Arkiv

Admin

Follobanen – uke 39-2015

De gamle boligbrakkene erstattes nå med nytt kontor- og boligområde (foto: Sven Brun

Her de gamle boligbrakkene som nå erstattes med nytt kontor- og boligområde
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene på Åsland uke 39 til 41 i 2015:

I gang med montasjehallene i fjellet

Arbeidet med å sprenge og grave ut montasjehallene, der tunnelboremaskinene skal monteres, er godt i gang. Samtidig pågår fortsatt arbeidet med å grave ut tilslutningstunnelene. Begge disse arbeidene innebærer både graving, sprenging og utkjøring av masser.

Nytt fra anleggsområdet – dagsonen

Det er gjort en rekke tiltak for å gjøre byggeplassen sikrere både for besøkende og de som jobber på anlegget. En vakt passer nå på trafikk inn og ut, og registrerer alle som skal inn på anleggsområdet. Området er inngjerdet slik at uvedkommende ikke skal ta seg inn. Entreprenøren er også i ferd med å gjerde inn deponiområdet.
På anleggsområdet pågår arbeidet med å planere ut hele området for fabrikken og lagerbygningene der det skal produseres og oppbevares betongelementer til tunnelen. I løpet av de neste ukene vil arbeidet pågå med å få på plass rørsystemer, drenering, strøm og annet grunnarbeid på fabrikkområdet. Et midlertidig knuseverk er allerede i drift, og er plassert helt øst på anleggsområdet. Det blir lagt vekt på å utføre dette så skånsomt som mulig for omgivelsene.

Oppdaterte støyberegninger

I arbeidet med ny dispensasjonssøknad til Oslo kommune har entreprenøren utarbeidet oppdaterte støyberegninger som Jernbaneverket nå går igjennom som ansvarlig byggherre. Disse støyberegningene skal vi informere naboene godt om i løpet av de nærmeste ukene. Naboene på Åsland har lenge mottatt støyrapportene fra anleggsdriften, og det er viktig for Jernbaneverket å følge opp en åpen utveksling av informasjon med naboene.

Nytt kontor- og boligområde

På Åsland bygges det nå opp nye kontorarbeidsplasser, boligområder og fellesarealer for de som skal jobbe med tunnelen på Follobane-prosjektet. Jernbaneverket og entreprenøren Acciona Ghella Joint Venture vil ha sine prosjektkontorer her. Mange av de som jobber med tunnelarbeidene vil bo i egne boligbygg på området og det det blir en stor, felles kantine.

Brakkeelement til den nye kantinen ved Åsland riggområde heises på plass. (foto: Acciona Ghella JV / Jernbaneverket)

Brakkeelement til den nye kantinen ved Åsland riggområde heises på plass.
(foto: Acciona Ghella JV / Jernbaneverket)

Nabomøte i oktober/november

Jernbaneverket inviterer til nabomøte i månedskiftet oktober/november. Vi vil gjerne presentere naboene for vår hovedentreprenør, Acciona Ghella Joint Venture, og gi en oppdatering på anleggsarbeidene på Åsland. Nærmere informasjon om tid og sted kommer i neste nyhetsbrev, eller som særskilt utsendelse.

Støyskjerming av uteplasser

Støyskjermingen av uteplasser til de boligene på Bjørndal som har fått tilbud om tiltak er i full gang, og skal, etter planen, ferdigstilles i månedsskiftet oktober/november. Det er RK Montasje som utfører arbeidene på vegne av Jernbaneverket. De lokale støytiltakene på fasader, er nå i sluttfasen. For husstander som har fått installert balansert ventilasjon, vil Jernbaneverket besørge filter for hele anleggsperioden.

Nå produseres tunnelboremaskinene

Produksjonen av tunnelboremaskinene til Follobaneprosjektet er i gang i Tyskland. Det er selskapet Herrenknekcht som bygger de fire «norske maskinene». Les mer på våre nettsider.
http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/prosjekter/follobanen/Tunnel/na-produseres-tunnelboremaskinene/

TBM dobbelskjoldmaskin (Illustrasjon: Herrenknecht AG / Jernbaneverket)

TBM dobbelskjoldmaskin
(Illustrasjon: Herrenknecht AG / Jernbaneverket)

Sms-varsling om sprengning

Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende sms-melding med teksten ÅSLAND UTE eller ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Du kan melde deg på begge. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms-melding ÅSLAND UTE STOPP og/eller ÅSLAND TUNNEL STOPP (avhengig av hvilken tjeneste du abonnerer på) til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket

–    Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Gro Elden:
e-post gro.elden@jbv.no, telefonnr. 994 75 686.
–    Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen:
e-post helen.karlsen@jbv.no, telefonnr. 900 12 715.
–    Byggeleder støytiltak Åsland, Henrik Manstad:
e-post henrik.manstad@jbv.no, telefonnr. 406 00 853.
–    Vakttelefon Åsland (går direkte til våre ansatte på anleggsområdet): telefonnr. 479 74 571.

Påmelding informasjonsbrev

Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som kan ha interesse av denne informasjonen. De melder seg på ved å sende en e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har tilgang til e-post, kan de ringe oss og få informasjonsbrevet tilsendt på annet vis.

Fakta om Follobanen

Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen. Vi holder løpende kontakt med entreprenøren og formidler gjerne beskjeder og innspill. Også vår entreprenør, Acciona Ghella, er opptatt av å tilrettelegge slik at ulempen blir så liten som mulig i det som er en omfattende anleggsvirksomhet. Dette informasjonsbrevet kommer ut hver tredje uke, og oftere ved behov.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.