og plikt til å bortvise folk fra sin arbeidsplass og anleggsområdet.

Arbeidene for strømtilførsel fortsetter

Sprengningsarbeider for bygging av det som blir transformatorstasjonen på Åsland fortsetter også denne uken.

Hafslund – mer strøm

Hafslund har ferdigstilt kabelarbeidene gjennom skogen til Siggerud, og fortsetter oppryddingen. Noen tilknytningsarbeider på Siggerud-siden blir utført senere. Nest siste del av kabelanlegget fra Klemetsrud blir strukket fra 23. juni 2014. Etter det gjenstår siste etappe opp til transformatorstasjonen, som blir utført høsten 2014.

Støytiltak for enkelte beboere

Jernbaneverket har undertegnet kontrakt med entreprenør MHA Entreprenør AS, som skal gjennomføre fasadetiltak på boliger på Beveråsen og på Åsland-området.

For entreprenøren, Jernbaneverket og huseier vil det være ulike faser:
1)    Oppstartsfase

Før entreprenøren går i gang med det fysiske arbeidet med støytiltakene, vil det være behov for noe planleggingstid. De første forberedende arbeider som entreprenøren vil starte i samarbeid med beboere, er planlegging av når de fysiske arbeidene kan starte. Nærmere tidspunkt for når det passer beboere, må avtales i god tid for å gjøre arbeidet forutsigbart både for eier og entreprenør. En annen viktig avklaring for entreprenøren og eierne, er bestilling av vinduer. Før bestilling kan skje, må vinduer kontrollmåles og eventuelle endringer tas med. Entreprenøren vil, i samarbeid med beboere, planlegge når entreprenørens oppmålinger kan begynne. Jernbaneverket vil avklare støytiltakene med den enkelte eier før entreprenøren gjør disse forberedende aktivitetene. Jernbaneverket understreker at det er huseier/beboer som styrer tilgang til egen bolig, og entreprenøren vil ikke gå inn i eiers bolig eller på eiers tomt uten samtykke. Entreprenøren vil ringe på og gjøre seg bekjent når de kommer til din eiendom.

2)    Byggefase for avtalte støytiltak

Før de fysiske arbeidene starter på boliger, vil enighet og en signert avtale mellom Jernbaneverket og huseier være på plass.

Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune – forsterker vannforsyningen

Vann- og avløpsetaten forsterker vannforsyningen til Ski. Arbeidet skjer inne på anleggsområdet på Åsland, mellom påkjørselen til E6 og brakkeriggen til Implenia. Vann- og avløpsetaten forventes å være ferdig med alle sine arbeider til 1. august 2014

Kontaktpersoner Jernbaneverket

–    Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen: e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
–    Byggeleder støytiltak Åsland, Bente Pladsen Gussiås: e-post bente.pladsen.gussias@jbv.no, telefon 976 46 669.

Informasjonsbrev

Du/dere som får dette informasjonsbrevet, har meldt dere på ved å gi oss deres e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som også kan ha interesse av denne informasjonen. De kan melde seg på ved å sende e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”.  Hvis enkelte ikke har e-post, kan de ringe oss og få tilsendt informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen

Follobaneprosjektet blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski er Norges største landbaserte prosjekt. Prosjektet omfatter blant annet bygging av landets lengste jernbanetunnel og ny, moderne stasjon og kollektivknutepunkt på Ski.

Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.