Arkiv

Admin

Bjørndal frivilligsentral holder dialogmøte 2014

Bjørndal grendehus (foto: Sven Brun)

Bjørndal grendehus
(foto: Sven Brun)

Bjørndal Frivilligsentral vil gjerne invitere alle lokale organisasjoner og grupper som er aktive i fritidsmiljøet vårt til et dialogmøte på Bjørndal grendehus, 15. oktober kl. 18.

Vi tar initiativ til møtet fordi vi mener at godt lokalt samarbeid er nødvendig hvis vi skal lykkes med å få et nærmiljø hvor folk trives og er stolte av å bo.

På bakgrunn av våre erfaringer i løpet av de siste 5 årene ønsker vi en dialog rundt følgende:

 • Lokale organisasjoner/grupper forteller om sine interesser, oppgaver, utfordringer, muligheter og ev. behov for støtte.
 • Mulige samarbeidsprosjekter som gagner hver enkelt organisasjon og Bjørndal:
  • Utlånssystem – lokaler og utstyr
  • Velkomstprogram – nye deltakere og frivillige
  • Informasjonsstruktur – mail, web og trykksaker
  • Felles arrangementer (17. mai, sommerfestival o.l.)
 • Behov på Bjørndal som vi i fellesskap kan fremme gjennom god lobbyvirksomhet:
  • Behov for endring av Oslo kommunes ressursfordelingsmodell for grunnskolen.
  • Behov for at bydelen oppretter juniorklubb/ungdomsklubb og finansierer dette ved og refordele eksisterende midler i deres ordinære budsjett.
  • Behov for investeringsmidler fra Oslo Sør-Satsingen til utvidelse av klubbhuset til Bjørndal Idrettsforening (idrettsforening og junior/ungdomsklubb under samme tak kan være en mulighet).
  • Behov for et statlig finansiert områdeløft som kan muliggjøre nybygging av et stort aktivitetshus/nærmiljøsenter og aktivitetspark, gang- og sykkelveier m.m.

Hvorfor er det viktig at vi står sammen?

Bjørndal Frivilligsentral har siden 2011 påpekt at Bjørndal har vært et nedprioritert område i Søndre Nordstrand og bedt om refordeling av eksisterende midler for å sikre en positiv utvikling i nærmiljøet vårt. Vi har i år oppnådd å få sikret drift av Frivilligsentralen og ser at bydelen har påbegynt en dialog om refordeling av midler for å skape et tilbud for Bjørndals barn/unge. Vi har imidlertid inntrykk av at det er lett for bydelen å utsette sistnevnte med mindre vi øker presset. Det klarer vi ikke å gjøre alene. Vi registrerer også at Oslo Sør-Satsingen går mot slutten og ser så langt ingen tegn på at våre lokale politikere har dratt i land et statlig områdeløft som man f.eks har hatt i Groruddalen.

Hvorfor er det viktig å delta på møtet?

Ved å stå sammen om å fronte Bjørndals interesser har vi gode muligheter for å bli sett og hørt. Vi har en unik sjanse ved valget på nyåret, men 1. november kan vi også sende inn søknader om støtte til felles prosjekter fra Oslo Sør-Satsingen!

Nå har vi sjansen til å presentere Bjørndals behov for et områdeløft overfor politikere som sitter i Oslos bystyre. Disse politikerne kommer på et møte 5. november. (Det er Anders Halse i AP som har tatt initiativ til møtet. Dette kommer som et resultat av at jeg privat deltok på et nylig møte med bystyrets arbeidsgruppe som skal foreslå endringer av ressursfordelingsmodellen til Oslos grunnskoler. Jeg var en av flere som her la frem situasjonen på skolene og utfordringer i nærmiljøet).

OPPFORDRER DERE ALLE TIL Å MELDE DERE PÅ INNEN MANDAG 13. OKTOBER 2014 – SÅ VET JEG HVOR MYE MAT OG DRIKKE SOM SKAL KJØPES INN!!!!

Mvh Nina Tveit
Daglig leder
Bjørndal Frivilligsentral
www.bjorndal.frivilligsentral.no (ny lenke: http://bjorndal.frivilligsentral.no/)
Tlf: 48253447

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.