Arkiv

Admin

Follobanen – uke 42-2015

Riggområde på Åsland (Illustrasjon: Jernbaneverket)

Riggområde på Åsland
(Illustrasjon: Jernbaneverket)

Dette er blant aktivitetene ved anleggsområdet på Åsland i uke 42-44:

Invitasjon til nabomøte den 18. november på riggområdet Åsland

Jernbaneverket inviterer til nabomøte for Follobane-utbyggingen. Vi vil gjerne presentere naboene for vår hovedentreprenør, Acciona Ghella Joint Venture (AGJV), og gi en oppdatering om anleggsarbeidene på Åsland. Møtet holdes i kantinen på anleggsområdet kl. 19 den 18. november. Ta av ved  avkjøring 26 fra E6 merket «anlegg Follobanen», og følg anvisningene når du kommer inn til anleggsområdet. Det er parkeringsmuligheter inne på riggområdet.

Dispensasjon fra støyforskriftene innvilget

Oslo kommune ved Helseetaten har innvilget Acciona Ghellas søknad om dispensasjon fra støyforskriftene for arbeider ved Åsland fram til 1. oktober neste år. I første omgang gjelder dette arbeid med masseforflytning, knusing av steinmasser og grunnarbeid på riggområdet. Det vil bli noe kveldsarbeid, hovedsakelig betongarbeider. Entreprenøren vil sette inn tiltak for å dempe støy. Jernbaneverket som byggherre følger opp dette.

Jernbaneverket har sendt nabovarsel med informasjon om at vi tilbyr alternativt oppholdssted/overnatting til de naboer der grenseverdien overstiges.  Øvrige naboer i nærområdet har mottatt informasjonsskriv i postkassen.

Vi ønsker å informere mer om støy og tiltak på nabomøtet i november.

Status for tunnelarbeidet

I tunnelen fortsetter arbeidet med sprengning og utgraving av tilslutningstunnellene og montasjehallene for de fire tunnelboremaskinene.

Jernbaneverket følger kontinuerlig med på rystelser i grunnen i etterkant av sprengningene via rystelsesmålere som er plassert på Bjørndal. Rystelsene som er registrert den siste måneden ligger på noen få prosent av den grenseverdien som er satt for fjellsprengning i dette området. Rystelsene er på ingen måte farlige. Grenseverdien er satt for å unngå skader på bygninger, og tar hensyn til grunnforholdene i området. Sprengningene foregår omtrent 200-500 meter fra bebyggelsen – avhengig av i hvilken del av fjellet det sprenges.

Tunnelbyen tar form

Entreprenørens nye kontorlokaler og felles kantine er satt opp, men noe ferdigstillelse innvendig gjenstår. Det er planlagt å ta disse bygningene i bruk fra begynnelsen av november, og alle ansatte hos entreprenøren Acciona Ghella vil dermed ha fast arbeidsplass på Åsland. Senere skal også Jernbaneverkets kontorbygg bli satt opp i samme område.

Arbeidet med å bygge opp boligområdet pågår nå for fullt. Det blir fem modulbygg i to etasjer, totalt vil det være i overkant av 400 sengeplasser på området. Yrkesarbeidere og noen funksjonærer vil benytte dette som boliger mens de jobber i turnus på anleggsområdet og i tunnelen.

Sms-varsling om sprengning

Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende sms-melding med teksten ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms-melding ÅSLAND TUNNEL STOPP til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket

–  Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Gro Elden:
e-post gro.elden@jbv.no, telefonnr. 994 75 686.
–  Byggeleder støytiltak Åsland, Henrik Manstad:
e-post henrik.manstad@jbv.no, telefonnr. 406 00 853.
–  Vakttelefon Åsland (går direkte til våre ansatte på anleggsområdet): telefonnr. 479 74 571.

Påmelding informasjonsbrev

Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som kan ha interesse av denne informasjonen. De melder seg på ved å sende en e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har tilgang til e-post, kan de ringe oss og få informasjonsbrevet tilsendt på annet vis.

Fakta om Follobanen

Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter ved anleggsområdet på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen. Vi holder løpende kontakt med entreprenøren og formidler gjerne beskjeder og innspill. Også vår entreprenør, Acciona Ghella, er opptatt av å tilrettelegge slik at ulempen blir så liten som mulig i det som er en omfattende anleggsvirksomhet. Dette informasjonsbrevet kommer ut hver tredje uke, og oftere ved behov.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.