Arkiv

Admin

Morten Punnerud-Engelstad er «Årets støydemper» 2023

Årets støydemper 2023
Årets støydemper 2023

Morten Punnerud-Engelstad fra Bjørndal er tildelt Norsk forening mot støy sin ærespris for sitt arbeid opp mot politiets helikoptre på Taraldrud. Prisen ble delt ut av stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik på Støyforeningens årskonferanse i november 2023.

Begrunnelsen for prisen var den banebrytende jobben Morten har gjort for å kunne dokumentere politiets bruk av helikoptre, i strid med konsesjon og reguleringsbestemmelser.
Sven Brun og Stein Erik Andersen som også har IT-bakgrunn, fikk hederlig omtale for å ha bidratt i det samme arbeidet, i tillegg til undertegnede, Hanne Sofie Logstein, som har brukt dokumentasjonen i sine henvendelser til Politiet og Luftfartstilsynet m.fl.

Årets støydemper 2023
Årets støydemper 2023: Morten Punnerud-Engelstad

Morten er svært aktiv i frivillig arbeid på Bjørndal

De som følger med på Facebook -gruppen «Det skjer på Bjørndal» har sannsynligvis merket seg navnet Morten Punnerud-Engelstad.
Han informerer, melder og dokumenterer, men ordner også gjerne opp selv. En rask gjennomgang av innlegg og kommentarer på «Det skjer på Bjørndal» viser at han har forklart hvordan man kan finne en mistet iPhone, han har kjøpt strøsand og strødd da Bymiljøetaten ikke fulgte opp meldingene om glatte fortau, han har presentert data om hva folk på Bjørndal melder inn av saker på Bymelding, han har laget live-kart som viser Bjørndal-bussenes posisjon, publisert time-lapse fra Slimeveien da uværet Hans ødela deler av veien, presentert forslag til ny alternativ vei til Bjørndal og tipset om mulighet til å lære norsk via en (gratis) app, for å nevne noe.

Kartlegging av trafikken til politihelikoptre

Morten med Støyprisen 2023
Morten med Støyprisen 2023

Da beredskapssenteret åpnet i 2020 og familien våknet av politihelikoptrene, forsøkte Morten å finne alternative løsninger for lufting slik at det ikke var nødvendig å ha vinduene åpne om natten. I tillegg satte han opp peilere som sporet helikoptrene og dokumenterte at de ofte fløy over Grønliåsen, en trasé som politiet ikke skulle bruke mer enn nødvendig. Disse dataene ble lagt frem for politiet og i ettertid har trafikken over Grønliåsen gått merkbart ned, til glede for alle på Bjørndal som blir forstyrret av helikoptrene. Nordstrands blad skrev en artikkel om Morten og politihelikoptrene:

https://www.noblad.no/morten-var-lei-av-a-bli-vekket-av-helikoptrene-om-natten-da-tok-han-saken-i-egne-hender-bevis-trumfer-alt/s/5-56-590822

Morten har i tillegg laget en nettside som gjør det mulig for alle som vil, å følge med på trafikken til helikoptrene og flytrafikk for øvrig:

https://politihelikopter.com/

Støykonferanse 2023

Norsk forening mot støy
Norsk forening mot støy

28. november 2023 holdt Norsk forening mot støy sin støykonferanse på Oslo kongressenter.

Foreningen fylte 60 år og feiret med heldagsseminar med tema «Støy og helse. Er samfunnets rettsvern mot støy godt nok?»

Det var en rekke interessante innledninger som spant fra nyere forskning om hvilken påvirkning støy har på helsen til vitnesbyrd fra mennesker som opplevde mye støy i hverdagen.

Politiets helikoptertjeneste og kampen om virkelighetsbeskrivelsen

Seniorkonsulent Sven Brun, tidligere Bjørndøl og som sitter i styret i Støyforeningen, holdt et innlegg med tittelen «Støy – kampen om virkelighetsbeskrivelsen».
Den litt lengre tittelen var tittelen «Kampen om korrekt virkelighetsbeskrivelse – mot feilinformasjon fra myndighetene. Eksempler fra Oslo helikopterplass, Taraldrud. Virksomheten til Politiets helikoptertjeneste ved Politiets nasjonale beredskapssenter».

Der presenterte han hvordan dataløsningen rundt «Lufttrafikk-radaren» ble benyttet til å dokumentere politihelikoptrenes bevegelser. Den er basert på Morten sine idéer og videreutviklet i regi av Norsk forening mot støy. Med denne løsningen har støyforeningen oversikt over alle flygninger som Politiets helikoptertjeneste har utført siden Oslo helikopterplass, Taraldrud ble tatt i bruk.

