Arkiv

Admin

44 nye sosialboliger på Bjørndal

Boligbygg sitt nest største boligprosjekt så langt, er 44 nye boliger til vanskeligstilte.

Onsdag 11. mars 2015 kl 19 til 21 inviterer Bydel Søndre Nordstrand til informasjonsmøte i gymsalen på Seterbråten skole, Bjørnåsveien 126.

Agenda:

1. Informasjon om byggeprosjektet ved Boligbygg Oslo KF og Veidekke

2. Informasjon om bomiljø ved Bydel Søndre Nordstrand

3. Spørsmål

Redaksjonen i Bjorndal.no sendte en e-post til Boligbygg for så spørre om hva kommunen vil gjøre for å bidra til å opprettholde vårt gode boligmiljø, i og rundt de kommunale boligene og på Bjørndal for øvrig.

Redaksjonen har mottatt en langt og hyggelig brev som innleder med at byggeprosjekt vil være et løft for bydelen som trenger flere boliger til vanskeligstilte.

Det er bydelen som har meldt behovet for flere boliger, som tildeler boliger til personer og familier som trenger det og som har ansvaret for å følge opp dem som av ulike grunner trenger oppfølgning.

Boligbygg  bygger, eier, drifter og leier ut boligene, og de skal sørge for at utearealer og sikkerhet ivaretas på en god måte. De skriver videre: «Et godt bomiljø for våre beboere og deres naboer er viktig for oss, og vi erfarer at bomiljøet påvirker vedlikeholdet av boligene. Beboere som trives, tar bedre vare på boligene sine. Det er altså i aller høyeste grad i vår interesse at beboerne våre trives, og det er særlig viktig at barn får gode, trygge oppvekstsvilkår. Det vi gjør for å sørge for et godt fysisk bomiljø er:

 • Vår driftsseksjon sørger for vedlikehold av utearealene. De tømmer søppel og klipper gress, fikser lekeplasser og vedlikeholder områdene rundt våre boliger. Vi arrangerer dugnader i våre eiendommer hver vår.
 • Vi har en vektertjeneste som vi har styrket ytterligere de senere år, som sørger for sikkerheten i våre boliger. Vekterne går faste runder til alle våre boliger og kan også tilkalles hvis det oppstår akutte tekniske eller vanskelige situasjoner.
 • Vårt Kundesenter tar imot henvendelser fra beboere og naboer på dagtid, som følger opp. Både Kundesenteret og Bomiljøvakt på kvelds- og nattetid er avhengig av å få beskjed fra naboer, dersom det skjer hærverk, tyveri e.l.
 • Vi er opptatt av god kommunikasjon med beboerne, og bl.a. lager vi informasjonsmateriell på flere språk. Våre ansatte besøker ofte våre eiendommer, og snakker med beboere. De gir råd om hvordan passe på boligen innvendig, søppelhåndtering, hvorfor det er lurt å være med på dugnad, osv.

I tillegg er Boligbygg involvert i flere tiltak som fokuserer på bomiljøet, og vi har positive erfaringer bl.a. fra bydel Sagene. Vi ser at der man lykkes har det skjedd fordi bydelen, Boligbygg, naboer og beboere får til et godt samarbeid.

Fakta om Seterbråten

 • Tomten på Seterbråten har i mange år vært aktuell for utbygging til kommunale boliger. Behovsanalyser har vist at bydel Søndre Nordstrand har et stort behov for leiligheter av denne størrelsen.
 • Leilighetene vil være 2-roms- og 3-romsleiligheter, og Seterbråten får derfor både familieboliger og boliger for enslige/par.
 • Prosjektet skal tilstrebe energieffektive løsninger.
 • Desember 2014 er byggestart for prosjektet, i form av klargjøring og sprengning.
 • Boligene er planlagt å ferdigstilles i 2015 og vil kunne tas i bruk på nyåret 2016.
 • Veidekke er entreprenør for prosjektet.
 • Tomten er på ca. 8.030 m2.
 • Prosjektet omfatter 7 frittstående boligblokker av småhuskarakter, hvor antall leiligheter i hvert bygg varierer fra 6 til 8.
 • I tillegg skal det blant annet etableres varmesentral (under bakkenivå), sportsboder, lekeplass samt parkeringsareal på bakkeplan.

Fakta om kommunale boliger

 • Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og drifter ca.10500 kommunale boliger.
 • Bydelene i Oslo tildeler boliger til personer som har søkt om kommunal bolig, så de bestemmer hvem som skal bo hvor.
 • Våre beboere betaler gjengs leie, og de som trenger det, søker bostøtte i bydelen.»

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.