Arkiv

Admin

Follobanen – uke 36-2015

Anleggsområdet på Åsland klargjøres for betongelementproduksjonen med masseflytning. (foto: Sven Brun)

Anleggsområdet klargjøres med masseflytning for å gi plass til betongelementproduksjonen.
(foto: Sven Brun)

Dette informasjonsbrevet kommer ut hver tredje uke, og oftere ved behov.

Full aktivitet på Åsland

På øvre nivå av anleggsområdet jobber vi nå med å klargjøre for betongelementproduksjonen. Arbeidet består for det meste av masseflytting og utjevning av overflaten. Betongelementene som skal produseres her vil senere bli brukt til å kle tunnelveggene.

Arbeidet med å grave ut og sprenge tilslutningstunneler og montasjehaller pågår for fullt. De fire store tunnelboremaskinene vil senere bli montert i disse hallene. Tunnelene frem til monteringshallene er nå mer eller mindre ferdige, og vi er ca en kilometer inn i fjellet. Fremover vil derfor hovedfokus være å sprenge ut montasjehallene og tilslutningstunnelene. Dette arbeidet vil pågå i rundt ett år, og vil medføre en del sprengningsarbeider inne i fjellet.

Betongproduksjon og knuseverk

I løpet av september vil det settes opp et knuseverk som skal produsere steinmasser til betongproduksjonen og til øvrig bruk. Senere vil det bli satt opp et blandeverk for å produsere betong. Mot slutten av året starter arbeidet med å sette opp produksjonslinjen for betongelementene. Det blir innført et lokalt støyskjermingstiltak på anlegget slik at støykrav overholdes, og via et eget støvmålingsprogram skal det sikrese at regelverket holdes også  når det gjelder støv. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette.

Skråningen ved Stensrudåsveien sikret

Skråningen ved Stensrudåsveien sikret (foto: Jernbaneverket)

Skråningen ved Stensrudåsveien sikret
(foto: Jernbaneverket)

Skråningen ned fra Stensrudåsveien mot anlegget er bratt, og det har vært nødvendig å utføre tiltak. Det er tatt ned løse masser, og satt opp rassikring. Bildet til høyre viser rassikring av en ustabil steinblokk i den bratte skråningen.

Trafikkvakt i krysset Enebakkveien/Maurtuveien

En trafikkvakt vil på dagtid stå i krysset mellom Enebakkveien og Maurtuveien for å geleide trafikk som skal til anlegget, og som har kjørt av feil avkjøring fra E6. Dette er et midlertidig tiltak fram til permanent skilting er på plass.

Syklister – vis aktsomhet!

Jernbaneverket har bygget en egen kulvert for å sikre fortsatt gang- og sykkeltrafikken forbi anleggsområdet. Vi oppfordrer syklister til å vise aktsomhet og respektere skiltene i området mellom gang- og sykkelveien sørfra (Ski) og inn til kulverten. Det er kryssende anleggstrafikk i området. Det er viktig for oss at gang- og sykkeltrafikken skjer på en trygg måte.

Ring vakttelefonen

Er du plaget av støy, rystelser eller annet fra vårt anleggsområde på Åsland og ser behov for å
varsle fra øyeblikkelig, vennligst benytt Jernbaneverkets vakttelefon. Den er opprettet for din sikkerhet. Ved å ringe telefonnr. 479 74 571 komme du i direkte kontakt med våre ansatte på Åsland, som er tilgjengelige så lenge det foregår arbeider på området. PS. Legg beskjed dersom de ikke tar telefonen med det samme bl.a. på grunn av dårlig dekning dersom de er inne i tunnelen akkurat når du ringer. For andre saker og spørsmål vennligst ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt – se kontaktinformasjon under.

Sms-varsling om sprengning

Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende sms-melding med teksten ÅSLAND UTE eller ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Du kan melde deg på begge. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms-melding ÅSLAND UTE STOPP og/eller ÅSLAND TUNNEL STOPP (avhengig av hvilken tjeneste du abonnerer på) til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

Her gjør en anleggsmaskin klar til neste salve dypt inne i fjellet. (foto: Acciona Ghella)

Her gjør en anleggsmaskin klar til neste salve dypt inne i fjellet.
(foto: Acciona Ghella)

Kontaktinformasjon Jernbaneverket

–  Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Gro Haldis Elden:
e-post gro.haldis.elden@jbv.no, telefonnr. 994 75 686.
–  Byggeleder støytiltak Åsland, Henrik Manstad:
e-post henrik.manstad@jbv.no, telefonnr. 406 00 853.
–  Vakttelefon Åsland (går direkte til våre ansatte på anleggsområdet): telefonnr. 479 74 571.

Påmelding informasjonsbrev

Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som kan ha interesse av denne informasjonen. De melder seg på ved å sende en e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har tilgang til e-post, kan de ringe oss og få informasjonsbrevet tilsendt på annet vis.

Fakta om Follobanen

Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen. Vi holder løpende kontakt med entreprenøren og formidler gjerne beskjeder og innspill. Også vår entreprenør, Acciona Ghella, er opptatt av å tilrettelegge slik at ulempen blir så liten som mulig i det som er en omfattende anleggsvirksomhet.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.