Løsningen viser «varmekart» som illustrerer med farger hvor helikoptrene har flydd mest, enkeltflygninger eller samlinger av flygninger kan vises med bl.a. profil for flyhøyde. Disse opplysningene kan vises sammen med de rutene som Avinor har godkjent og kart fra støyutredninger.

Sven dokumenterte at ingen av de tre støyvurderingene som foreligger benytter korrekte trafikkdata. Likevel konkluderte støyvurderingen fra 30.09.2022 med at 26 boliger og 43 fritidsbygg ligger i gul støysone og 5 boliger og 1 fritidsbolig i rød støysone. Politidirektoratet bestilte deretter en korrigert støyvurdering der de «justerte trafikktallene», for å forsøke å endre resultatet. Likevel var det boliger som kom i gul støysone.

Vedtaket av den statlige reguleringsplan 18.08.2017 har en bestemmelse om at ingen boliger skal ligge i rød eller gul støysone. Politiets helikoptertjeneste bryter med andre ord bestemmelsene i reguleringsplanen, uten at det til nå har fått noen konsekvenser for driften. Politidirektoratet hevder at ingen boliger får støy som tilsvarer gul støysone, på tross av støyutredningene de selv bestilte.

Sven siterte jurister som er bekymret over knytninger mellom oppdragsgiver og oppdragstaker:

«Støyutredninger blir betalt av utbygger.
Oppdragstaker (konsulenten) er avhengig av at oppdragsgiver (utbygger) blir tilfreds med resultatet.»

https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZl6ODZQRGinSR6Re80toa6066bcH9BhAAy

Oslo er verst på transportstøy i Norden

Seniorforsker Gunn Marit Aasvang fra Folkehelseinstituttet presenterte en ny internasjonal studie. Den viste at helsetapet som følge av støy fra veitrafikk og jernbane er beregnet å være høyere i Oslo enn det er i henholdsvis Stockholm, Helsingfors og København.

Støy kan, i tillegg til å gi plager, føre til søvnvansker, nedsatt kognisjon (læring, hukommelse) og hjerte- og karsykdommer. I de senere år har listen blitt utvidet med økt risiko for slag og diabetes.

Minst 1 av 5 er utsatt for støynivåer over anbefalt nivå. Kunnskapsgrunnlaget har økt ytterligere etter at Verdens helseorganisasjon (WHO) publiserte sine anbefalinger i 2018.

Her kan du lese mer:

https://www.fhi.no/nyheter/2023/oslo-verst-pa-transportstoy-i-norden/

Bindinger mellom utbygger og utredninger av rapporter

Professor Gro Sandkjær Hanssen fra OsloMet/NMBU tok blant annet opp problematiske sider ved at utbygger bestiller rapporter som ligger til grunn for utbyggers tillatelser.

Ved én anledning nektet utbygger å betale for en bestilt rapport, med begrunnelsen at de som lagde rapporten nektet å endre den slik utbygger ønsket. Utbygger ville underslå rapporten, men oppdragstaker publiserte den likevel, noe neppe alle vil gjøre, av frykt for ikke å få flere oppdrag.

Hun mente det er viktig å bryte bånd mellom utreder og utbygger. Det at utredningene skjer på oppdrag fra utbygger kan svekke objektiviteten, og dermed også kvaliteten og troverdigheten.

https://www.altinget.no/artikkel/forskere-og-utredere-bryt-baandene-mellom-utbygger-og-utreder

Årets støydemper 2023

Et høydepunkt på konferansen, i alle fall for oss fra Bjørndal, var utdelingen av støyprisen til «Årets støydemper 2023». Den gikk til Morten Punnerud-Engelstad for innsatsen med å skaffe til veie dokumentasjon på politiets helikopterbruk. I begrunnelsen vises det til den banebrytende betydningen verktøyet har hatt for å kunne imøtegå misvisende informasjon fra myndighetene, med brudd på konsesjons- og reguleringsbestemmelser. Prisen ble delt ut av stortingsrepresentant og leder for Transport- og kommunikasjonskomitéen i Stortinget, Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Selve tildelingen ligger tilgjengelig på YouTube:


Begrunnelsen for tildelingen var som følger:


Undertegnede kjenner både Sven Brun og Morten Punnerud-Engelstad gjennom organisasjonsvirksomhet og engasjement på Bjørndal.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.