Arkiv

Admin

Follobanen – uke 22-24-2015

Egg fra spissnutefrosk (Rana arvalis) er flyttet til ny amfibiedam. Den nye dammen er imidlertid temmelig død foreløpig, uten beplantning. (foto: Sven Brun)

Egg fra spissnutefrosk (Rana arvalis) er flyttet til ny amfibiedam. Den nye dammen er imidlertid temmelig død foreløpig, uten beplantning.
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene på Åsland for ukene 22, 23 og 24 i 2015:

Forberedende arbeider mot slutten

Etter snart ett år har AF Gruppen nær sprengt ferdig de to adkomsttunnelene til Follobanen på Åsland. Løpet nærmest Ski er ferdig sprengt ut, mens løpet nærmest Oslo er ferdig i løpet av uke 23. I dagsonen fortsetter sprengning og planering av øvre del av riggområdet frem til 10. juni. Elektroarbeidene ved Stensrudåsveien har startet. Her blir det satt opp nye lysmaster med -armatur. Et permanent gjerde mot Stensrudsrudåsveien blir nå satt opp.

Stein fra tunnelen blir lagt ut på riggområdet, og det blir jobbet videre med veien fra rundkjøringen og opp til øvre nivå på riggområdet. Membranen til gang- og sykkelundergangen er i ferd med å legges, og det blir satt opp lysmaster og trukket strømkabler.

 

Gang- og sykkelundergangen ved E6'en er snart ferdig. (foto: Sven Brun)

Gang- og sykkelundergangen ved E6’en er snart ferdig.
(foto: Sven Brun)

Vanning og soping jevnlig

Det har regnet en del i det siste, noe som har redusert støvplagene på riggområdet. Er det tørt vær, kjører AF Gruppen en vannvogn som vanner veier og andre steder de kommer til. Entreprenøren har også egen sopebil, som koster opp jord og stein fra veiene på riggområdet. Begge deler blir gjort hyppig.

Politiet har øvelse på riggområdet

Fredagene 29. mai og 5. juni, begge dager mellom klokka 7 og 15, vil politiet ha en mindre øvelse på riggområdet på Åsland. Øvelsen blir ikke så merkbar, men det vil bli avfyrt noen få skudd. Hører dere skarpe skudd i dette tidsrommet, kommer det altså fra denne planlagte øvelsen.

Planforslag for E6-kryss ved Åsland på høring

Jernbaneverket har startet detaljregulering i Oslo og Ski kommuner for nytt kryss på E6 ved Åsland. Krysset blir hovedadkomsten til Gjersrud-Stensrud, med en mulig ny veiforbindelse til Bjørndal. Planprogrammet er på offentlig ettersyn frem til 18. juni 2015, og eventuelle høringsuttalelser må sendes inn innen denne fristen. Les mer og hent planprogrammet for nytt E6-kryss Åsland på våre nettsider (se adresse nederst). Du finner også alle saksdokumentene på Oslo kommunes nettsider.

Vi velger i samme forbindelse å nevne at Oslo kommune har lagt ut til offentlig høring ny områderegulering for Gjersrud-Stensrud, som du finner mer om på kommunens nettsider. Høringsfristen er 22. juni. Kommunen har informasjonsmøte om forslaget torsdag 28. mai kl. 18.00–20.00 i Europa-salen på Bjørnholt skole.

Froskeegg på flyttefot

Spissnutefrosk (Rana arvalis) er en sjelden, og dermed rødlistet art, som tidligere er observert på Åsland. På en nylig befaring med Bymiljøetaten i Oslo kommune (BYM) ble det oppdaget amfibieegg i den midlertidige amfibiedammen på Åsland. Jernbaneverket søkte derfor hastevedtak for flytting av froskeeggene til den nye amfibiedammen, som er anlagt nedenfor brakkeriggene til AF Gruppen og Jernbaneverket på Åsland. Når eggene har gått gjennom den fysiske forandringen fra egg til rumpetroll til frosk, vil de først vende tilbake til «dammen sin» etter tre år for å legge nye egg. Av den grunn er det viktig at eggene klekkes i «riktig» dam.

Miljødirektoratet fikk søknaden om flytting fredag 8. mai, og tillatelsen ble gitt allerede mandagen. Samme dag ble eggene flyttet. Tillatelsen gjelder også for 2016 og 2017. Etter 2017 må Jernbaneverket kartlegge om flyttingen har gitt resultater. Forhåpentligvis vil også andre amfibier i området søke til den nyetablerte dammen på Åsland.

Alle kabler på plass i transformatorstasjonen

Veflen Entreprenør har gjort en god jobb med å montere kabler i transformatorstasjonen. Alle kabler er på plass, hele fem uker før fristen. 31. august er siste frist for å koble transformatorstasjonen til strømnettet, og da blir det ekstremt strenge sikkerhetskrav til transformatorstasjonen.

Presentasjonene fra nabomøtet ligger på nettet

Var du ikke på nabomøtet 6. mai? Temaene som ble gjennomgått var status og fremdrift forberedende arbeider Åsland, oppstart hovedarbeider og besøkssenter, samt terrengoppfylling for Gjersrud-Stensrud. Presentasjonene kan leses i sin helhet på våre internettsider. Noen mindre tilpasninger er gjort for at de skal være mest mulig selvforklarende. PDF-filen er noe stor fordi det er lagt vekt på at illustrasjonene skal være lettleselige og mulig å skrive ut på papir.

(edit Bjorndal-redaksjonen: Presentasjonene er tidligere publisert på Bjorndal.no der foredraget er splittet opp på de forskjellige temaene)

Ring vakttelefonen

Er du plaget av støy, rystelser eller annet fra vårt anleggsområde på Åsland, vennligst benytt Jernbaneverkets vakttelefon. Den er opprettet for din trygghet. Ved å ringe telefonnr. 479 74 571 komme du i direkte kontakt med våre ansatte på Åsland, som er tilgjengelige så lenge det foregår arbeider på området.

Sms-varsling om sprengning

Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende sms-melding med teksten ÅSLAND UTE eller ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Du kan melde deg på begge. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms-melding ÅSLAND UTE STOPP og/eller ÅSLAND TUNNEL STOPP (avhengig av hvilken tjeneste du abonnerer på) til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket

–    Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen:
e-post helen.karlsen@jbv.no, telefonnr. 900 12 715.
–    Byggeleder støytiltak Åsland, Henrik Manstad:
e-post henrik.manstad@jbv.no, telefonnr. 406 00 853.
–    Vakttelefon Åsland (går direkte til våre ansatte på anleggsområdet): telefonnr. 479 74 571.

Påmelding informasjonsbrev

Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som kan ha interesse av denne informasjonen. De melder seg på ved å sende en e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har tilgang til e-post, kan de ringe oss og få informasjonsbrevet tilsendt på annet vis.

Fakta om Follobanen

Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.