Arkiv

Admin

Loppemarked 17. – 18. september 2022

Bjørndalskolenes musikkorps
Bjørndalskolenes musikkorps

Velkommen til loppemarked på Bjørndal skole lørdag 17.september kl 10:00 – 16:00 og søndag 18.september kl 11:00 – 15:00!

Det er nå tre år siden Bjørndalskolenes musikkorps arrangerte loppemarked forrige gang, så dette er nok noe mange ser fram til.

Vi håper dere vil gi bort mange og gode lopper. Loppene må være i brukbar stand og kunne selges videre. Vi ønsker at dere leverer loppene ferdig sortert.

Vi har allerede fått flere kasser med helt nye bøker. Du vil også finne «finlopper» og antikviteter, pynte-dukker i alle varianter, kniv-bestikk av typen Märtha, håndlagde glass, kopper, fat og servise.

Innsamling av lopper

Innsamling av lopper er i gang. Det er loppemottak på Bjørndal skole.

Lørdag 10.09.2022kl. 11:00 – 15:00
Søndag 11.09.2022kl. 13:00 – 17:00
Mandag 12.09.2022kl. 18:00 – 20:00
Tirsdag 13.09.2022kl. 18:00 – 20:00
Onsdag 14.09.2022kl. 18:00 – 20:00
Torsdag 15.09.2022kl. 18:00 – 20:00
Fredag 16.09.2022kl. 18:00 – 20:00
Lørdag 17.09.2022kl. 09:00 – 10:00

Vi tar blant annet imot

Småmøbler (kommoder, bord, stoler, hyller), bøker (ikke leksikon), bilder, DVD/CD/LP, elektroniske spill, TV (widescreen/LCD), DAB-radio, stereo, lamper, kjøkkenting, leker/spill, smykker, klær/sko, vesker/kofferter/sekker, sportsutstyr, hagemøbler/utstyr, nips og pynteting.

Innsamling av lopper er i gang.
Innsamling av lopper er i gang.

Vi tar dessverre ikke imot› Les mer Loppemarked 17. – 18. september 2022

Siv Hunstad til minne

Siv Hunstad ble bisatt fra Mortensrud kirke i dag 15. august 2022. Siv omkom i en husbrann i sitt hjem på Bjørndal 10. juni, hun ble 69 år gammel. Hun var et engasjert menneske. En aktiv person med tydelige meninger som engasjerte seg blant annet for nærmiljøet på Bjørndal og i fagforeningsarbeid  på sin arbeidsplass i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Her på Bjørndal var Siv aktiv i flere år både i Beveråsen huseierforening og Bjørndal boligsammenslutning (BBS). Hun satt i styret for BBS i perioden 2010-2014, det siste året som styreleder. Hun vil i BBS særlig huskes for sitt sterke engasjement rundt bruken av pukkverkstomta på Åsland.

Ole Øivind Søberg

Siv i kjent, engasjert positur. Her jobber hun for sikrere kryssing av Slimeveien for fotgjengere. Bildet brukes med tillatelse fra Nordstrand Blad, fotograf Øystein Dahl Johansen

Siv jobbet i Statistisk sentralbyrå (SSB), og hennes kolleger skrev denne nekrologen i Aftenposten:

BBS i dialogmøte med bydelen om beredskapssentret

Logo OsloBjørndal boligsammenslutning (BBS) deltok 30. mars 2022 på dialogmøte med Søndre Nordstrand bydel om driften av Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud. Dette var det første dialogmøtet med bydelen på mer enn et år. På møtet deltok – for første gang – også representanter fra beredskapssentret og politiet.

› Les mer BBS i dialogmøte med bydelen om beredskapssentret

17. mai-feiring på Bjørndal 2022

Hjertelig velkommen til alle beboere på Bjørndal og andre tilreisende, til en hyggelig tradisjon som skjer på Bjørndal skole! Det blir moro for hele familien med lek og spill, utlodning, underholdning, kiosk, m.m.

Program for dagen

08:00Flaggheising på Bjørndal skole.
0930Taler og korpset spiller på Bjørndal skole
14:30Arrangementet starter på Bjørndal skole.
Åpne kiosker og kafe. Lekene starter.
Moro for alle!
14:30Lokalt 17. mai tog starter fra Bjørndal skole.
Rute: Meklenborgåsen, Snipemyrveien, Langteigåsen, Beverkollen, Bjørndal skole.
15:30Underholdning på Bjørndal skoles festområdet.
17:00Arrangementet avsluttes.

Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom FAU og 6. trinn ved Bjørndal skole og Seterbråten skole.› Les mer 17. mai-feiring på Bjørndal 2022

Beboere på Bjørndal vekkes av helikopterstøyEtter et år med drift på beredskapssenteret har redaksjonen i bjorndal.no fått inn rapporteringer som viser at det er støy fra helikoptre som skaper mest ubehag. Støy fra skytevåpen og andre eksplosiver er knapt rapportert.  

› Les mer Beboere på Bjørndal vekkes av helikopterstøy

Bjørndal grendehus – nye muligheter

Bjørndal grendehus
Bjørndal grendehus (foto: Sven Brun)

Frivillighetssentralen flytter nå ut av vårt flotte grendehus, og det er vi beboere på Bjørndal som nå skal overta driften av dette bygget.


Per i dag er det 9 sameier som står registrert som eiere av bygget, men vi ønsker å invitere alle dere andre på Bjørndal til å bli en del av dette fellesskapet.


Vi ønsker å komme i kontakt med huseierforeninger, borettslag, sameier som kan hjelpe oss å drive grendehuset videre slik Frivillighetssentralen har gjort det så bra i mange år nå.


