Arkiv

Admin

Ungdomskafé – rene kinderegget for Bjørndals ungdom

Fredag 1. desember 2023 var det åpning av Bjørndal ungdomskafé på Bjørndal frivilligsentral. Ungdomskaféen er et splitter nytt tilbud av og for ungdom på Bjørndal, som gjennom UngBjørndal har gitt uttrykk for hva de ønsker og trenger.

Kinderegg

For det første blir ungdomskaféen en hyggelig møteplass for ungdom to ganger i uka.
For det andre vil det være mulig å få kjøpt rimelig og god mat på kaféen.
For det tredje vil ungdom som kan og vil, få tilbud om å være med og drive kaféen på frivillig basis under kyndig veiledning fra en teamleder. Det vil gi ungdommene erfaring med å lage mat, servere og drive en kafé, med mulighet for å få en attest og referanse. Det kan være et springbrett til å få seg en jobb.
Rene kinderegget der altså.

Snorklipping ved bydelsdirektøren› Les mer Ungdomskafé – rene kinderegget for Bjørndals ungdom

Morten Punnerud-Engelstad er «Årets støydemper» 2023

Årets støydemper 2023
Årets støydemper 2023

Morten Punnerud-Engelstad fra Bjørndal er tildelt Norsk forening mot støy sin ærespris for sitt arbeid opp mot politiets helikoptre på Taraldrud. Prisen ble delt ut av stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik på Støyforeningens årskonferanse i november 2023.

Begrunnelsen for prisen var den banebrytende jobben Morten har gjort for å kunne dokumentere politiets bruk av helikoptre, i strid med konsesjon og reguleringsbestemmelser.
Sven Brun og Stein Erik Andersen som også har IT-bakgrunn, fikk hederlig omtale for å ha bidratt i det samme arbeidet, i tillegg til undertegnede, Hanne Sofie Logstein, som har brukt dokumentasjonen i sine henvendelser til Politiet og Luftfartstilsynet m.fl.› Les mer Morten Punnerud-Engelstad er «Årets støydemper» 2023

Tilbakeblikk med Nina, tidligere daglig leder i Bjørndal Frivilligsentral

Bjørndal Frivilligsentral

For mange har Nina Tveit vært synonymt med Bjørndal frivilligsentral. Som daglig leder viste hun et sterkt og brennende engasjement for Bjørndal, og fikk til mye aktivitet lokalt. I 2022 sluttet hun etter 13 år og vi har snakket med Nina om tiden ved Bjørndal frivilligsentral.

I desember 2022 sluttet Nina Tveit som daglig leder i Bjørndal frivilligsentral etter å ha ledet Frivilligsentralen helt siden den ble opprettet i 2009. På disse årene har det skjedd mye. Frivilligsentralen var i de første årene lokalisert i Bjørndal grendehus. I 2019 overtok bydelen ansvaret for sentralen og for et par år siden ble hele Frivilligsentralen flyttet til bygget som tidligere huset Åsland barnehage i Snipemyrveien 2.› Les mer Tilbakeblikk med Nina, tidligere daglig leder i Bjørndal Frivilligsentral

Lokalpolitikere diskuterte hvordan Bjørndal kan bli enda bedre

Bjørndal - et godt sted å leve

– Ingen andre steder i landet trenger politikk mer enn det Bjørndal og Søndre Nordstrand gjør.

-I 2019 var det 56,40 % av de som kunne stemme her på Bjørndal skole, som stemte.
På Kastellet på Nordstrand det 78,10 % som stemte.

– La ikke andre bestemme over dere, stem på valgdagen.
– Snakk med naboen deres, snakke med kollegaen deres. Snakk med alle her på Bjørndal.
Ikke la andre bestemme over livet her på Bjørndal. Det må vi sørge for å bestemme selv.

Godt valg!

23. august avholdt Bjørndal nærmiljøforum et møte med lokale politikere. Utsagnene ovenfor er sitater fra møtet.

Hensikten var å la de lokale politikerne få presentere sin politikk før lokalvalget i 2023. Alle partiene som i dag er representert i bydelsutvalget i Bydel Søndre Nordstrand hadde takket ja til å delta og stilte med to deltagere hver.

Møtet ble avholdt i aulaen på Bjørndal skole. Det var på forhånd reklamert om at møtet var åpent for alle.

Bjørndal nærmiljøforum hadde plukket ut fire temaer som de mente var blant de viktigste sakene for oss på Bjørndal.

