Arkiv

Admin

Follobanen – uke 30

Maurtuveien og Stensrudåsveien til Åsland riggområde er nå merket som beredskapsveier. Avkjøringen i Åslandkrysset til E6 vil bli benyttet for all trafikk. Beredskapsveiene vil bare bli brukt dersom Åslandkrysset av en eller annen grunn er sperret. (foto: Sven Brun)

Maurtuveien og Stensrudåsveien til Åsland riggområde er nå merket som beredskapsveier.
Avkjøringen i Åslandkrysset til E6 vil bli benyttet for all trafikk. Beredskapsveiene vil bare bli brukt dersom Åslandkrysset av en eller annen grunn er sperret.
(foto: Sven Brun)

Siden AF Gruppen Norge AS tok litt kortere sommerferie enn først planlagt, sender vi ut en ekstrautgave. Dette er blant aktivitetene som foregår fra mandag 21. juli og til 11. august 2014:

Utvidete arbeidstider i tunnelen

Det pågår fortsatt flytting av jordmasser på området, men det meste av arbeidet vil foregå i tilknytning til tunnelen. Sirenen som lyder kort tid i forveien ved tunnelsalver, vil opphøre i neste uke. Vi har nå sprengt oss et godt stykke inn i fjellet, og det er ikke lenger nødvendig å varsle om fare for sprut fra sprengningsarbeidene.

Fra og med neste uke (uke 30) blir det skiftarbeid i tunnelen, slik at det vil være folk som arbeider også om natta. Entreprenøren forholder seg til Oslo kommunes støyforskrifter, slik at støyende arbeider vil ha samme begrensning som tidligere. Vær oppmerksom på at det kan forekomme sprengningsarbeider frem til kl. 23 om kvelden.

Forholdsregler

Naboer som bor rett over tunnelen, vil merke tydelige vibrasjoner i forbindelse med sprengning. Som vi informerte om på beboermøtet 1. juli, blir vibrasjonene kontinuerlig målt. Når vibrasjonene nærmer seg grenseverdiene, blir det iverksatt sprengningstekniske tiltak for å minske vibrasjonene. Vi beklager de ulempene dette medfører for dere som bor over tunnelpåslaget.

Med det samme tunnelsalven går av, vil vibrasjonene gjøre at huset rister. Rystelsene oppleves ofte som verre enn de faktisk er. Det kan være fornuftig å sjekke at veggfester er normalt sterke, og at bilder og malerier henger godt på veggene. Gjenstander som står tett inntil hverandre i skap og hyller vil kunne klirre. Har du eksempelvis skjøre glass, anbefaler vi at de plasseres godt inn på hyllene med mellomrom mellom hvert glass, eller pakkes ned.

På beboermøtet fikk vi spørsmål om hva som skjedde dersom sprengningsarbeidene ledet til skader. Skulle våre anleggsarbeider forvolde økonomisk skader, utbetaler Jernbaneverket skadeerstatning. Vennligst merk at lovverket forutsetter en viss aktsomhet fra dem som eventuelt skulle bli rammet. Det betyr at man må ta forholdsregler for at skader ikke skal oppstå. Ved en eventuell skade har man også et ansvar for at skadeomfanget ikke blir større enn nødvendig.

Beredskapsveier for redningsetatene

For å sikre redningsetatene (brann, politi, ambulanse) tilgang til anleggsområdet, er det skiltet beredskapsveier til riggområdet på Åsland gjennom Maurtuveien og Stensrudåsveien. Dersom det skulle hende noe og det ikke er fremkommelig fra avkjøring E6, vil disse veiene bli benyttet av redningsetatene for å komme til og fra anleggsområdet. Både redningsetatene i Oslo og Follo har vært på befaring og er kjent med dette.

SMS-varsling

Ønsker du sms-varslinger i forkant av sprengningsarbeidene, melder du deg på ved å sende en sms-melding med teksten ÅSLAND UTE og/eller ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112.

Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms-meldingen ÅSLAND UTE STOPP og/eller ÅSLAND TUNNEL STOPP (avhengig av hvilken tjeneste du abonnerer på) til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

Støv fra anleggsområdet

En av beboerne har spurt om hva vi gjør for å redusere støvplager fra anleggsområdet. Er det tørt i været, vil det lett blåse opp noe støv. Entreprenøren vil i tilfelle vanne veiene flere ganger om dagen, samt strø salt som binder støvet.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket

–    Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen: e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715. I uke 30 og 31 kan dere kontakte Gunnar Børseth: e-post gunnar.borseth@jbv.no, telefon 906 38 626.
–    Byggeleder støytiltak Åsland, Karl Erik Gran: e-post karl.erik.gran@jbv.no, telefon 909 81 770.
–    Vakttelefon Åsland: tlf. 479 74 571 (dersom dere trenger direkte kontakt med Jernbaneverkets ansatte på anleggsområdet).

Informasjonsbrev

Du/dere som får dette informasjonsbrevet, har meldt dere på ved å gi oss deres e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som også kan ha interesse av denne informasjonen. De kan melde seg på ved å sende e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”.  Hvis enkelte ikke har e-post, kan de ringe oss og få tilsendt informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen

Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største landbaserte samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski.

Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.