Arkiv

Admin

Presentasjoner fra Follobanens nabomøte 6. mai 2015

Jernbaneverket holdt, som tidligere annonsert, et nabomøte for de berørte av Follobanen og Åsland riggområde. Møtet ble holdt på Bjørnholt skole og også denne gangen var det mange spørsmål slik at tidsrammen nok en gang sprakk.

Redaksjonen for Bjorndal.no har delt opp presentasjonene i henhold til inndelingen i programmet. Vi gjør oppmerksom på at enkelte […]


Les mer: Presentasjoner fra Follobanens nabomøte 6. mai 2015

Follobanen – uke 19-21-2015

Jernbaneverket med Svein Sørheim inviterer til nabomøte 6. mai kl 18:30
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene på Åsland for ukene 19, 20 og 21 i 2015:

Forberedende arbeider

Gang- og sykkelundergangen ved innkjøringen til anleggsområdet er under montering.
Kabelgrøftene til transformatorstasjonen er i ferd med å ferdigstilles.
Tunnelarbeidene fortsetter […]


Les mer: Follobanen – uke 19-21-2015

Follobanen – uke 18 – ekstra

4. mai starter etterkontroller av setningsboltene på boliger ved Bjørndal (foto: Sven Brun)

Mulig arbeid etter kl. 23 onsdag 29. april

Onsdag 29. april skal AF støpe en betongplate over et rør på veien inn til riggområdet på Åsland. Flytende betong helles ut på det avsatte området, og dette vil stivne til en […]


Les mer: Follobanen – uke 18 – ekstra

Invitasjon til nabomøte 6. mai

Plantegning for Åsland riggområde
(Illustrasjon: Jernbaneverket)

Velkommen til nabomøte 6. mai kl. 18.30

Onsdag 6. mai 2015 kl. 18.30 inviterer Jernbaneverket til nytt nabomøte for alle naboer og andre interesserte. På dagsordenen står som vanlig status og fremdrift for Follobanen og Jernbaneverkets anleggsområde på Åsland.

Det blir spesielt fokus på det som […]


Les mer: Invitasjon til nabomøte 6. mai

Follobanen – uke 17 (ekstra)

Arbeider ved Stensrudsveien fortsetter med sprengning og graving.
(foto: Sven Brun)

Ny dato for nabomøtet

Det tidligere annonserte nabomøtet onsdag 22. april må dessverre flyttes. Samme dag avholder nemlig Bjørndal boligsammenslutning (BBS) sin generalforsamling. Da også ledere fra huseierforeninger og borettslag på Bjørndal ønsker å delta på vårt nabomøte, har vi besluttet […]


Les mer: Follobanen – uke 17 (ekstra)

Follobanen – uke 16-18-2015

13.04.2015 ble de to transformatorene løftet på plass.
(foto: Jernbaneverket)

Dette er blant aktivitetene på Åsland ukene 16, 17 og 18 i 2015. Dette informasjonsbrevet kommer ut hver tredje uke, og oftere ved behov. For å få med en viktig milepæl for transformatorstasjonen – se egen sak under, blir denne utgaven beklageligvis […]


Les mer: Follobanen – uke 16-18-2015

Follobanen – uke 12-15-2015

Utskifting til støydempende vinduer for naboer fortsetter fram til sommeren.
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 16. til 23. mars 2015 (dessverre lagt ut sent av Bjorndal.no) :

Arbeidene på utvidet område fortsetter

Entreprenøren starter rivingen av den falleferdige hytta i Maurtuveien 862. Arbeidene med å opparbeide det […]


Les mer: Follobanen – uke 12-15-2015

Follobanen – uke 11-2015

Åsland riggområde i februar 2015
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 9. til 16. mars 2015 (dessverre lagt ut sent av Bjorndal.no):

Forberedende arbeider

Vegetasjonsryddingen fortsetter på det utvidede området. De siste stubbene og røttene blir tatt opp denne uka. En del fjell skal også sprenges bort. […]


Les mer: Follobanen – uke 11-2015

Follobanen – uke 10-2015

Opparbeidingen av riggområdet på øvre nivå fortsetter, blant annet med opplasting, transport og utlegging av stein.
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 2. til 9. mars 2015:

Forberedende arbeider

Arbeidene på det utvidede området fortsetter, med omlegging av Stensrudåsveien og påfølgende midlertidig omlegging av Maurtubekken. De siste […]


Les mer: Follobanen – uke 10-2015

Follobanen – uke 9-2015

Transformatorstasjonen i rute
(foto: Sven Brun)

Dette er blant aktivitetene på Åsland fra mandag 23. februar til 2. mars 2015:

Forberedende arbeider

Arbeidene på det utvidede området fortsetter, med omlegging av Stensrudåsveien og påfølgende omlegging av Maurtubekken. Det blir vegetasjonsrydding og fjellrensking, noe som betyr boring, sprengning og utkjøring av løsmasser. I […]


Les mer: Follobanen – uke 9-2015