Arkiv

Admin

Dialogmøte med politikere 26.08.2015

Ragnar Hafsøe, Dag Klingberg og Nina Tveit ledet møtet (foto: Sven Brun)

Ragnar Hafsøe, Dag Klingberg og Nina Tveit ledet møtet
(foto: Sven Brun)

Bjørndal boligsammenslutning (BBS) og Bjørndal frivilligsentral (Frivilligsentralen) inviterte politiske partier til dialogmøte med paneldebatt 26. august 2015 på Bjørndal grendehus. Politikerne stilte med en representant fra både «bydelslisten» og «bystyrelisten». Paneldebatten ble ledet av Ragnar Hafsøe (styreleder BBS), Dag Klingberg (styreleder Frivilligsentralen) og Nina Tveit (daglig leder Frivilligsentralen). Som referent stilte Sanja Kostovska Skaar.

Hensikten med møtet var å få innsikt i følgende:

  • Hvilke strategier og tiltak vil partigruppene i Søndre Nordstrand legge vekt på for å ivareta Bjørndals interesser med representanter i bydelsutvalget?
  • Hvordan vil de ulike partiene arbeide for å ivareta Bjørndals interesser gjennom representanter i bystyre og byråd?

Arrangørene hadde laget en liste på fem hovedspørsmål som de ønsket å stille politikerne:

  1. Hvordan øke de økonomiske rammene for å sikre at barnehager og skoler kan gi barn som strever faglig, sosialt og/eller med norsk språk den hjelpen de trenger?
  2. Hvordan skaffe midler til å bygge og drive en kultur- og idrettspark med nærmiljøsenter, flerbrukshall, juniorklubb og ungdomsklubb?
  3. Hvordan sikre at grøntarealer og turmuligheter i nærmiljøet vårt ivaretas og hvordan utvikle et godt gang- og sykkelnettverk for dem som vil leve grønt?
  4. Hva foreslår dere som løsning for beredskapsveg på Bjørndal?
  5. Hvordan skape et godt kollektivtilbud som sikrer rask og trygg ferdsel til/fra Bjørndal?
På dialogmøtet 26.08.2015 stilte hele 16 politikere! (foto: Sven Brun)

På dialogmøtet 26.08.2015 stilte hele 16 politikere!
(foto: Sven Brun)

Hva politikerne svarte på de forskjellige spørsmålene kan du lese i referatet fra dialogmøtet.

Rundt 45 beboere og 16 politikere stilte på møtet. Det var imponerende å se så mange engasjerte politikere som ønsket å lære mer om Bjørndal, mange politikere viste også at de allerede kjenner godt til miljøet på Bjørndal. Innimellom fokuseringen på hva som kan bli bedre, ble det også trukket fram mange positive sider ved Bjørndal og ting som den enkelte politiker mente fungerte bra i Oslo.

Mer informasjon om dialogmøtet og dokumentene som politikerne fikk utlevert på forhånd finner du på denne siden.

Selve valget er søndag 13. og mandag 14. september 2015, men du kan forhåndsstemme allerede nå. Det er valg både til kommunestyret og til bydelsutvalget Bydel Søndre Nordstrand.
Mer informasjon om valget og hvordan du kan stemme finner du på https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/valg-2015/.
Det er også mulig å endre stemmeseddelen for å stemme på personer fra andre partier («slengere»): https://www.regjeringen.no/no/portal/valg/kommunestyrevalg/endre-pa-stemmeseddelen/id458274/

Godt valg!

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.