Arkiv

Admin

Dialogmøte om Bjørndal

Bjorndal-Logo-150Som dere kanskje kjenner til, så har Bjørndal i Søndre Nordstrand nådd 8000 innbyggere. Det innebærer at området vårt er på størrelse med en mellomstor kommune i Norge. Ettersom området ligger adskilt fra de andre områdene i Søndre Nordstrand, er det viktig at den politiske ledelsen i Søndre Nordstrand og Oslo har et «delbydel perspektiv» for å kunne ivareta interessene til oss som bor her.

Bjørndal Boligsammenslutning og Bjørndal Frivilligsentral har i dag invitert politiske partier i Søndre Nordstrand og Oslo til å sende en representant fra både «bydelsgruppen» og «oslogruppen» til dialogmøte med paneldebatt onsdag 26. august kl. 18.30-21.30 på Bjørndal grendehus i Meklenborgåsen 114.

Med dette dialogmøtet ønsker vi å skape en arena hvor Bjørndals beboere kan få innsikt i følgende:

 • Hvilke strategier og tiltak vil partigruppene i Søndre Nordstrand legge vekt på for å ivareta Bjørndals interesser med representanter i bydelsutvalget?
 • Hvordan vil de ulike partiene arbeide for å ivareta Bjørndals interesser gjennom representanter i bystyre og byråd?

Spørsmål vil bli knyttet til aktuelle saker som opptar Bjørndals lokalbefolkning:

 • Barnehager og skoler – hvordan sikre at barn som strever faglig, sosialt og/eller med norsk språk får den hjelpen de trenger? (Vi ser behov for endring av de økonomiske rammene og støtter Bjørndal skoles innspill om endring av ressursfordelingsmodellen i Oslos grunnskoler)
 • Juniorklubb og ungdomsklubb – hvordan sikre at barn og unge på Bjørndal får tilgang på tilbud som allerede finnes i de øvrige delbydelene? (Sammenligner man delbydelene har Bjørndal høyest prosentandel barn/unge. Vi har erfart at det er behov for slike tilbud og at dette må driftes av kvalifiserte ansatte)
 • Kultur- og idrettspark med nærmiljøsenter/flerbrukshall – hvordan kan vi få på plass dette? (Vi ser behovet for å skape en arena hvor lokale organisasjoner samlokaliseres for å styrke lokalt samarbeid og trivsel. Dagens lokaler er for små til å kunne skape tilbud for folk i alle aldre).
 • «Bjørndal – en grønn perle i Oslo» – hvordan sikre at grøntarealer og turmuligheter i nærmiljøet vårt ivaretas? (Vi ser behovet for å sikre at denne attraktive siden ved vårt nærmiljø ivaretas i forbindelse med Follobanen og utbygging av Gjersrud-Stensrud)
 • Alternativ innkjøring til Bjørndal – hva foreslår dere som løsning? (Vi ser behovet for en alternativ innfartsveg til Bjørndal. Slimeveien er i dag eneste veg. Store utfordringer om vinteren når vegen blir stengt i flere timer)
 • Et godt kollektivtilbud – hvordan sikre rask og trygg ferdsel til/fra Bjørndal? (Vi ser behov for å styrke kollektivtilbudet slik at Bjørndal blir et attraktivt sted å bo og jobbe. Per i dag vet vi at skoler og barnehager har problemer med å rekruttere kvalifiserte ansatte som følge av et dårlig kollektivtilbud)

Vi oppfordrer nå engasjerte beboere og representanter fra alle huseierforeninger, borettslag, sameier, huseierlag og velforeninger til å gjøre følgende:

 • Ta en titt på sakene som vi har satt på agendaen. Er det andre saker som de mener bør tas opp, send innspill til oss!
 • Ønsker dere å delta på møtet, meld i fra til oss med fullt navn.

Husk på følgende:

 • På grunn av plassmangel vil dette være et lukket møte. Max 60 tilhørere.
 • Frist for påmelding settes til 17. august.
 • Påmelding og innspill sendes til post@bjorndal.frivilligsentral.no

For at vi skal få gjennomslag for gode ideer, må vi vise at vi bryr oss. Vi håper derfor på godt oppmøte og ønsker alle en flott sommer!

Mvh Nina Tveit, daglig leder for Bjørndal Frivilligsentral og Ragnar Hafsøe, styreleder i Bjørndal Boligsammenslutning

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.