Arkiv

Admin

Video fra infomøte om Grønmo 4. sept 2017

Planene for Grønmo er ute på høring med høringsfrist 18. september 2017.

I den forbindelse ble det holdt et informasjonsmøte på Lofsrud skole 4. september. «Bjørndal på nett» tok opp video av møtetet og resultatet er nå publisert på YouTube.

Vi har også gjort pdf-filer med presentasjonene tilgjengelig på våre sider.

Grønmo har fungert som Oslo kommunes hoveddeponi for avfall siden 1969. Deponiene skal nå lukkes etter 40 års drift, og arealene skal omreguleres til nye formål.

Grønmo ligger i sin helhet innenfor Markagrensen, men skal gjøres om til en «kretsløpspark og flerbrukspark». Området gjøres tilgjengelig for allmennheten og at det skal ikke etableres faste installasjoner som hindrer fri ferdsel.
Deponiene vil ikke være stabil byggegrunn så lenge nedbrytningsprosessen pågår, og det kan forventes setninger på opptil 10 cm i året i denne perioden.


Grønmo er et viktig utfartssted for turgåere til Østmarka og dette vil bli tatt vare på i planene.
Grønmos størrelse er ca 1 ½ ganger arealet på Frognerparken. Det foreslås at Grønmo i fremtiden skal romme mange forskjellige publikumsrettede tilbud, hvor miljøtenkning er en gjennomgående føring. Dette arbeidet vil imidlertid ta tid å få på plass og bevilgninger til tilbudene er ennå ikke er på plass.

Behovet for gode rekreasjons- og flerbruksarealer i Oslo øker i takt med fortetteting av byen.
I denne sammenheng representerer Grønmo en unik byutviklingsmulighet, både som et tiltrengt løft for en befolkningsrik bydel og som et viktig tilskudd til hele regionen.

Det er treoverordnet føringer for planene:

 • Kommuneplanen «Oslo mot 2030» (2015)
  Grønstruktur med flerbrukspark, innpassing av anlegg for
  kommunalteknisk virksomhet
 • Markaloven (2009)
  Friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Sikre Markas grenser,
  bevare landskap, natur-, kulturmiljø og kulturminner.
 • Deponiet, grunnforhold og etterdrift
  Nedbrytningsprosesser – setninger. Vedlikehold,
  overvåking og kontroll av anleggene.

Se mer informasjon på vår side om Grønmo-området.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.