Arkiv

Admin

Ruters svar på BBS sine spørsmål om kollektivtilbudet på Bjørndal

Ruter har svart på brevet BBS (Bjørndal bolig­sammenslutning) sendte med en del spørsmål om kollektivtilbudet på Bjørndal. Spørsmålsbrevet er tidligere lagt ut på Bjorndal.no.

Ruter skriver at ut fra markedsgrunnlaget så deler de BBS sitt syn på at buss 71B bør gå også på søndager. Siden det er dobbelt så mange som benytter buss 71A i forhold til 71B mener ruter at det beste er å forsøke å få bussavganger for 71B på søndager, uten samtidig å redusere avgangene for 71A. Ruter er i gang med å vurdere mulige endringer i kollektivtilbudet i Oslo Sør og konklusjonen vil komme i løpet av våren.

Når det gjelder BBS sitt forslag om en ekspressbuss, 71 E som kan gå direkte fra Bjørndal til Oslo sentrum, så skriver Ruter at det må vurderes opp mot flere forhold som Ruters økonomiske rammer, økende fremkommelighetsproblemer på veinettet inn mot Oslo sentrum og at gatenettet i sentrum er overbelastet i rushtiden.

Ruter har de siste årene arbeidet for å redusere antallet ekspressbusser fra Akershus inn til Oslo sentrum for å bedre fremkommeligheten. Dette har skjedd ved å legge til rette for overgang til skinnegående transport utenfor sentrum. Det er likevel en negativ utvikling i fremkommeligheten inn til og i Oslo sentrum, noe som fører til økte forsinkelser, lavere punktlighet og lengre reisetid. Det fører igjen til at kollektivtilbudet ikke er så attraktivt for passasjerene. For å sikre fremkommeligheten til busser som må trafikkere Oslo sentrum og for å understøtte utviklingen av et bærekraftig bymiljø i sentrum, er det viktig at mest mulig av trafikken til sentrum går via tog, T-bane og trikk. Ønsket om en ekspressbuss direkte til sentrum må derfor sees i sammenheng med hele transportnettet, skriver Ruter, men vil ta innspillet med videre.

Når det gjelder BBS sin forespørsel om mulighetene til å forlenge rutene til 71 A og evt. også 77 slik at de går helt inn til snuplassen ved Grantunet/Åslandhellinga, så skriver Ruter at deler av busskontraktene går ut i 2021. Da planlegges det å gå over til elektriske busser, uten at det er sikkert hvor mange av bussene som vil bli elektriske.
Dette vil igjen kreve store investeringer for å kunne hurtiglade bussene på enkelte av endeholdeplassene, og da vil muligheten for å samordne endeholdeplassene for enkelte linjer bli vurdert. I den forbindelse vil Ruter vurdere en forlenging av bussrutene til 71A og 77.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.