Arkiv

Admin

Follobanen – uke 41

Arbeidene med bunnplaten for transformatorstasjonen fortsetter.  (foto: Sven Brun)

Arbeidene med bunnplaten for transformatorstasjonen fortsetter.
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 6. til mandag 13. oktober 2014:

Nytt beboermøte 30. oktober

Jernbaneverket inviterer til nytt informasjonsmøte 30. oktober kl. 18.30 i klubbhuset til Bjørndal idrettsforening (BIL) i Seterbråtveien 4. Møtet er av interesse for naboer til anleggsområdet på Åsland, og er en oppfølging av forrige møte 1. juli. Som tidligere, vil vi gå gjennom status og fremdrift på anleggsområdet. I tillegg vil vi orientere om støytiltak og videre planer for regulering av Åsland-området. Det blir god anledning til å stille spørsmål og ha samtale om aktuelle saker tilknyttet vår anleggsvirksomhet på Åsland.

Forbudt å bevege seg inn på anleggsområdet

Det er forbundet med fare å bevege seg innenfor anleggsgjerdene på Åsland. Vi tenker på din sikkerhet, og det er derfor adgang forbudt på området. Dette gjelder for alle gående, syklende eller kjørende – uansett hvor langt eller kort ærend man skulle ha. Inne på anleggsområdet foregår det mange ulike aktiviteter – som pigging, boring og sprengning, og det er maskiner og kjøretøy som forflytter seg raskt. Vi ber dere vennligst respektere forbudet. Det er viktig at dere også snakker med barna om dette.

Forberedende arbeider

Denne uka starter boring og sprengning til anleggsvei inne på anleggsområdet. Myrerbekken blir permanent omlagt i rør under riggområdet. Ellers fortsetter arbeidene som tidligere. Sprengningsarbeider i de to tunnelløpene samt sprengning og boring ute på anleggsområdet fortsetter. Stein og løsmasser blir lagt ut på området. Det arbeides fortsatt med overvannsystem, samt planering av skråning på anleggsområdet.

Fortsatt støyende arbeider på Sluttstykket

Piggingen og boringen på Sluttstykket fortsetter. Vi beklager ulempene de støyende arbeidene medfører.

Transformatorstasjon under bygging

Arbeidene med bunnplaten for transformatorstasjonen fortsetter. Dette er arbeider som ikke er støyende.

Eget møte for berørte av fasadetiltak

I forkant av det annonserte informasjonsmøtet 30. oktober, blir det et kort møte for alle som får støytiltak på boligene sine og/eller uteområder. Møtet starter kl. 17.45 på samme sted, men i et mindre møterom i 2. etasje.

Sms-varsling om sprengning

Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende sms-melding med teksten ÅSLAND UTE eller ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Du kan melde deg på begge. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms-meldingen ÅSLAND UTE STOPP og/eller ÅSLAND TUNNEL STOPP (avhengig av hvilken tjeneste du abonnerer på) til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket

–    Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen: e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
–    Byggeleder støytiltak Åsland, Karl Erik Gran: e-post karl.erik.gran@jbv.no, telefon 909 81 770.
–    Vakttelefon Åsland: telefon 479 74 571 (dersom dere trenger direkte kontakt med våre ansatte som er på anleggsområdet).

Informasjonsbrev

Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som også kan ha interesse av denne informasjonen. De kan melde seg på ved å sende e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”.  Hvis noen ikke har e-post, kan de ringe oss og få informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen

Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.