Arkiv

Admin

Follobanen – uke 11-2015

Åsland riggområde i februar 2015 (foto: Sven Brun)

Åsland riggområde i februar 2015
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 9. til 16. mars 2015 (dessverre lagt ut sent av Bjorndal.no):

Forberedende arbeider

Vegetasjonsryddingen fortsetter på det utvidede området. De siste stubbene og røttene blir tatt opp denne uka. En del fjell skal også sprenges bort. Det betyr at de neste månedene blir preget av fjellrensk, boring og sprengning i dette området. Området blir planert ut med steinmasser. En del løsmasser blir lastet opp og transportert bort fra området. Maurtubekken blir midlertidig omlagt av hensyn til Stensrudåsveien og omleggingen av denne.

Tunnelarbeidene går som vanlig, med sprengning i begge tunnelløpene. Stein fra tunnelen blir lastet, transportert ut og lagt ut på riggområdet.

Vis aktsomhet ved Stensrudåsveien

Stensrudåsveien er fortsatt under omlegging, slik at turgåere må ferdes med aktsomhet i området. Det er mulig å passere over veien i helgene, men av hensyn til din sikkerhet ber vi om at området unngås på hverdager.

Påskearbeid

AF Gruppen kommer til å jobbe virkedagene i påskeuka. De vil også jobbe palmesøndag natt. Dette er arbeider som ikke skal være støyende, og således ikke sjenerende for naboer. Opplever dere dette, vennligst ring vakttelefonen vår. Telefonnummer og mer om denne finner du nedenfor.

Transformatorstasjonen i rute

Byggingen av transformatorstasjonen fortsetter. Arbeidene er av mindre støyende art.

Tunnelkontrakt TBM: Innstilling klar

En sammenslutning (joint venture) av selskapene Acciona Infraestructuras S.A. fra Spania og Ghella S.p.A. fra Italia er innstilt av Jernbaneverket til å få kontrakten for tunnelarbeid med tunnelboremaskiner (TBM). Dette er den hittil største enkeltkontrakten for jernbaneutbygging i Norge. Flere detaljer finner du på Jernbaneverkets internettsider under nyheter.

Hvor går Follobanens lange tunnel?

nettsidene til Jernbaneverket finner du et kart som viser hvor løpene til Follobanens lange tunnel skal gå. Trykk på lenken som heter «Sjekk hvor tunnelen går her». Nederst i teksten får du en beskrivelse av hvordan du orienterer deg på kartet.

Bruk vakttelefonen

Skulle du føle deg plaget av støy, rystelser eller annet fra vårt anleggsområde på Åsland, bruk vakttelefonen vår. Den er opprettet for din trygghet. Ved å ringe tlf. 479 74 571 komme du i direkte kontakt med Jernbaneverkets ansatte på Åsland, som er tilgjengelige så lenge det foregår arbeider på området.

Av praktiske grunner kan de ikke ta telefonen når de er ute på befaring, så får du ikke svar, blir du ringt opp igjen så snart de er tilgjengelig. (Se også øvrig kontaktinformasjon nederst.)

Sms-varsling om sprengning

Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende sms-melding med teksten ÅSLAND UTE eller ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Du kan melde deg på begge. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms-melding ÅSLAND UTE STOPP og/eller ÅSLAND TUNNEL STOPP (avhengig av hvilken tjeneste du abonnerer på) til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket

– Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen:
e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
– Byggeleder støytiltak Åsland, Henrik Manstad:
e-post henrik.manstad@jbv.no, telefon 406 00 853.
– Vakttelefon Åsland (direkte kontakt med våre ansatte på anleggsområdet):
telefon 479 74 571.

Påmelding informasjonsbrev

Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som kan ha interesse av denne informasjonen. De melder seg på ved å sende en e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har tilgang til e-post, kan de ringe oss og få informasjonsbrevet tilsendt på annet vis.

Fakta om Follobanen

Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.