Er du en forening som ønsker å leie lokale på fast basis, eller privatperson som ønsker å arrangere et selskap, ta kontakt med oss på vår epost:

bjorndalgrendehus @ outlook.com

Med vennlig hilsen
Styret i Bjørndal Grendehus

Øydis Fjørtoft fikk nærmiljøprisen – gir pengene til skolekorpset

I 2017 ble Øydis Fjørtoft tildelt nærmiljøprisen av Bjørndal boligsammenslutning (BBS) for sin innsats knyttet til Politiets beredskapssenter på Taraldrud. Hun vil gjerne beholde diplomet, men har besluttet å donere pengene til Bjørndalskolenes musikkorps.

Iblant tar ting litt tid. Øydis hadde ikke anledning til å møte opp og ta imot prisen da den ble delt ut, og så kom som kjent korona. BBS kom til at nå var det på tide å overrekke prisen.

Nærmiljøprisen går til en person, organisasjon eller gruppe som har utmerket seg i sitt engasjement for nærmiljøet på Bjørndal. Det var tre Bjørndøler som fikk prisen 2017; Øydis, Sven Brun og Irene Nilsen. Alle hadde på ulikt vis gjort en viktig innsats for at støybelastningen fra beredskapssenter på Taraldrud skulle bli så begrenset som mulig for oss i nærområdet.

Øydis Fjørtoft er grafisk designer, noe som kom godt med i arbeidet i «Stopp støyen», Folkeaksjon mot støy fra Politiets beredskapssenter. Hun utarbeidet en rekke illustrasjoner som visualiserte støybelastningen. Dette var viktig for å vise hvilke konsekvenser etableringen av beredskapssenteret kunne få for nærområdene slik at det ble gjort tiltak for å begrense støyen.

Dagsavisen 28.07.2017
Avisartikkelen i Dagsavisen 28.07.2017 var basert på grafikk laget av Øydis

Natursti

Det er heller ikke første gangen at Øydis stiller opp og lager materiell for oss på Bjørndal. Hun har tidligere laget plakater og postere i ulike sammenhenger, og var den som utarbeidet postene til naturstien i påsken 2020. Naturstien ligger fortsatt tilgjengelig på Bjorndal.no (https://www.bjorndal.no/natursti-pa-nett/).

I Facebook-gruppen «Det skjer på Bjørndal» la Øydis ellers ut mange fine bilder av alle dyrene som holdt til i skogen nedenfor huset deres på Bjørndal.› Les mer Øydis Fjørtoft fikk nærmiljøprisen – gir pengene til skolekorpset

Registrér ubehagelig støy fra beredskapssenteret

I høst åpnet politiets beredskapssenter på Taraldrud, 7-800 meter fra bebyggelsen lengst sør på Bjørndal. Det har vært et stort engasjement, spesielt gjennom «Stopp støyen», for å få redusert støybelastningen fra senteret så mye som mulig. Flere tiltak mot støyen har blitt gjennomført, som innbygging av standplass på skytebanene.

Hvis du forstyrres eller plages av støy fra helikopter, fra skyting eller sprengning, kan du registrere dine opplevelser i dette skjemaet.

Noen av oss som bor på Bjørndal vil sannsynligvis bli forstyrret av lyden fra skyting og sprengning og fra helikoptrene. Ingen vet hvor mange som vil bli plaget, for det kommer ikke bare an på når og hvor mye det støyer, men også på hvordan den enkelte reagerer, noe som vil være individuelt. Det som vi har fått mer kunnskap om i de senere år, er at plagsom støy ikke bare er ubehagelig, men har også en negativ innvirkning på helsen. 

› Les mer Registrér ubehagelig støy fra beredskapssenteret

Høring: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Bymiljøetaten i Oslo utfører for tiden en høring om kartlegging og verdsettelse av friluftslivsområder. Dette arbeidet er forankret i Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder (2013) og Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv (2013).

Det er laget en egen oversiktsrapport for Bydel Søndre Nordstrand og Markaområdene.

Bymiljøetaten ønsker blant annet innspill om:

  • Er det friluftslivsområder som ikke er kartlagt og verdsatt?
  • Er det avgrensninger av områder som bør endres?
  • Er informasjonen som ligger om området riktig og dekkende?
  • Andre innspill eller kommentarer?

Høringsfrist er satt til 18. desember 2020.

https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/bymiljoetaten/kunngjoringer/horing-kartlegging-og-verdsetting-av-friluftsomrader-i-oslo-kommune

Slimeveien blir forkjørsvei

 

–  For kort tid siden fikk Slimeveien gul midtstripe, og i dag, 27 oktober 2020, observerte jeg på vei hjem fra jobb at alle tilførsler til Slimeveien er merket i veien med vikepliktsmerking, sier leder i Ragnar Hafsøe, som er styreleder i BBS – Bjørndal boligsammenslutning.
– Så nå antar jeg at neste, og siste skritt, er å skilte veien med forkjørsveiskilt, og merke sideveiene med vikepliktsskilt.

Ragnar Hafsøe sier at det er viktig å ha tålmodighet, og arbeide over tid for å oppnå forbedringer, og som er bidra til sikrere trafikkflyt fra Bjørndal. Han forteller også at dersom veien blir merket 3 november 2020 – så er det på dagen 5 år siden BBS sitt første skriv i saken ble sendt.
–  Uansett, det skal bli fint å få avsluttet denne saken, og notere den som løst, avslutter han.

› Les mer Slimeveien blir forkjørsvei