Arkiv

Admin

Informasjonsmøte om beredskapssenter på Taraldrud

Det avholdes et åpent informasjonsmøte tirsdag 23. mai 2017, klokken 19:00 – 21:00Bjørnholt videregående skole, Slimeveien 15.

Som de fleste av dere kanskje har fått med dere, så planlegges Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, rett sør for Bjørndal. Området ligger innenfor markagrensen og vil påvirke bjørndalbeboere både ved innskrenkninger i turmulighetene i området og ved at det kan bli støy fra helikopter og fra sprengninger og skyting i forbindelse med øvelser. Politihelikopterene vil sannsynligvis ofte ta av mot Bjørndal og fly over Grønliåsen når de skal nordover. 

Justis- og beredskapsdepartementet er ansvarlig for møtet, vil selv ha møteledelsen og holde orientering om saken.

Agenda er som følger:

  • Introduksjon v/Justis- og beredskapsdepartementet
  • Om bygg, anlegg og støyutredninger v/ Metier og Asplan Viak
  • Om virksomheten v/ Politidirektoratet
  • Om forslag til reguleringsplan og virkninger av planforslaget v/ Asplan Viak
  • Spørsmål

Vi refererer fra henvendelsen til Bjørndal boligsammenslutning:

Vi viser til kunngjøring og brev 11.5.2017 av «Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, Ski kommune» med høringsfrist 22.6.2017.

Det vil, som beskrevet i kunngjøringen, bli gjennomført åpent informasjonsmøte tirsdag 23. mai kl 19.00-21.00 på Bjørnholt videregående skole, i tillegg til et informasjonsmøte i Kolben kulturhus dagen i forveien.

På informasjonsmøtet vil planene bli presentert og det blir anledning til å stille spørsmål og komme med innspill.

Dere kan lese mer om reguleringsplanen på nettsiden til regjeringen:

https://nettsteder.regjeringen.no/beredskapssenter/2017/05/11/forslag-til-reguleringsplan-for-politiets-nasjonale-beredskapssenter/

Reguleringsplanen med konsekvensutredning er nå lagt ut til offentlig ettersyn og sendes på høring fram til 22. juni 2017.

Høringsbrevet, høringsnotat, plandokumenter og høringssvar finner dere i lenken nedenfor. Der kan dere også selv sende inn høringssvar innen fristen 22. juni 2017:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/pnb/id2552260/
Planprogrammet er tidligere lagt ut til høring, men da var Oslos beboere glemt. Frist for den høringen var 7. desember 2016 og er altså utgått. Dere kan imidlertid se hvilke innspill til planprogrammet som kom inn til høringen til planprogrammet (den første høringen):

https://nettsteder.regjeringen.no/beredskapssenter/dokumenter/innspill-til-planprogrammet/

Bjørndal boligsammenslutning (BBS) var av de som kom med innspill i form av et [wpfilebase tag=fileurl id=161 linktext=’brev datert 6. desember 2016′ /].

De oppsummerer på følgende måte:

Bjørndal boligsammenslutning mener Taraldrud er et lite egnet sted for beredskapssentret på grunn av sin beliggenhet tett på flere store boligområder, og midt i nærmarka for disse beboerne. Aktiviteten på et beredskapssenter  her vil være i kontinuerlig sjenanse for lokalbefolkningen. 

Departementet må snares stoppe planene for nytt beredskapssenter på Taraldrud og se etter bedre egnede arealer som ikke ligger nær boligområder.

Etter at blant annet Bjørndal boligsammenslutning hadde klaget på høringsprosessen for planprogrammet, ble det arrangert et samarbeidsmøte onsdag 18. januar. Dette samarbeidsmøtet er tidligere omtalt i Bjorndal.no.

Planområdet ligger i Marka, og Klima- og miljødepartementet har gitt tillatelse etter markaloven til å igangsette planlegging. Området vil bli inngjerdet og broen fra Taraldrud gård over E6 vil bli stengt.

Skytebaner og andre støyende øvingsanlegg plasseres lengst i nord – med andre ord nærmest mulig Bjørndal.

Politiets helikoptertjeneste er i dag midlertidig plassert på Gardermoen.

Tidligere  har bl.a. Alnabru, Kjelsrud, Ulven, Økern og Grønmo vært vurdert, men disse alternativene har vist seg å være uegnet. Også forprosjekter angående områder som Kjenn, Mastemyr og Eggemoen har vurdert de alternativene uegnet. I 2004 ble Linderud leir, Lutvann leir og Huseby leir vurdert, men forkastet bl.a. fordi tomtene er vurdert for nært boliger.
https://nettsteder.regjeringen.no/beredskapssenter/files/2016/10/Nedvalg-til-to-tomter_Historie.pdf

Det har tidligere vært avholdt informasjonsmøter både for innbyggere i Ski og i Oppegård, men dessverre har beboerne i Bjørndal og Oslo blitt uteglemt. Politikerne i Oppegård har vært aktive for å forsøke å sikre avbøtende tiltak for sine beboere. Oppegård kommune har en lang kravliste til Politiets nasjonale beredskapssenter. – Men politikere i Oslo har dessverre vært tause.

NRK skriver 18.05.2017 at Statens vegvesen frykter at bilister kan bli forstyrret av skudd og eksplosiver fra øvelser og fra helikoptertrafikk.

Kanskje kunne nedlagte Rygge flyplass ha vært et bedre alternativ enn Taraldrud?

Nå har altså endelig også Oslo-beboere fått mulighet for å bli skikkelig informert om hvordan beredsskapssenteret vil kunne påvirke våre liv. Det er viktig at vi benytter denne sjansen og at vi kommer med innspill til reguleringsplanen slik at våre interesser bedre kan bli ivaretatt i den videre prosessen.

Vi håper på stort oppmøte tirsdag 23. mai kl. 19:00 på Bjørnholt videregående skole.

 

1 comment to Informasjonsmøte om beredskapssenter på Taraldrud

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.