Arkiv

Admin

Follobanen – uke 10

JBV-150Dette er blant aktivitetene på Åsland fra og med mandag 3. mars til og mandag 10. mars:

JBV sikrer vann på Åsland

På Åsland skal det skal det nå utføres kapasitetstest av borehull/brønn som brukes til vannforsyning.  Dette er en test for å vurdere brønnens kapasitet.
Ved hjelp av pumpen i hver brønn senkes vannivået ned til ett minimum. Pumpens kapasitet registreres. Ved minimum vannspeil stoppes pumpen og vannets stigning i brønnen registreres med en trykksensor koplet til en logger som registrerer stigningen hvert minutt. Selve testen med montering av måleutstyr skal etter planen ta ett døgn og i den perioden skal berørte få vann fra mobil tank som koples til husets røranlegg. Jernbaneverket har engasjert Bioforsk til å stå for vannsikringen og de har igjen satt det praktiske arbeidet ut til Østfold brønnboring. Kapasitetstesten skal gjennomføres i mars og april og er planlagt ferdig før påske 2014.
Follobaneprosjektet kommer til å informere de det gjelder i et skriftlig nabovarsel, og så vil den enkelte bli direkte kontaktet for å avtale tid for når arbeidet skal gjennomføres.

Bygningsbesiktigelse

Jernbaneverket har engasjert Multiconsult til å gjennomføre bygningsbesiktigelse av hus som ligger i nærheten av Follobanens trase og adkomsttunnel fra Åsland. Arbeidet består i at husstandene får tilbud om å få huset besiktiget innvending og utvendig, før arbeidene starter. Muliticonsult ønsker å filme huset for å sikre den enkelte huseier i tilfelle skade, og gi Jernbaneverket nødvendig informasjon om husets tilstand. Dette er en praksis som Jernbaneverket følger på alle prosjekter som kan berøre naboer.
Den enkelte huseier vil få et nabovarsel og så bli oppring for eventuelt å avtale tid for besiktigelsen.

Vedlikehold av Maurtuveien

Implenia, som jobber for Vann og avløpsetaten i Oslo Kommune, vedlikeholder ukentlig de delene av Maurtuveien som har grus for å spare både egne og beboernes biler for unødig belastning. Men mye nedbør og mildt vær har ført til at deler av veien har vært preget av hull og “vaskebrett” den siste tiden. Dette blir utbedret fortløpende.
Etter at Maurtuveien ble stengt for gjennomkjøring har det blitt mindre trafikk og dermed mindre slitasje på veien.

Hafslund – mer strøm

Det blir noe sprengning og pigging i kabeltraseen på Åsland, nærmere bestemt sørøst for anlegget, også denne uken. Dette skjer i forbindelse med at Hafslund legger strømkabel til Follobanen og til den fremtidige nye bydelen Gjersrud-Stensrud. Arbeidene skjer på dagtid.

Møte om støytiltak

Denne uken har Jernbaneverket blitt invitert til et møte med Beveråsen Huseierforening for å høre deres holdning til de foreslåtte støy- og støvtiltakene. Alle berørte har nå fått avklaring på om de har fått tilbud om støy- og støvtiltak, og eventuelt hvilke tiltak som er foreslått.

Vann- og avløpsetaten, Oslo Kommune

Det vil pågå pigging og sprengning på dagtid på traseen fra Klemetsrud kirke. Dette er Vann- og avløpsetatens prosjekt for å forsterke vannforsyningen til Ski.

Kontakt

Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt: Jon Amtrup, epost: jon.amtrup@jbv.no, telefon 932 28 926.
Byggeleder støytiltak Åsland, Bente Pladsen Gussiås, epost: bente.pladsen.gussias@jbv.no , telefon 976 46 669.

Informasjonsbrev

Du/dere som får dette informasjonsbrevet har meldt dere på ved å gi deres epost-adresse. Vennligst si fra til naboer og andre som også kan ha interesse av å melde seg på. De kan sende epost til follobanen@jbv.no merket “Åsland”.  Hvis enkelte ikke har epost, kan de gjerne ringe oss slik at JBV kan sikre dem informasjonen på annet vis.

Fakta om Follobanen

Follobaneprosjektet blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst for Oslo. Det nye dobbeltsporet fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski, er Norges største landbaserte prosjekt. Prosjektet omfatter blant annet bygging av landets lengste jernbanetunnel og ny, moderne stasjon og kollektivknutepunkt på Ski.

Mer informasjon om Follobaneprosjektet: www.jernbaneverket.no/follobanen

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.