Arkiv

Admin

Follobanen – uke 12-15-2015

Utskifting til støydempende vinduer for naboer fortsetter fram til sommeren. (foto: Sven Brun)

Utskifting til støydempende vinduer for naboer fortsetter fram til sommeren.
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 16. til 23. mars 2015 (dessverre lagt ut sent av Bjorndal.no) :

Arbeidene på utvidet område fortsetter

Entreprenøren starter rivingen av den falleferdige hytta i Maurtuveien 862. Arbeidene med å opparbeide det utvidede reguleringsområdet til riggområde fortsetter. Steinmasser blir brukt for å planere området. Noen fjellknauser må sprenges bort, hvilket betyr at det blir fjellrensking, boring og sprengning i dette området til uti mai. Løsmasser og vegetasjon fra området blir lastet opp på lastebiler og kjørt bort.

Maurtubekken blir midlertidig lagt om. Dette er nødvendig da en kortere del av Stensrudåsveien skal flyttes. Omleggingen av Stensrudåsveien er i gang, og konturene av den nye veien kan ses i kanten av skogområdet. Det har vært nødvendig å ta ned gamle lysmaster langs et kortere stykke av veien som blir omlagt, hvilket gjør at Stensrudåsveien nå er midlertidig mørklagt. Nye lysmaster blir satt opp og tilkoblet strøm i mai/juni. Vi beklager de ulempene dette medfører.

Tunnelarbeider som normalt

Denne uka skal AF Gruppen gjøre ferdig og asfaltere veien mellom rundkjøringen og nedre nivå på riggområdet. Tunnelarbeidene går som vanlig, med sprengning i begge tunnelløpene. Vi er nå et godt stykke forbi bebyggelsen på Bjørndal, og cirka 70 prosent av begge adkomsttunnelene er sprengt ut. Stein fra tunnelen blir lastet, transportert ut og lagt ut på riggområdet.

Vis aktsomhet ved Stensrudåsveien

Vi ber turgåere må ferdes med aktsomhet i området hvor Stensrudåsveien blir lagt om. Det er mulig å passere over veien i helgene, men da det er anleggsvirksomhet i av hensyn til din egen sikkerhet ber vi om at området unngås på hverdager da det er anleggsvirksomhet i dette området.

Arbeider i påskeuka

AF Gruppen jobber virkedagene i påskeuka, det vil si til og med onsdag 1. april (kortere arbeidsdag onsdag). De vil også jobbe natten mellom palmesøndag og mandag 30. mars. Dette er arbeider som ikke skal være støyende, og således ikke sjenerende for naboer. Skulle dere oppleve sjenerende arbeider, vennligst ring vakttelefonen vår. Telefonnummer og mer om denne finner du nedenfor.

Redusert frekvens på nyhetsbrevene

Da det i mindre grad er nye aktiviteter som blir satt i gang fremover, ønsker vi å redusere frekvensen på dette nyhetsbrevet. AF Gruppen avslutter sine arbeider på Åsland i løpet av sommeren. Samlet sett vil vi ikke jobbe mindre med informasjon til beboere og andre interesserte. Vi planlegger nytt beboermøte i løpet av våren, samt en åpen dag på anlegget. Jernbaneverket planlegger å sende ut nyhetsbrevet heretter hver tredje uke, istedenfor hver uke som i dag. Oppstår det behov eller nye arbeider ut over dette, vil det bli sendt ut ekstraordinære nyhetsbrev.

Arbeidene med støytiltak på boliger fortsetter

Arbeidene med fasadetiltakene fortsetter, og entreprenøren jobber nå i enkelte boliger på Bjørndal og Åsland med å skifte vinduer og montere balansert ventilasjon. Har dere spørsmål, ta kontakt med oss (se kontaktinformasjon under).

Transformatorstasjonen i rute

Byggingen av transformatorstasjonen fortsetter. Arbeidene er av mindre støyende art.

Ring vakttelefonen

Skulle du føle deg plaget av støy, rystelser eller annet fra vårt anleggsområde på Åsland, bruk vakttelefonen vår. Den er opprettet for din trygghet. Ved å ringe tlf. 479 74 571 komme du i kontakt med Jernbaneverkets ansatte på Åsland, som er tilgjengelige så lenge det foregår arbeider på området. Av praktiske grunner kan ikke telefonen tas når de er ute på anlegget, så får du ikke svar, blir du ringt opp igjen så snart de er tilgjengelige. (Se også øvrig kontaktinformasjon nederst.)

Sms-varsling om sprengning

Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende sms-melding med teksten ÅSLAND UTE eller ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Du kan melde deg på begge. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms-melding ÅSLAND UTE STOPP og/eller ÅSLAND TUNNEL STOPP (avhengig av hvilken tjeneste du abonnerer på) til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket

–    Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen:
e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
–    Byggeleder støytiltak Åsland, Henrik Manstad:
e-post henrik.manstad@jbv.no, telefon 406 00 853.
–    Vakttelefon Åsland (direkte kontakt med våre ansatte på anleggsområdet):
telefon 479 74 571.

Påmelding informasjonsbrev

Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som kan ha interesse av denne informasjonen. De melder seg på ved å sende en e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har tilgang til e-post, kan de ringe oss og få informasjonsbrevet tilsendt på annet vis.

Fakta om Follobanen

Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.