Arkiv

Admin

Follobanen – uke 40

Tunnellåpning for nordre tverrslag. (foto: Sven Brun)

Tunnellåpning for nordre tverrslag.
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 29. september til 6. oktober 2014:

Forberedende arbeider

Sprengningsarbeider i de to tunnelløpene samt sprengning og boring ute på anleggsområdet fortsetter. Stein og løsmasser blir lagt ut på området. Det arbeides fortsatt med overvannsystem. Det tilrettelegges for atkomstvei mellom de ulike anleggsnivåene, og skråningen mellom dem blir planert.

Mer om sprengning i fjellet

Jernbaneverkets entreprenør, AF Gruppen, har hittil sprengt ut 155 meter (nord) og 176 meter (sør) meter av atkomsttunnelløpene til Follobanens jernbanetunneler. Totalt blir hvert løp nesten én kilometer langt. Nordligste løp har nå passert E6, mens det andre er noe kortere på vei. I tillegg skal det sprenges ut en større berghall i enden av adkomsttunnelene. Fullprofilbormaskinene (TBM) skal monteres og driftes fra dette området. Senere, under driften av Follobanen, vil hallen bli brukt som tilrettelagt evakueringsområde og atkomst for nødetatene.  Vi sprenger på konvensjonelt vis, såkalt ‘drill and blast’, i begge tunnelløp. Hvor ofte det blir sprengt, avhenger av mange ulike faktorer. Etter hver sprengning må bergmasser transporteres ut og fjellet sikres, før det blir boret nye hull og sprengstoff satt inn.

Rystelsene fra en sprengning kan merkes som vibrasjoner i en bolig. Rystelser kan kjennes på tre til fire kilometers avstand, og noen ganger faktisk dobbelt så langt – avhengig av fjellets struktur. Avstand for skadelige vibrasjoner på bygninger avhenger av grunnforhold og salvestørrelse, og vil kun være mulig noen få titalls meter fra sprengningen. Vibrasjonsnivåene overvåkes kontinuerlig ved målinger på enkelte boliger.  Alle som ønsker å gå beskjed om en sprengning i forkant, kan melde seg på sms-varsling (se eget punkt under).

Fortsatt støyende arbeider på Sluttstykket

Piggingen og boringen på Sluttstykket fortsetter. Vi beklager ulempene de støyende arbeidene medfører.

Transformatorstasjon under bygging

Arbeidene med bunnplaten fortsetter.

Status fasadetiltak

Det er gjort en vurdering av en annen ventilasjonsløsning i de boligene som har fått tilbud om støytiltak. Jernbaneverket tilbyr nå balansert ventilasjon som erstatning i boliger der det tidligere ble foreslått å sette inn flere mekaniske tilluftsventiler.

Sms-varsling om sprengning

Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende sms-melding med teksten ÅSLAND UTE eller ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Du kan melde deg på begge. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms-meldingen ÅSLAND UTE STOPP og/eller ÅSLAND TUNNEL STOPP (avhengig av hvilken tjeneste du abonnerer på) til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket

–    Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen: e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
–    Byggeleder støytiltak Åsland, Karl Erik Gran: e-post karl.erik.gran@jbv.no, telefon 909 81 770.
–    Vakttelefon Åsland: telefon 479 74 571 (dersom dere trenger direkte kontakt med våre ansatte som er på anleggsområdet).

Informasjonsbrev

Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som også kan ha interesse av denne informasjonen. De kan melde seg på ved å sende e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”.  Hvis noen ikke har e-post, kan de ringe oss og få informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen

Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.