Arkiv

Admin

Follobanen – uke 45-2015

Enkelte turveier har blitt midlertidig stengt. Nå er det satt opp informasjonsskilt for turgåere. (foto: Sven Brun)

Enkelte turveier har blitt midlertidig stengt. Nå blir det satt opp informasjonsskilt for turgåere.
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene ved anleggsområdet på Åsland i uke 45-47:

Innflytting i tunnelbyen

Fra november er det mer aktivitet i den nye tunnelbyen på Åsland. Alle de rundt 100 ansatte hos hovedentreprenøren Acciona Ghella Joint Venture jobber nå til daglig i det nye prosjektkontoret, som ble tatt i bruk i slutten av oktober. På området er det også etablert en kantine og et boligbygg, og senere vil et nytt kontorbygg for Jernbaneverket bli satt opp. Mer informasjon om oppbyggingen av riggområdet kommer under åpent møte for naboer 18.november kl. 19 i kantina på Åsland – vennligst se invitasjon i forrige informasjonsbrev til naboene.

Grunnarbeider i gang

Grunn- og betongarbeidene er i gang ute på anleggsområdet. Det skal etableres nødvendig vann og avløp for alle fasiliteter, samt fundamentering for fabrikken som skal produsere betongelementer til tunnelen og produksjonslinjer. Bygg- og anleggsentreprenøren PEAB utfører arbeidene på vegne av hovedentreprenøren.
Parallelt med disse arbeidene vil aktivitetene på anleggsområdet fortsette slik det har gjort de siste ukene med blant annet steinknusing og massetransport fra tunnelene.

Status for tunnelarbeidet

Entreprenøren vil utføre sprengningsarbeider lengst inne i tunnelen på Åsland nattestid. Det planlegges oppstart denne uken, men det kan også bli oppstart først neste uke. Det blir ikke sprengninger i innsovingsperioden mellom kl. 23 og 01. Sprengning om natten er nødvendig for å holde god fremdrift i tunnelarbeidet. Berørte naboer har fått eget nabovarsel om dette. Jernbaneverket vil holde tett kontakt med naboene også om nattarbeid og eventuelle ulemper.

Forberedelser til ny sprengsalve i nordre montasjehall. (foto: Jernbaneverket)

Forberedelser til ny sprengsalve i nordre montasjehall.
(foto: Jernbaneverket)

Reguleringsplanen for Follobanen har bestemmelser om støy og vibrasjoner. Jernbaneverket overvåker kontinuerlig vibrasjonene i grunnen som følge av sprengningsarbeidene. Vi ønsker tilbakemelding dersom noen blir plaget av arbeidene. Ta da kontakt med vår vakttelefon på mobil: 479 74 571.

Sluttstykket åpnes for syklister og gående

Gang- og sykkeltrafikken rett sør for anlegget har vært midlertidig lagt om en periode i forbindelse med arbeidene ved trafostasjonen. Nå er det såkalte «Sluttstykket» igjen åpnet slik det var tidligere. Vi oppfordrer syklister til å bruke refleksvest og fortsatt vise generell aktsomhet i området. Belysningen i kulverten har også kommet på plass.

Skilting i marka settes opp

I samarbeid med Turistforeningen har Jernbaneverket satt opp informasjonsskilt rundt anleggsområdet på Åsland. Her får turgåere informasjon og hvilke stier som er lagt om i forbindelse med arbeidene.

Sms-varsling om sprengning

Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende sms-melding med teksten ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms-melding ÅSLAND TUNNEL STOPP til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket

–  Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Gro Haldis Elden:
e-post gro.haldis.elden@jbv.no, telefonnr. 994 75 686.
–  Byggeleder støytiltak Åsland, Henrik Manstad:
e-post henrik.manstad@jbv.no, telefonnr. 406 00 853.
–  Vakttelefon Åsland (går direkte til våre ansatte på anleggsområdet): telefonnr. 479 74 571.

Påmelding informasjonsbrev

Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som kan ha interesse av denne informasjonen. De melder seg på ved å sende en e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har tilgang til e-post, kan de ringe oss og få informasjonsbrevet tilsendt på annet vis.

Fakta om Follobanen

Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter ved anleggsområdet på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen. Vi holder løpende kontakt med entreprenøren og formidler gjerne beskjeder og innspill. Også vår entreprenør, Acciona Ghella, er opptatt av å tilrettelegge slik at ulempen blir så liten som mulig i det som er en omfattende anleggsvirksomhet. Dette informasjonsbrevet kommer ut hver tredje uke, og oftere ved behov.
Innflytting i tunnelbyen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.