Arkiv

Admin

Øydis Fjørtoft fikk nærmiljøprisen – gir pengene til skolekorpset

I 2017 ble Øydis Fjørtoft tildelt nærmiljøprisen av Bjørndal boligsammenslutning (BBS) for sin innsats knyttet til Politiets beredskapssenter på Taraldrud. Hun vil gjerne beholde diplomet, men har besluttet å donere pengene til Bjørndalskolenes musikkorps.

Iblant tar ting litt tid. Øydis hadde ikke anledning til å møte opp og ta imot prisen da den ble delt ut, og så kom som kjent korona. BBS kom til at nå var det på tide å overrekke prisen.

Nærmiljøprisen går til en person, organisasjon eller gruppe som har utmerket seg i sitt engasjement for nærmiljøet på Bjørndal. Det var tre Bjørndøler som fikk prisen 2017; Øydis, Sven Brun og Irene Nilsen. Alle hadde på ulikt vis gjort en viktig innsats for at støybelastningen fra beredskapssenter på Taraldrud skulle bli så begrenset som mulig for oss i nærområdet.

Øydis Fjørtoft er grafisk designer, noe som kom godt med i arbeidet i «Stopp støyen», Folkeaksjon mot støy fra Politiets beredskapssenter. Hun utarbeidet en rekke illustrasjoner som visualiserte støybelastningen. Dette var viktig for å vise hvilke konsekvenser etableringen av beredskapssenteret kunne få for nærområdene slik at det ble gjort tiltak for å begrense støyen.

Dagsavisen 28.07.2017
Avisartikkelen i Dagsavisen 28.07.2017 var basert på grafikk laget av Øydis

Natursti

Det er heller ikke første gangen at Øydis stiller opp og lager materiell for oss på Bjørndal. Hun har tidligere laget plakater og postere i ulike sammenhenger, og var den som utarbeidet postene til naturstien i påsken 2020. Naturstien ligger fortsatt tilgjengelig på Bjorndal.no (https://www.bjorndal.no/natursti-pa-nett/).

I Facebook-gruppen «Det skjer på Bjørndal» la Øydis ellers ut mange fine bilder av alle dyrene som holdt til i skogen nedenfor huset deres på Bjørndal.

Quiz-velkommen

I sommer var tiden kommet for å overrekke prisen. Ragnar Hafsøe, som er leder i BBS, møtte opp sammen med Dag Klingberg som sitter i styret i BBS. BBS er som kjent en fellesorganisasjon for beboerforeninger, borettslag, sameierlag, huseierlag og beboere på Bjørndal og den eneste organisasjonen som jobber overordnet med å gjøre Bjørndal til et bedre sted å bo.

I tillegg til nærmiljø-prisen deler BBS også ut en bomiljø-pris. Denne går til et borettslag, huseierlag, en gruppering e.l. som har gjort en innsats for å gjøre bomiljøet rundt seg ryddig og trivelig. Alle kan komme med forslag om hvem som bør motta nærmiljø- eller bomiljø- prisen. BBS ser gjerne at flere kommer med forslag til hvem på Bjørndal som fortjener en slik påskjønnelse.

Øydis gir pengene til Bjørndalskolenes musikkorps

Øydis bestemte at pengene som følger med prisen, kr. 2000,- skulle gå til et godt formål i nærmiljøet. Valget falt på Bjørndalskolenes musikkorps. Indre Baliukaitë, som sitter i styret i musikkorpset, møtte opp og tok imot gavesjekken.

Utdeling av gavesjekk til Bjørndalskolenes musikkorpts
Utdeling av gavesjekk til Bjørndalskolenes musikkorps

Som andre lag og foreninger, har skolekorpset opplevd at smittesituasjonen har satt en stopper for en rekke aktiviteter. Det har ikke vært mulig å ha konserter eller loppemarked, som er viktige inntektskilder til korpset. Samtidig er det mange utgifter, til instrumenter, uniformer, dirigent, instruktører og stevner.

Heldigvis fikk skolekorpset lov til å spille på 17. mai, både i 2020 og i år, til glede både for folk på Bjørndal og for musikantene. Det er nå rundt 40 som spiller i skolekorpset, mer enn dobbelt så mange som for bare to-tre år siden, og det er fortsatt plass til flere dersom noen har lyst. Likevel er det et stykke igjen til gammel storhetstid. Dag Klingberg kunne fortelle at de tidligere var hele tre korps på Bjørndal, hovedkorpset, et aspirantkorps og et foreldrekorps.

Gavesjekk fra Øydis Fjørtoft/BBS til Bjørndalskolenes musikkorps

Indre ga uttrykk for hvor stor pris skolekorpset setter på støtten, både pengene og verdsettelsen det innebærer. Takk!

Hanne Sofie Logstein
Det gjøres oppmerksom på at undertegnede er mor til en musikant, der far er kasserer i skolekorpset og de øvrige er venner/bekjente.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.