Arkiv

Admin

Follobanen – uke 33-2015

Maurtuveien stenges for all biltrafikk. Gående, syklende og hesteryttere kan passere anleggsområdet via kulverten som Jernbaneverket har etablert. (foto: Sven Brun)

Gående, syklende og hesteryttere kan passere anleggsområdet via kulverten som Jernbaneverket har etablert. Maurtuveien stenges for all biltrafikk.
(foto: Sven Brun)

Jernbaneverket (JBV) ønsker på denne måten å gi ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter på vårt anleggsområde på Åsland. Det er viktig for Follobaneprosjektet å holde god kontakt med nabolaget under utbyggingen av Follobanen. Vi holder løpende kontakt med entreprenøren og formidler gjerne beskjeder og innspill. Også vår entreprenør, Acciona Ghella, er opptatt av å tilrettelegge slik at ulempen blir så liten som mulig i det som er en omfattende anleggsvirksomhet. Dette informasjonsbrevet kommer ut hver tredje uke, og oftere ved behov.

Maurtuveien stenges helt for gjennomgangstrafikk

Maurtuveien stenges for all biltrafikk forbi Follobanens anleggsområde på Åsland fra den 17. august. Veien har vært skiltet som stengt også tidligere, men noe trafikk har allikevel passert etter avtale.  All biltrafikk, også til de nærmeste eiendommene, må nå kjøre via Enebakkveien forbi Klemetsrud kirke. Gående, syklende og hesteryttere kan passere anleggsområdet via kulverten som Jernbaneverket har etablert. Veien stenges nå helt av sikkerhetshensyn på grunn av den store anleggsaktiviteten ved Follobaneprosjektet. Veien blir stengt ut anleggsperioden på Åsland, men den vil bli åpen for beredskapstrafikk. Vi beklager de ulemper dette medfører for beboere i området. De nærmeste naboene er kontaktet særskilt.

Tunneldriften i gang igjen

Det skal sprenges ut to haller dypt inne i fjellet der de store tunnelboremaskinene skal monteres. Disse arbeidene er nå kommet i gang. Flere mindre logistikktunneler skal også sprenges ut. Disse sprengningsarbeidene pågår fram til neste sommer. Ute på riggområdet vil oppfylling av stein fortsette som tidligere.

Bildet viser arbeider inne i en av adkomstunnelene i juni i år. (Foto: Nicolas Tourrenc, Jernbaneverket)

Bildet viser arbeider inne i en av adkomstunnelene i juni i år.
(Foto: Nicolas Tourrenc, Jernbaneverket)

Betongproduksjon på Åsland

Det er søkt om rammetillatelse for betongfabrikk med tilhørende bebyggelse og veier inne på anleggsområdet, knyttet til tunnelarbeidene. Bebyggelsen er midlertidig og består
av en fabrikk med tre produksjonslinjer for produksjon av betongelementer for tunellene, lagringsplass for elementene, et overdekket transportbånd for stein fra tunellen,
verkstedhaller, knuseverk samt transportveier for anleggstrafikk i området. Produksjonslokalene blir bygget for å tilfredsstille støykravene til Oslo kommune. Tiltaket er beregnet å stå i ca. 3 år. De nærmeste naboene har mottatt nabovarsel i forbindelse med byggesaken.

Bolig- og kontorbrakker

Det er søkt om byggetillatelse for bolig- og kontorbrakker for de som skal arbeide ved Follobaneprosjektet. De nærmeste naboene har mottatt nabovarsel i forbindelse med byggesaken. Boligbrakkene vil ha kapasitet til 440 sengeplasser, men så mange vil først være i bruk om et års tid. Jernbaneverket og entreprenøren vil ha kontorbrakker, parkeringsplasser og kantine i samme område. Alle bygningene er midlertidige og vil bli fjernet etter at arbeidene er ferdige i 2021.

Ring vakttelefonen

Er du plaget av støy, rystelser eller annet fra vårt anleggsområde på Åsland, vennligst benytt Jernbaneverkets vakttelefon. Den er opprettet for din trygghet. Ved å ringe telefonnr. 479 74 571 komme du i direkte kontakt med våre ansatte på Åsland, som er tilgjengelige så lenge det foregår arbeider på området. Se også kontaktinformasjon til nabokontakt under.

Sms-varsling om sprengning

Ønsker du sms-varsling kort tid før hver sprengning, melder du deg på ved å sende sms-melding med teksten ÅSLAND UTE eller ÅSLAND TUNNEL til telefonnr. 26112. Du kan melde deg på begge. Er du påmeldt, men ønsker å melde deg av, sender du sms-melding ÅSLAND UTE STOPP og/eller ÅSLAND TUNNEL STOPP (avhengig av hvilken tjeneste du abonnerer på) til telefonnr. 26112. Tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon Jernbaneverket

–  Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt tunnel/Åsland, Gro Haldis Elden:
e-post gro.haldis.elden@jbv.no, telefonnr. 994 75 686.
–  Byggeleder støytiltak Åsland, Henrik Manstad:
e-post henrik.manstad@jbv.no, telefonnr. 406 00 853.
–  Vakttelefon Åsland (går direkte til våre ansatte på anleggsområdet): telefonnr. 479 74 571.

Påmelding informasjonsbrev

Du som får dette informasjonsbrevet, har meldt deg på ved å gi oss din e-postadresse. Vennligst si fra til naboer og andre som kan ha interesse av denne informasjonen. De melder seg på ved å sende en e-post til follobanen@jbv.no merket “Åsland”. Hvis noen ikke har tilgang til e-post, kan de ringe oss og få informasjonsbrevet tilsendt på annet vis.

Fakta om Follobanen

Follobanen blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til Ski er Norges største samferdselsprosjekt. Prosjektet omfatter byggingen av det som blir landets lengste jernbanetunnel på 20 kilometer og nytt kollektivknutepunkt på Ski. Follobanen skal være ferdig i slutten av 2021. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.jernbaneverket.no/follobanen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.