Arkiv

Admin

Follobanen – uke 27-32

Sprengningsarbeidene for bygging av transformatorstasjon (foto: Sven Brun)

Sprengningsarbeidene for bygging av transformatorstasjon
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene den neste tiden fra 30. juni. Dette er det siste nyhetsbrevet før sommerferien (neste utgave kommer 11. august), og således prøver vi å skissere hva som skjer resten av sommeren:

Åpent møte tirsdag

Vi minner om informasjonsmøtet tirsdag 1. juli kl. 18.30 i Grendehuset/Bjørndal Frivilligsentral. Møtet avholdes i det store rommet i 1. etasje. Det er godt med parkeringsplasser utenfor lokalet og i nærheten. Alle interesserte er velkomne!

SMS-varsling

Vi har opprettet sms-varsling for naboer som ønsker å bli varslet i forkant om sprengningsarbeider på Åsland. Det er to ulike meldingstjenester, en for sprengninger som foregår utenfor tunnelen, og en for sprengninger som foregår inne i tunnelen. Alle som er påmeldt tjenesten, vil få en sms-melding cirka 20-30 minutter i forkant av hver sprengning. Du kan melde deg på tjenesten allerede nå, men det vil ta inntil en ukes tid før tjenesten er i drift og påmeldte vil motta sprengningsvarsler.

Du er velkommen til å melde deg på ved å sende en sms-melding med teksten ÅSLAND UTE og/eller ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Du blir da lagt automatisk inn i adresselisten for sms-varslinger ved sprengningsarbeid på Åsland. I systemet vil vi kun se hvilke telefonnumre som er meldt inn, og ikke navn eller adresse. Du melder deg av tjenesten ved å sende sms-melding ÅSLAND UTE STOPP og/eller ÅSLAND TUNNEL STOPP til telefonnr. 26112. Vi håper dette blir en god løsning for naboene på og ved Åsland.

Forberedende arbeider tunnel

Entreprenøren er i full drift på anlegget, og fortsetter boringen og sprengingen på de to tunnelpåhuggene. Løsmasser blir transportert ut og brukt til å fylle opp andre steder på området. Videre vil det foregå sikringsarbeider av fjellskjæringer og tunnelpåhugget, inkludert nødvendig pigging. Sikringsarbeidene inkluderer spruting av sprøytebetong i fjellskjæringene. Betongen blir tilkjørt i lastebiler. Verkstedtelt blir montert i disse dager. I løpet av kort tid er også anleggsområdet ferdig skiltet. Den gamle brakkeriggen på Vefald-tomta blir også revet i løpet av juli.

Fremdrift i arbeidene for å få strømtilførsel

Sprengningsarbeidene fortsetter for byggingen av det som blir transformatorstasjonen på Åsland.

Nest siste etappe for Hafslund

Nest siste del av kabelanlegget fra Klemetsrud er i ferd med å bli strukket. Etter det gjenstår siste etappe opp til transformatorstasjonen, som vil bli utført høsten 2014.

Vann- og avløpsetaten snart ferdig

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune forsterker vannforsyningen til Ski. Arbeidet skjer inne på anleggsområdet på Åsland, mellom påkjøringen til E6 og brakkeriggen til Implenia. Vann- og avløpsetaten forventes å være ferdig med alle sine arbeider til 1. august 2014.

Støytiltak for enkelte beboere

Jernbaneverket skal i løpet av de nærmeste dagene ha sendt ut individuelle brev om tilbudte støytiltak til alle huseierne som blir tilbudt støytiltak. Avtaledokument for gjennomføring av fasadetiltak følger med i brevene. Avtaledokument for skjerming av uteplass vil sendes ut når tegningsrunnlaget er ferdigstilt. Det fysiske arbeidet med støysikring av boligene kan ikke begynne før signerte avtaler med den enkelte huseier er på plass. Tiltakene er tilpasset forholdene på de ulike eiendommene, og vil derfor variere fra eiendom til eiendom.

Ny kontaktperson for støytiltak

Det er ansatt ny byggeleder for støytiltak, Karl Erik Gran. Han skal følge opp støytiltakene i byggefasen frem til ferdigstillelse av tiltakene. Bente Pladsen Gussiås skal fortsette arbeidet på Åsland riggområde med ansvar å følge opp ytre miljø. Hun vil arbeide tett sammen med Karl Erik Gran.

Nabokontakt: Mulig alternativ overnatting

En av naboene har bedt oss klargjøre hva Jernbaneverket mener med tilbud om mulig alternativ overnatting: Jernbaneverket kan innvilge alternativ overnatting til naboer ved støyende nattarbeider eller andre arbeidsoperasjoner der det ikke er mulig å overholde gjeldende grenseverdier for støy.  Alternativ overnatting kan også innvilges i tilfeller hvor berørte naboer har særskilte behov, for eksempel i sammenheng med eksamensperioder, sykdom, skiftarbeid og lignende, selv om det utføres arbeid med støy som ikke overskrider grenseverdien.

Forespørsler om alternativ overnatting kan sendes i e-post til Jernbaneverket, via nabokontakten, med begrunnelse for hvorfor du ønsker dette. Du kan også ta kontakt via telefon eller brev dersom du ikke bruker e-post. Legg gjerne ved dokumentasjon allerede i første forespørselen, for eksempel legeerklæring eller attest fra arbeidsgiver som bekrefter skiftarbeid. Jernbaneverket forvalter offentlige midler og må dermed følge retningslinjer for dokumentasjon

Alternativ overnatting må alltid være avtalt på forhånd, og alle kvitteringer må sendes Jernbaneverket. Tilbud om alternativ overnatting gis bare til personer som har registrert bostedsadresse på berørte eiendommer og eventuelt til beboere i lovlige utleieenheter/hybler. Jernbaneverkets nabokontakter bistår naboer som ønsker å benytte tilbud om alternativ overnatting.

Kontaktpersoner Jernbaneverket

–    Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Helen Karlsen: e-post helen.karlsen@jbv.no, telefon 900 12 715.
–    Byggeleder støytiltak Åsland, Karl Erik Gran: e-post karl.erik.gran@jbv.no, telefon 909 81 770.

Informasjonsbrev

Du/dere som får dette informasjonsbrevet, har meldt dere på ved å gi oss deres e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som også kan ha interesse av denne informasjonen. De kan melde seg på ved å sende e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”.  Hvis enkelte ikke har e-post, kan de ringe oss og få tilsendt informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen

Follobaneprosjektet blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski er Norges største landbaserte prosjekt. Prosjektet omfatter blant annet bygging av landets lengste jernbanetunnel og ny, moderne stasjon og kollektivknutepunkt på Ski.

Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.