  1. Gode oppvekstvilkår
  2. Etablering av møteplass og nærmiljøsenter
  3. Effektivt kollektivtilbud
  4. Etablering av næringsvirksomhet og arbeidsplasser

Vi fikk høre at det ofte var stor enighet i bydelsutvalget når partiene i Bydel Søndre Nordstrand diskuterer lokale tema. Vi fikk også høre litt om hva bydelsutvalget ikke har myndighet til å vedta. Mange beslutninger foregår på rådhuset i bystyret eller eller byrådet. Andre forhold avgjøres f.eks. av Plan- og bygningsetaten eller av Storting/regjering/departementer.› Les mer Lokalpolitikere diskuterte hvordan Bjørndal kan bli enda bedre

Bydelen sikrer at BUA blir en helårs utlånssentral

BIF

Det ble stor jubel i Bjørndal indrettsforening (BIF) da bydel Søndre Nordstrand bevilget kr 235.000 til å drifte BUA.
Leder i ski- og sykkelgruppa, Lobna Selati, har jobbet aktivt med å overbevise bydelspolitikerne om viktigheten av å kunne tilby barn og unge på Bjørndal tilgang til idrettsutstyr gjennom hele året.

Bjørndal idrettsforening ønsket å utvide tilbudet med BUA slik at det blir en helårs utlånssentral. Det ble derfor søkt om 250.000 kroner av Frivillighetsmidlene i bydelen. I første omgang fikk BIF kun 75 000,- kroner noe som var for lite til å gjennomføre planene.
Lobna Selati, som er leder for ski- og sykkelgruppa i BIF, har førstehånds kjennskap til behovet for tilbud til ungdommen. Hun slo seg ikke til ro med svaret fra bydelen. Hun kontaktet politikerne, sendte meldinger og deltok på møter.
Det ga uttelling. BIF fikk en tilleggsbevilgning på kroner 160 000,- fra bydelen som kompensasjon for midler som falt bort fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR). BIF får dermed totalt 235.000 kroner til BUA.

Bydelslederen markerte tildelingen på Bjørndal

BIF er tildelt midler til BUA
BIF er tildelt midler til BUA

Fredag 5. mai 2023 kom BU-leder, Ole Mannsåker til idrettsparken for å markere tildelingen. Han berømmet Lobna for den jobben hun har gjort for å formidle de behovene som vi har på Bjørndal.
Lobna fortalte hvor viktig fritidstilbudene var for henne i hennes egen oppvekst og ønsket at også dagens ungdommer skulle få et godt tilbud. Til ungdommene som var til stede, sa hun at det etter hvert blir det dem som må videreføre idrettsforeningens tilbud.
Det er etablert en egen arbeidsgruppe med ungdom i BIF, og ungdommene har bl.a. vært med på å pusse opp klubbhuset.

Bjørndal nærmiljøforum vil jobbe for ungdommenes behov

Ragnar Hafsø, som er leder i det som tidligere het Bjørndal boligsammenslutning, men som nå heter Bjørndal nærmiljøforum, viste til at nærmiljøforumet har fått gjennom flere saker på Bjørndal, både rettet mot ungdom, som Ung Bjørndal og generelt, som bl.a. ruten 71 B til Seterbråten.
Ungdommene som var til stede benyttet sjansen til å ta opp behovet for flere avganger med 71B til og fra Seterbråten siden bussen ikke går dit på søndager og helligdager.
De ønsket også at fritidsklubben var åpen flere kvelder i uka.

Støtte også til andre aktiviteter på Bjørndal

Lobna takket for pengene som vil gjøre det mulig å ha flere aktiviteter for barn og unge på Bjørndal gjennom hele året, og at flere kan ta del i aktivitetene, uavhengig av egen økonomi.
Tildelingen vil også gi noen ungdommer mulighet til å tjene egne penger.

I tillegg til at bydelen har gitt økonomisk støtte til BIF, er Bjørndal Sommerfestival tildelt kr. 75.000, Bjørndalskolenes Musikkorps kr. 20.000 og Bjørndal Barne- og ungdomsteater kr. 10.000.

Politikermøte Bjørndal 23. august 2023

Bjørndal - et godt sted å leve

Bjørndal nærmiljøforum inviterer til politikermøte for Bjørndals beboere i aulaen på Bjørndal skole, onsdag 23. august 2023, kl. 18:00 – 21:00.

