Arkiv

Admin

Beredskapssenteret: BBS har skrevet brev til politikere og beslutningstakere

Bjørndal - Det var et godt sted å leveBjørndal boligsammenslutning (BBS) sendte 6. juni et brev til
«[wpfilebase tag=fileurl id=185 linktext=’Politikere og andre beslutningstakere’ /]» og et brev til
«[wpfilebase tag=fileurl id=189 linktext=’Bydelsoverlegen i Bydel Søndre Nordstrand’ /]».

Det er viktig at også du lar din stemme telle og sender inn høringssvar til den statlige reguleringsplanen innen 22. juni:

https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2552260/

Her ser du hva Bjørndal boligsammenslutning har skrevet for å påvirke beslutningstakere

[wpfilebase tag=fileurl id=189 linktext=’I henvendelsen til Bydelsoverlegen skriver BBS bl.a.’ /]

«Beboerne på Bjørndal er svært bekymret for støy som følge av etablering av beredskapssentret. Vi ber Bydelsoverlegen som ansvarlig for forvaltning av miljørettet helsevern for oss som bor på Bjørndal, ta nødvendige grep for å sikre vår helse.»

«Skytestøy
På beredskapssentret planlegges det å etablere flere skytebaner både innendørs og utendørs. Vi har i lang tid arbeidet intenst for å fjerne/hindre skytebaner i vårt nærområde, først nedleggelse av Prinsdal skytebane, så for å få lagt Åsland skytebane i en fjellhall. Nå opplever vi at staten vil bygge et beredskapssenter med flere utendørs skytebaner bare 700 meter fra boligområdet på Bjørndal, hvor det skal skytes ca. 10.000 skudd hver dag. Bygging av skytebaner er i strid med Oslo kommunes entydige vedtatte politikk og beslutninger.
Vi ber bydelsoverlegen med hjemmel i Folkehelselovens kapittel 3 «Miljørettet helsevern» stanse etablering av ny utendørs skytebane på Taraldrud. Eventuelt med krav om at denne må bygges i fjell.»

Beredskapssenter: Kart med faktabokser

«Støy fra helikoptertrafikk
På beredskapssentret skal det etableres base for 3-5 nye store politihelikopter. Helikoptertrafikken vil skje hele døgnet. Antall flyvninger er usikkert, og antas å være økende. Helikoptertrafikken vil ha sin hovedtrasé opp Meklenborgdalen/østsiden av Grønliåsen og vil dermed gå tett på boligområdene på Bjørndal. Dette vil innebære et betydelig støyproblem når de store helikoptrene flyr inn og ut fra beredskapssentret.
Vi ber bydelsoverlegen med hjemmel i Folkehelselovens kapittel 3 «Miljørettet helsevern» nedlegge forbud mot å etablere flytraséen så tett på boligområdene på Bjørndal.»

[wpfilebase tag=fileurl id=185 linktext=’I henvendelsen til politikere og beslutningstakere skriver BBS bl.a.’ /]

«Manglende medbestemmelse
Staten har oversett helt grunnleggende saksbehandlingsregler ved ikke å inkludere Oslo kommune og deres 8.000 beboere på Bjørndal i planarbeidet. Kun Ski og Oppegård kommune har vært trukket inn i planarbeidet som særlig berørte inntil informasjonsmøtet de hadde på Bjørnholt skole 24. mai 2017. Vi vil påberope som en saksbehandlingsfeil og vesentlig mangel i planarbeidet, at det har vært manglende involvering og medvirkning for Oslo kommune og beboere og organisasjoner i Oslo. Omtale av Oslo kommune og beboerne på Bjørndal er fraværende i plandokumentene, eller i beste fall svært mangelfull.»

«Oppsummering

  1. Vår oppfatning er at beredskapssentret ikke kan legges til Taraldrud fordi de støyende aktivitetene på sentret ikke er forenlig med nærheten til boliger, barnehager, skoler og nære markaområder.
  2. Hvis senteret likevel blir lagt til Taraldrud må helikopterbasen legges på Rygge og all skyting legges i en fjellhall.
  3. Hvis det likevel legges opp til støyende aktivitet på Taraldrud må all støyskjerming skje gjennom skjerming av støykildene og støyens utbredelse skjermes. Støyen må skjermes der den oppstår, fordi omfanget på støymottakere er for stort til at det kan utføres støyskjerming på mottakersiden, og dette er eneste måten å skjerme marka, natur og friluftsinteresser.
  4. Ved eventuell etablering av et beredskapssenter krever vi at følgende tas inne i reguleringsbestemmelsene:
  • Skyte- og øvingsvirksomhet må kun skje på hverdager og innenfor normalarbeidstiden
  • Planlagt helikoptertrafikk må underlegges samme restriksjoner som skyte og øvingsvirksomhet
  • Alle støykilder må skjermes. Støyskjerming må skje ved skjerming av støykildene og hindre støyens utbredelse
  • Det må ikke settes opp stengsler/gjerder som hindrer fri ferdsel på Taraldrudåsen øst for E6
  • Det må frigjøres tilsvarende erstatningsareal for det areal som tas ut av marka»

Du kan selv sende inn høringssvar til den statlige reguleringsplanen innen 22. juni:
 https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2552260/

Lurer du på hva du skal skrive? Kanskje kan du finne noen argumenter fra Facebook:

Stopp støyen fra beredskapssenteret på Taraldrud
Ikke bryt markagrensen på Taraldrud – Nei takk til beredskapssenteret

eller fra aksjonene på Oppegård-siden

Vi taler barnas sak – Stopp støyen (FAU ved Tårnåsen og Hellerasten skole)

eller fra tidligere innlegg her på Bjorndal.no

Politiets nasjonale beredskapssenter – Taraldrud
Politiets beredskapssenter på Taraldrud – fra infomøte (2017-06-03)
Informasjonsmøte om beredskapssenter på Taraldrud (2017-05-1)
Politiets beredskapssenter på Taraldrud (2017-01-25)

Det viktige nå er at du også sier din mening til beredskapssenteret.
Her kan du også se hva andre har skrevet i sine høringsuttalelser:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/pnb/id2552260/

Bjørndal - Det var et godt sted å leve

1 comment to Beredskapssenteret: BBS har skrevet brev til politikere og beslutningstakere

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.