Lokale politikere som stiller til valg i Bydel Søndre Nordstrand vil da møte oss som bor på Bjørndal. Møt opp for å treffe politikere som stiller til valg og som vil inngå i bydelsutvalg, råd og komiteer i bydelen etter valget. Alle partier som i dag er representert i Bydelsutvalg Søndre Nordstrand vil stille.

Møtet er for oss alle som bor på Bjørndal, og som vil høre de ulike partiers standpunkt i saker som er viktige for oss som bor her. Eksempel på tema er:
«Etablering av møteplass og nærmiljøsenter. Området har i dag ingen felles møteplasser hvor integrering, samhold og gode relasjoner kan settes i fokus.»

Bjørndal boligsammenslutning har skiftet navn

12. april 2023 byttet Bjørndal boligsammenslutning (BBS) navn til Bjørndal nærmiljøforum. Navneskiftet ble gjort for å klargjøre hva som er hensikten med organisasjonen. Ambisjonen er å være en pådriver og påvirker for saker som gjelder Bjørndal.

«Nærmiljø» i navnet viser at hovedområdet er nærmiljøet på Bjørndal, og det som er felles for oss alle. Tema kan være vei, kollektivtrafikk, marka som nært rekreasjons- og aktivitetsområde, samarbeid med boligforeninger, organisasjoner, skoler, næringsdrivende osv.

«Forum» i navnet viser ønsket om å få innspill fra absolutt alle på Bjørndal: om saker dere er opptatt av og som er felles for oss på Bjørndal.
Beboere på Bjørndal kan sende inn saker til Bjørndal nærmiljøforum og kan møte under de månedlige møtene.
Bjørndal nærmiljøforum kan også arrangere møter/samlinger i saker som er spesielle. Politikermøtet 23. august er et eksempel på det.

Styret i Bjørndal nærmiljøforum ønsker alle organisasjoner, boligforeninger, lag osv. som medlem. Hvert medlem gir tyngde når vi, på vegne av oss alle, tar opp saker eller gir høringsuttalelser, mot offentlige etater, myndigheter, tjenesteytere osv.

Hjertelig velkommen

Møt opp i aulaen på Bjørndal skole, Granbergstubben 7, onsdag 23. august 2023, klokken 18:00.
Bjørndal nærmiljøforum ser frem til et godt møte der vi alle kanskje blir litt mer sikre på hvilken stemmeseddel som legges i årets valgurne.

Bjørndal idrettsforening (BIF) med stor aktivitet

BIF

Torsdag 23. mars 2023 hadde Bjørndal idrettsforening (BIF) sitt årsmøte i klubbhuset i idrettsparken.

Årsmøtet i Bjørndal idrettsforening dokumenterte stor aktivitet og sunn økonomi. Av satsningsområdene kan nevnes betalte ungdomstrenere, gratis inngang i Bjørnholthallen (åpen hall) og egen jentesatsning.
Elisabeth Fredheim Faanes ble gjenvalgt til leder.
Soliman Sarwar ble takket av etter lang og god innsats for klubben.

Det var interessant å få være til stede og høre om alt det som idrettsforeningen vår får til her på Bjørndal. Dette er ikke forsøk på å gi noe fullverdig referat fra årsmøtet, men noen høydepunkter.

700 medlemmer med allsidige aktiviteter

Idrettsforeningen har rundt 700 medlemmer og vi fikk høre om allidretten, driften av fotballgruppa, håndballgruppa, ski/sykkelgruppa og BIF klatring. Allidretten, som gjerne er barnas første møte med idrettsforeningen, gir de yngste barna en prøvesmak på mange ulike idretter, kombinert med lek og moro. Håndballgruppa har hele 14 lag og har vunnet årets inkluderingspris. Prispengene ble brukt til å ta alle håndballspillerne med på badeland under Fredrikstad cup. Ellers klarer BIF å tilby «åpen hall» slik at det er gratis å komme inn under turneringer mv. – som første klubb i Norge? Ski- og sykkelgruppa har ca. 25 medlemmer, og har arrangert flere sykkelritt. Fotballgruppa har nylig fått på plass et eget A-lag. Fotballtrener Vu An Dominico, som nå trener juniorlaget, ble kåret til årets trener i Oslo i 2022 – imponerende!

Daglig leder i BIF, Bjørnar Skogvoll, ledet årsmøtet.
Daglig leder i BIF, Bjørnar Skogvoll, ledet årsmøtet.

Klubben satser mye på utvikling. BIF har bl.a. flere betalte trenere og gir slik ungdom på Bjørndal mulighet til å tjene egne penger. Det satses på jentene med eget jenteprosjekt og ble arrangert GirlPowerCup i mai, som var en suksess. Også om sommeren er det aktiviteter i regi av BIF, med sommeridrettsskole, Tine fotballskole og Sommerleir klatring.

Vaktmester og rehabilitering

Nytt av året er at det er ansatt en vaktmester i 40% stilling, som bl.a. har gitt klubbhuset et ansiktsløft med nymalte vegger. Bymiljøetaten er i gang med å rehabilitere fotballbanene.
Klubben har en anleggsgruppe med voksne som gjør en god innsats. Arbeidsoppgavene er alt fra å måke snø, hugge trær, til å ordne med nye griller og bygging av fotballbrakker. Hvis det er noen nevenyttige på Bjørndal som vil ha en meningsfull fritid sammen med andre, så er det plass til flere.› Les mer Bjørndal idrettsforening (BIF) med stor aktivitet

Økt aktivitet på helikopterplassen og flere flygninger ved beredskapssenteret må avvises, sier BBS i en høringsuttalelse

Helikopterstøy
Helikopterstøy

Politidirektoratet har søkt om utvidelse av konsesjonen for Oslo helikopterplass på beredskapssentret på Taraldrud. De har foreløpig bedt om en økning på 33% flere flybevegelser. BBS konkluderer med at en utvidelse av virksomheten på helikopterplassen og økt flyaktivitet vil være i strid med forutsetningene for etableringen av beredskapssentret, og derfor må avvises.› Les mer Økt aktivitet på helikopterplassen og flere flygninger ved beredskapssenteret må avvises, sier BBS i en høringsuttalelse

Opptak av nye medlemmer i skolekorpset

Hei, Bjørndalskolenes musikkorps har ledige plasser for nye medlemmer denne høsten. Dere har sikkert sett oss på 17. mai eller på sommerfestivalen på Meklenborg. I tillegg til å spille gjøre vi mye annet sammen. I år har vi vært i Gøteborg, vært påTusenfryd og vi skal på hyttetur.

Vi har ledige plasser for de som vil spille tromme, fløyte, klarinett eller trompet.

Skolekorps krever at man trener på å spille og foreldre må bidra på Loppemarkedet. Miljøet er annerledes enn i et håndball eller fotballlag. I skolekorpset deles man ikke inn etter alder, man spiller sammen uavhengig av alder.
Alle har en time med instruktør i uken og en time med fellesspilling sammen med andre musikanter på samme nivå.

Instruktørtimene er på Seterbråten og Bjørndal skole. Fellesspilling er på mandager i lokalene til Bjørndal skole.

Vi har fått støtte fra Bydel Søndre nordstrand, Gjensidige stiftelsen og Sparebankstiftelsen. Det er ingen medlemsavgift ut dette året for nye medlemmer. Skolekorpset har instrumenter som lånes ut.

Hvis dette høres morsomt ut kan dere komme å snakke med oss på mandager, Bjørndal skole mellom klokken 18:00 og 19:00 eller ringe 970 96 129.

Fyll gjerne ut dette innmeldingsskjemaet.

Vi har også tilbud til de over 20 år, hvis dere har eldre søsken eller en mor og far som vil spille.

Med vennlig hilsen

Bjørndalskolenes musikkorps

Møt Lobna i Bjørndal idrettsforening

Bjørndal idrettsforening

Vi på Bjørndal er så heldige å ha en fantastisk idrettsforening, Bjørndal idrettsforening. Så er en slik forening helt avhengig av engasjerte medlemmer.

For en tid tilbake fikk vi en melding om at vi burde snakke med Lobna i BIF, med en oppramsing av alt hun er engasjert i og hvor mye hun betyr for idrettsforeningen. Så da Lobna la ut informasjon på facebookgruppen “Det skjer på Bjørndal” om årets siste sykkelritt tirsdag 29. september, var det en mulighet til å få møte denne ildsjelen.

Sykkelgruppa hadde laget sykkelløype på grusbanen

I idrettsparken var det som vanlig mye aktivitet denne tirsdagen og ved klubbhuset syklet flere barn rundt i løyper merket med kjegler. Hovedpersonen selv var opptatt med å instruere vaffelgjengen på kjøkkenet på klubbhuset.› Les mer Møt Lobna i Bjørndal idrettsforening